Fotodoma

Fotodoma » Česká republika » Zlínský kraj » Okres Vsetín » Zděchov


Vlajka Zděchov       Znak Zděchov

 

Zděchov

 

Obecní úřad Zděchov, Zděchov 175, 756 07 Zděchov
Telefon: 571 449 020
E-mail: obec@zdechov.cz, podatelna@zdechov.cz
ID datové schránky: hb7arj3
www.zdechov.cz

 

Svatební místa Snubní prsteny pro oba Svatební oznámení Snubní prsteny Zlaté šperky

 

Symbolika obce Zděchov

Vlajka obce Zděchov

Právo užívat vlajku obci Zděchov udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 22.1.2001.
Číslo rozhodnutí: 79
Popis vlajky: List tvoří tři svislé pruhy, bílý, modrý a bílý, a vodorovný zelený pruh na dolním okraji listu, široký jednu třetinu šířky listu. V bílých pruzích po jedné vztyčené jalovcové větévce s plody. V modrém pruhu bílý květ kopretiny se žlutým středem. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Znak obce Zděchov

Právo užívat znak obci Zděchov udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 22.1.2001. 
Číslo rozhodnutí: 79
Popis znaku: Ve stříbrném štítě ze zeleného trojvrší vyrůstá modrý rozšířený kůl, v něm stříbrný květ kopretiny se zlatým středem. Kůl je provázen dvěma větévkami jalovce s plody, přirozených barev.

 

Základní údaje obce Zděchov

Kraj: Zlínský
Okres: Vsetín
Obec s pověřeným obecním úřadem: Vsetín
Obec s rozšířenou působností: Vsetín
Historická země: Morava
Statistický kód obce: 545244
IČ: 00304484
DIČ: CZ00304484
Status: obec

Nadmořská výška: 500 m n.m.
Zeměpisná poloha: 49° 15’ 25" s. š., 18° 05’ 15" v. d.
Rozloha: 1300 ha
První písemná zmínka pochází z roku 1644

Části obce: Zděchov
PSČ a pošta: 756 07 Zděchov

 

Z historie obce Zděchov

Osídlení obce bylo dílem pasekářské činnosti ze sousední vsi Hovězí. Osídlení vznikalo v průběhu 18. století. Nejstarší písemná zmínka o obci pochází z roku 1623, kdy se Zděchov zavázal s ostatními obcemi Vsetínského panství, že nepozvednou zbraně proti císaři a církvi.

Pečeť Zděchov

 

Památky a zajímavosti obce Zděchov

Vesnická památková zóna, Zděchov
Kostel Proměnění Páně s křížem
, kulturní památka, střed obce Zděchov

Zdroj: Národní památkový ústav

 

Přírodní zajímavosti na území obce Zděchov

Beskydy, chráněná krajinná oblast
Beskydy, evropsky významná lokalita (druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech), petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů, alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou, formace jalovce obecného na vřesovištích nebo vápnitých trávnících, polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, jeskyně nepřístupné veřejnosti, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum, středoevropské subalpínské bučiny s javorem a šťovíkem horským, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, acidofilní smrčiny, lokalita vlka obecného, medvěda hnědého, kuňky žlutobřiché, střevlíka hrbolatého, lesáka rumělkového, vydry říční, rysa ostrovida, netopýra velkého, rýhoce pralesního, čolka karpatského, velevruba tupého, šikoušku zeleného)
Lípy u kostela ve Zděchově, památné stromy (v obci před vstupem do kostela)
Horní Vsacko, ptačí oblast (populace čápa černého, jeřábka lesního, chřástala polního, strakapouda bělohřbetého, datlíka tříprstého, lejska malého, ťuhýka obecného a jejich biotopy)
Uherská, přírodní památka (dochovaná pastvina s bohatým výskytem porostu jalovce obecného s výskytem řady vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Zajištění podmínek k perspektivnímu vývoji populací těchto druhů (zejména jalovce obecného a vstavačovitých))

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Prosba

Pokud najdete na této stránce chybné či neaktuální údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Zděchov, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Zděchov

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/zdechov/">Zděchov</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/zdechov/
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají technické cookies. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.