Fotodoma

Fotodoma » Recepty » Marie Janků-Sandtnerová

Kniha rozpočtů a kuchařských předpisů
Marie Janků-Sandtnerová

Jednoho dne jsem při uklízení domečku po babičce našla starou, zažloutlou a důkladně promaštěnou kuchařskou knihu receptů s názvem Kniha rozpočtů a kuchařských předpisů s podnadpisem Všem hospodyním k bezpečné přípravě dobrých, chutných a levných pokrmů, jejíž autorkou je paní Marie Janků-Sandtnerová.

Jelikož ráda vařím, recepty mě zajímají a občas i některé staré recepty ráda vyzkouším, rozhodla jsem se postupně tuto starou skvělou kuchařku zpřístupnit všem, kteří navštíví tyto stránky. Postupně budu přepisovat stránku po stránce a seznamovat vás s recepty na vaření pokrmů, které vařily jistě také vaše babičky, prababičky a možná i maminky. Uvidíte, zda v těchto stoletých receptech najdete zalíbení i vy. Sandtnerové recepty zatím najdete v kategoriích

Maso
Polévky
Předkrmy
Zavářky do polévek

Zlaté šperky Svatební oznámení Snubní prsteny Gokna - plastová okna a dveře gokna.cz

 

Předmluvy k receptům Marie Janků-Sandtnerové

PŘEDMLUVA
Po přání svých přečetných žákyň z kursů lidových a ze školy vychovatelek a pěstounek při Městské dívčí odborné škole v Praze II. vydávám tiskem "Knihu rozpočtů a kuchařských předpisů", v níž najdou rady a poučení nejen bývalé kursistky, ale i všechny hospodyně, které chtějí připraviti pokrmy chutné, levné a najisto správné. Kniha obsahuje nejen jídla jednoduchá a levná, ale též pokrmy pro bohatší stůl, aby vyhověla potřebě všech vrstev občanstva. Všechny předpisy a rozpočty tu snesené jsem vyzkoušela za mnohaleté své učitelské školní praxe se žákyněmi a teprve po těchto zkušenostech zařadili jsem je v obsah knihy. Jsem jista, že kniha bude bezpečnou oporou každé hospodyni při úpravě všech pokrmů, neboť rozpočty, připojené na konci každého předpisu, budou hospodyni správným a jistým vodítkem.

Dojista i naše kuchařské školy najdou v ní mnoho pro svou potřebu a rovněž i učitelky, jež učí vaření a domácímu hospodářství na dívčích školách občanských. Proto s radostí odevzdávám "Knihu rozpočtů a kuchařských předpisů" naší veřejnosti, jsouc přesvědčena o tom, že přispívám k úpravě chutné a úsporné stravy a že hospodyním podávám bezpečnou oporu k přípravě všech pokrmů, v knize této uvedených.
V Praze 30. listopadu 1924.

PŘEDMLUVA K DRUHÉMU VYDÁNÍ
Nedoufala jsem, že moje kniha dojde v tak krátké době druhého vydání, a proto s tím větší radostí jsem ji doplnila o nové předpisy. Mimo to jsem úplně přepracovala články teoretické podle nejnovějších pramenů. Jsou to stati:
Zavářky a vložky. O vejcích. O mase. O bramborách, luštěninách a houbách. O zelenině. O mouce, moučných pokrmech a kvasnicích. Tuky a mléko. Ovoce. Nápoje.
Vysílajíc do světa tuto rozšířenou, opravenou a přepracovanou knihu ve druhém vydání, doufám, že se bude těšiti ještě větší oblibě než vydání první, a přeji všem hospodyňkám, aby, řídíce se jí, vařily úsporně a chutně k plné spokojenosti svých drahých rodin a milých strávníků.
V Praze 10. prosince 1925.

PŘEDMLUVA K TŘETÍMU VYDÁNÍ
Úplné rozebrání této knihy v prvém a druhém vydáni za poměrně tak krátkého času opravňuje mne domnívati se, že tato kniha jest skutečně nepostradatelnou pomůckou v domácnostech.
Ať tedy i toto třetí, přepracované a doplněné lidové vydání mojí knihy dojde obliby a vykoná to samé poslání jako vydání předešlá.
V Praze v prosinci 1927.

