Fotodoma

Fotodoma » Česká republika » Zlínský kraj » Okres Vsetín » Zubří


Vlajka Zubří       Znak Zubří

 

Zubří

 

Městský úřad Zubří, U Domoviny 234, 756 54 Zubří
Telefon: 571 757 051
E-mail: podatelna@mesto-zubri.cz
ID datové schránky: pegbuzc
www.mesto-zubri.cz

 

Svatební místa Snubní prsteny pro oba Svatební oznámení Snubní prsteny Zlaté šperky

 

Symbolika města Zubří

Vlajka města Zubří

Právo užívat vlajku městu Zubří udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 29.3.1995. 
Číslo rozhodnutí: 23
Popis vlajky: Žlutý list s černou zubří hlavou. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

Znak města Zubří

Právo užívat znak městu Zubří udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 29.3.1995.
Číslo rozhodnutí: 23
Popis znaku: Ve zlatém štítě černá zubří hlava.

 

Základní údaje města Zubří

Kraj: Zlínský
Okres: Vsetín
Obec s pověřeným obecním úřadem: Rožnov pod Radhoštěm
Obec s rozšířenou působností: Rožnov pod Radhoštěm
Historická země: Morava
Statistický kód města: 545252
IČ: 00304492
DIČ: CZ00304492
Status: město

Nadmořská výška: 378 m n.m.
Zeměpisná poloha: 49° 27' 58" s. š., 18° 05' 33" v. d.
Rozloha: 2839 ha
První písemná zmínka pochází z roku 1310

Části města: Zubří
PSČ a pošta: 756 54 Zubří

 

O městě

Zubří leží v kopcovité krajině v podhůří Beskyd. Největším průmyslovým podnikem je firma Gumárny Zubří, akciová společnost. Zubří, založené roku 1310, patřilo k rožnovskému panství, jemuž vévodil hrad Rožnov.

K nejstarším památkám Zubří patří kostel sv. Kateřiny, postavený v roce 1785 z prostředků náboženského fondu.

Nejvýznamnějším sportem se v Zubří stala házená, která se zde hraje 75 let. Sportovní halu využívají kromě házenkářů také další sportovci, např. oddíl kopané se 70-letou tradicí, oddíl moderních gymnastek, založený před více jak 30 lety.

K tradičním řemeslům patří v Zubří výroba březových metel, které místní lidé dodávali do širokého okolí. Zubří však nejvíce proslavily bílé výšivky, které ženy i muži začali zhotovovat v polovině 19. století.

V Zubří roste nejstarší tis na Valašsku, který pamatuje třicetiletou válku. Vzácností je také Heufellův šafran, který vždy  na jaře rozkvete u domu č. p. 137 na horním konci Zubří.

Ze Zubří vedou značené trasy na kopec Hodorf, Kamenárku a Velký Javorník ve Veřovických vrších. Využívaná pro turistiku je také cesta přes Střítež a Velkou Lhotu k přehradě Bystřička.

V současné době má Zubří asi 5 430 obyvatel.

Dne 22. února 2002 byla obec Zubří stanovena městem.

Text: Ing. Petr Pleva, tajemník MěÚ Zubří, 2010

 

Z historie města Zubří

První písemná zmínka o vzniku vesnice Zubří pochází z 8. července 1310. Vznikla na místě původní lovecké osady přesněji na 40 lánech a byla založena pány z Krásna. Patřila mezi první a největší „hornické vesnice“ rožnovského panství.

 

Památky a zajímavosti města Zubří

Kostel sv. Kateřiny z roku 1785, kulturní památka, Zubří
Pomník popravených partyzánů, kulturní památka, ul. Osvoboditelů, Zubří
Kaple sv Ducha
Památník obětem I. sětové války
Bunkr ze 2. světové války

Zdroj: Národní památkový ústav

 

Přírodní zajímavosti na území města Zubří

Beskydy, chráněná krajinná oblast
Beskydy, evropsky významná lokalita (druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech), petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů, alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou, formace jalovce obecného na vřesovištích nebo vápnitých trávnících, polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, jeskyně nepřístupné veřejnosti, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum, středoevropské subalpínské bučiny s javorem a šťovíkem horským, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, acidofilní smrčiny, lokalita vlka obecného, medvěda hnědého, kuňky žlutobřiché, střevlíka hrbolatého, lesáka rumělkového, vydry říční, rysa ostrovida, netopýra velkého, rýhoce pralesního, čolka karpatského, velevruba tupého, šikoušku zeleného)
Beskydy, ptačí oblast (populace čápa černého, jeřábka lesního, tetřeva hlušce, kulíška nejmenšího, puštíka bělavého, žluny šedé, datla černého, strakapouda bělohřbetého, datlíka tříprstého, lejska malého a jejich biotopy)
Koláčkův tis, památný strom (v obci u č.p. 181) - jeden z nejstarších tisů na Valašsku
Lípa u pomníku, památný strom
Zubří, přírodní památka (lokalita šafránu Heuffelova)

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Prosba

Pokud najdete na této stránce chybné či neaktuální údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Zubří, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Zubří

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/zubri/">Zubří</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/zubri/
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají technické cookies. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.