Fotodoma

Fotodoma » Česká republika » Zlínský kraj » Okres Vsetín » Rožnov pod Radhoštěm


Vlajka Rožnov pod Radhoštěm       Znak Rožnov pod Radhoštěm

 

Rožnov pod Radhoštěm

 

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm
• budova radnice, Masarykovo náměstí 128-129, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
• budova Stefanium, Palackého 480, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
• Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
• Čechova 1027, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Telefon: 571 661 111
E-mail: podatelna@roznov.cz
ID datové schránky: epqbwzr
www.roznov.cz

 

Svatební místa Snubní prsteny pro oba Svatební oznámení Snubní prsteny Zlaté šperky

 

Symbolika města Rožnov pod Radhoštěm

Vlajka města Rožnov pod Radhoštěm

Právo užívat vlajku městu Rožnov pod Radhoštěm udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 17.5.1994. 
Číslo rozhodnutí: 16
Popis vlajky: Červený list s černým dvouocasým lvem ve skoku se žlutou korunou a zbrojí ve střední části. V žerďové a vlající části okrajové svislé bílé pruhy o šířce jedné šestiny listu. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Znak města Rožnov pod Radhoštěm

Právo užívat znak městu Rožnov pod Radhoštěm udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 17.5.1994. 
Číslo rozhodnutí: 16
Popis znaku: V červeném štítě stříbrná kvádrová hradba s pěti stínkami a černě prolomenou branou, na cimbuří černý dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zbrojí.

 

Základní údaje města Rožnov pod Radhoštěm

Kraj: Zlínský
Okres: Vsetín
Obec s pověřeným obecním úřadem: Rožnov pod Radhoštěm
Obec s rozšířenou působností: Rožnov pod Radhoštěm
Historická země: Morava
Statistický kód města: 544841
IČ: 00304271
DIČ: CZ00304271
Status: město

Nadmořská výška: 378 m n.m.
Zeměpisná poloha: 49° 27' 29" s. š., 18° 08' 33" v. d.
Rozloha: 3947 ha
První písemná zmínka pochází z roku 1267

Části města: Rožnov pod Radhoštěm
PSČ a pošta: 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

 

Z historie města Rožnov pod Radhoštěm

Poprvé je Rožnov pod Radhoštěm zmiňován v roce 1267 v listině svého zakladatele, olomouckého biskupa Bruna ze Šaumburku.

 

Památky a zajímavosti města Rožnov pod Radhoštěm

Zřícenina hradu Rožnov, kulturní památka, Rožnov pod Radhoštěm
Kostel českobratrský, kulturní památka, Rožnov pod Radhoštěm
Kostel Všech svatých, Nádražní, kulturní památka, Rožnov pod Radhoštěm
Zvonice, kulturní památka, Rožnov pod Radhoštěm
Kříž u silnice v části Na Uhliskách, kulturní památka, Rožnov pod Radhoštěm
Socha sv. Jana Nepomuckého, Masarykovo náměstí, kulturní památka, Rožnov pod Radhoštěm
Socha sv. Floriána, Masarykovo náměstí, kulturní památka, Rožnov pod Radhoštěm
Pomník Františka Palackého, kulturní památka, Rožnov pod Radhoštěm
Valašské muzeum v přírodě - skanzen, č.p. 242, národní kulturní památka, Rožnov pod Radhoštěm. Založeno v roce 1925 přičiněním bratří A. a B. Jaroňků jako skanzen valašské lidové architektury. Základem se stal městský park, kam byly svezeny především historické roubené stavby z rožnovského náměstí. Od roku 1962 se začal budovat druhý areál vesnických staveb s názvem Valašská dědina, vytvářená na stráni nad městem ze svezených vesnických lidových staveb z oblasti roubeného domu karpatského. V roce 1982 byl otevřen třetí areál Mlýnská dolina. 
Venkovská usedlost č.p. 1839, kulturní památka, Rožnov pod Radhoštěm
Venkovská usedlost č.p. 2078, kulturní památka, Rožnov pod Radhoštěm

Zdroj: Národní památkový ústav

 

Přírodní zajímavosti na území města

Beskydy, evropsky významná lokalita (druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech), petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů, alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou, formace jalovce obecného na vřesovištích nebo vápnitých trávnících, polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, jeskyně nepřístupné veřejnosti, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum, středoevropské subalpínské bučiny s javorem a šťovíkem horským, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, acidofilní smrčiny, lokalita vlka obecného, medvěda hnědého, kuňky žlutobřiché, střevlíka hrbolatého, lesáka rumělkového, vydry říční, rysa ostrovida, netopýra velkého, rýhoce pralesního, čolka karpatského, velevruba tupého, šikoušku zeleného)
Beskydy
, chráněná krajinná oblast
Beskydy
, ptačí oblast (populace čápa černého, jeřábka lesního, tetřeva hlušce, kulíška nejmenšího, puštíka bělavého, žluny šedé, datla černého, strakapouda bělohřbetého, datlíka tříprstého, lejska malého a jejich biotopy)

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Prosba

Pokud najdete na této stránce chybné či neaktuální údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Rožnov pod Radhoštěm, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Rožnov pod Radhoštěm

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/roznov-pod-radhostem/">Rožnov pod Radhoštěm</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/roznov-pod-radhostem/
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají technické cookies. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.