Fotodoma

Fotodoma » Česká republika » Zlínský kraj » Okres Vsetín » Zděchov


Vlajka Zděchov       Znak Zděchov

 

Zděchov

 

Obecní úřad Zděchov, Zděchov 175, 756 07 Zděchov
Telefon: 571 449 020
E-mail: obec@zdechov.cz, podatelna@zdechov.cz
ID datové schránky: hb7arj3
www.zdechov.cz

 

Zlaté šperky Svatební oznámení Snubní prsteny Plastová okna a dveře

 

Symbolika obce Zděchov

Vlajka obce Zděchov

Právo užívat vlajku obci Zděchov udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 22.1.2001.
Číslo rozhodnutí: 79
Popis vlajky: List tvoří tři svislé pruhy, bílý, modrý a bílý, a vodorovný zelený pruh na dolním okraji listu, široký jednu třetinu šířky listu. V bílých pruzích po jedné vztyčené jalovcové větévce s plody. V modrém pruhu bílý květ kopretiny se žlutým středem. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Znak obce Zděchov

Právo užívat znak obci Zděchov udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 22.1.2001. 
Číslo rozhodnutí: 79
Popis znaku: Ve stříbrném štítě ze zeleného trojvrší vyrůstá modrý rozšířený kůl, v něm stříbrný květ kopretiny se zlatým středem. Kůl je provázen dvěma větévkami jalovce s plody, přirozených barev.

 

Základní údaje obce Zděchov

Kraj: Zlínský
Okres: Vsetín
Obec s pověřeným obecním úřadem: Vsetín
Obec s rozšířenou působností: Vsetín
Historická země: Morava
Statistický kód obce: 545244
IČ: 00304484
DIČ: CZ00304484
Status: obec

Nadmořská výška: 500 m n.m.
Zeměpisná poloha: 49° 15’ 25" s. š., 18° 05’ 15" v. d.
Rozloha: 1300 ha
První písemná zmínka pochází z roku 1644

Části obce: Zděchov
PSČ a pošta: 756 07 Zděchov

 

Z historie obce Zděchov

Osídlení obce bylo dílem pasekářské činnosti ze sousední vsi Hovězí. Osídlení vznikalo v průběhu 18. století. Nejstarší písemná zmínka o obci pochází z roku 1623, kdy se Zděchov zavázal s ostatními obcemi Vsetínského panství, že nepozvednou zbraně proti císaři a církvi.

Pečeť Zděchov

 

Památky a zajímavosti obce Zděchov

Vesnická památková zóna, Zděchov
Kostel Proměnění Páně s křížem
, kulturní památka, střed obce Zděchov

Zdroj: Národní památkový ústav

 

Přírodní zajímavosti na území obce Zděchov

Beskydy, chráněná krajinná oblast
Beskydy, evropsky významná lokalita (druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech), petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů, alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou, formace jalovce obecného na vřesovištích nebo vápnitých trávnících, polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, jeskyně nepřístupné veřejnosti, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum, středoevropské subalpínské bučiny s javorem a šťovíkem horským, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, acidofilní smrčiny, lokalita vlka obecného, medvěda hnědého, kuňky žlutobřiché, střevlíka hrbolatého, lesáka rumělkového, vydry říční, rysa ostrovida, netopýra velkého, rýhoce pralesního, čolka karpatského, velevruba tupého, šikoušku zeleného)
Lípy u kostela ve Zděchově, památné stromy (v obci před vstupem do kostela)
Horní Vsacko, ptačí oblast (populace čápa černého, jeřábka lesního, chřástala polního, strakapouda bělohřbetého, datlíka tříprstého, lejska malého, ťuhýka obecného a jejich biotopy)
Uherská, přírodní památka (dochovaná pastvina s bohatým výskytem porostu jalovce obecného s výskytem řady vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Zajištění podmínek k perspektivnímu vývoji populací těchto druhů (zejména jalovce obecného a vstavačovitých))

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Prosba

Pokud najdete na této stránce chybné či neaktuální údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Zděchov, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Zděchov

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/zdechov/">Zděchov</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/zdechov/
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají technické cookies. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.