PŘEDMLUVA K ČTVRTÉMU VYDÁNÍ
Jaká strava, taková síla a zdraví.
Žádné umění na světě nedosáhlo ještě vrcholu. Ve svém vývoji a zdokonalování se pokračuje svojí cestou, a není tomu jinak ani v umění kuchařském.
Bylo by tedy chybou pokládati vaření jen za nutnou a nepříjemnou povinnost. Hospodyně má lnouti s láskou k úpravě denních pokrmů, neboť na správné výživě závisí nejen stálé zdraví, nýbrž i blahobyt v rodině. Z rodin skládá se národ - a uváží-li se, že hospodyním dostává se do rukou asi 12 miliard K ročně na výživu, jest tedy úkolem žen, aby tato velká částka národního jmění byla úsporně a při tom výhodně využita.
Čtvrté vydání této knihy, doplněné ilustracemi, návody a rozpočty, budiž vodítkem a stálým rádcem milým hospodyňkám. Tak uložený jim úkol národohospodářský správně splní.
V Praze 27. října 1929.

PŘEDMLUVA K PÁTÉMU VYDÁNÍ
Co vám mám, milé hospodyňky, říci při opětném, a to již pátém vydání "Knihy rozpočtů a kuchařských předpisů"? Mnoho dopisů a uznání, kterých se mi dostalo, svědčí o tom, že moje snaha, uspořádati knihu předpisů s přesnými rozpočty, nebyla marná, nýbrž dosáhla úspěšně svého účelu.
Prohlédla jsem pečlivě znovu celou knihu a do obsahu vsunula jsem po náležitém vyzkoušení ještě několik nových předpisů s rozpočty.
V Praze dne 17. prosince 1931.

PŘEDMLUVA K ŠESTÉMU VYDÁNÍ
Život člověka v dnešní i budoucí době vyžaduje jistě mnoho tělesné a duševní síly, aby se mohl za všech okolností a bez překážek postaviti s plnou rázností životním osudům vstříc.
Kolikpak jest těch šťastných jednotlivců v moři lidstva, kteří se mohou pochlubiti nepřetržitým zdravím?

Což není mnoho těch, kteří se vysíleni před branou jejich životního cíle zhroutili? Není toho vždy příčina nezaviněná a neodvratná nemoc nebo nešťastný úraz, ale jsou to i chyby, kterých se člověk dopouští sám v jeho životosprávě. A proto jest podmínkou pro udržení života, zdraví a pracovních schopností člověka řádná a správně upravená výživa.
V Praze dne 7. září 1932.

PŘEDMLUVA K VYDÁNÍ DESÁTÉMU
Účelné vedení domácnosti vyžaduje přesných rozpočtů, a to počínaje nákupem denních potřeb k výživě rodiny.
Zkušenost tato byla mi základním kamenem a popudem k sepsání Knihy rozpočtů a kuchařských předpisů. Po stránce methodické měla jsem na mysli, aby se české literatuře v oboru vaření dostalo knihy, která by byla na výši doby a po stránce praktické chtěla jsem hospodyním, zvláště generaci mladé, která v době světové války neměla příležitosti naučiti se od svých matek vaření, dáti do ruky předpisy o vaření s poučením jednoduchým, zato však s přesným výpočtem zboží potřebného k úpravě pokrmů v domácnosti.
Úkol tento nebyl však snadný, když jsem si byla vědoma odpovědnosti, kterou na sebe beru, i když se mi dostalo vzácných zkušeností od mé matky, potom odborného vzdělání na učitelském ústavě v Brně, a značné prakse v roce 1916 až 1918, kdy jsem byla pověřena vedením pěti kuchyní, zřízených zastupitelstvem hlavního města Prahy, kde v té době vyvařovalo se pro deset tisíc strádajících Pražanů. Před uskutečněním své myšlenky vyzkoušela jsem ve škole postupně podle stanoveného rozpočtu všechny předpisy a tak během tří let rostlo pod perem toto dílo, které v nejnovější úpravě vychází ve vydání desátém.
Cítím se povinna kvitovati laskavost MUDr. Ž. SKOPOVÉ, praktické lékařky v Praze, která vedle vlastního těžkého povolání s velkým zájmem obětavě sleduje zdravovědu; ve snaze prospěti nezištně veřejnosti, napsala do knihy hodnotnou stať o výživě, aby i po této stránce dostalo se hospodyním poučení, jak si mají vésti při úpravě pokrmů s hlediska zdravotního a výživné hodnoty.
V Praze v lednu 1936.
Marie Janků-Sandtnerová
odborná učitelka.

Kniha receptů, z níž je čerpáno, ještě obsahovala informaci, že 40. až 60. vydání bylo nezměněné. Z toho usuzuji, že tuto kuchařskou knihu, nebo-li kuchařku, je možno ještě dnes nalézti v mnohých domácnostech.

 

 Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají technické cookies. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.