Fotodoma

Fotodoma » Česká republika » Zlínský kraj » Okres Vsetín » Vigantice


Vlajka Vigantice       Znak Vigantice

 

Vigantice

 

Obecní úřad Vigantice, Vigantice 203, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
Telefon: 571 655 142
E-mail: obec@vigantice.cz, obecvigantice@iol.cz
ID datové schránky: cumajse
www.vigantice.cz

 

Svatební oznámení Vigantice Snubní prsteny Vigantice

 

Symbolika obce Vigantice

Vlajka obce Vigantice

Právo užívat vlajku obci Vigantice udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 19.11.2009. 
Číslo rozhodnutí: 67
Popis vlajky: List tvoří pět vodorovných pruhů, červený, bílý, modrý se žlutým kloboukem, bílý a červený, v poměru 1 : 1 : 4 : 1 : 1. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

Znak obce Vigantice

Právo užívat znak obci Vigantice udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 19.11.2009. 
Číslo rozhodnutí: 67
Popis znaku: Ve stříbrném štítě zvýšené modré trojvrší, z něhož vpravo vyniká červené slunce. V trojvrší vyrůstající stříbrně oděný rolník se zlatým kloboukem a vestou, držící v pravici vidle-podávky a v levici hrábě, obojí zlaté.

 

Základní údaje obce Vigantice

Kraj: Zlínský
Okres: Vsetín
Obec s pověřeným obecním úřadem: Rožnov pod Radhoštěm
Obec s rozšířenou působností: Rožnov pod Radhoštěm
Historická země: Morava
Statistický kód obce: 545210
IČ: 00304441
DIČ: CZ00304441
Status: obec

Nadmořská výška: 435 m n.m.
Zeměpisná poloha: 49° 26’ 28" s.š., 18° 11’ 26" v.d.
Rozloha: 764 ha
První písemná zmínka pochází z roku 1411

Části obce: Vigantice
PSČ a pošta: 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1

 

Vigantice na mapě

 

Z historie obce Vigantice

První písemná zmínka o obci je z roku 1411.

 

Památky a zajímavosti obce Vigantice

Kostel Proměnění Páně, Vigantice

 

Přírodní zajímavosti na území obce Vigantice

Beskydy, chráněná krajinná oblast
Beskydy, evropsky významná lokalita (druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech), petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů, alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou, formace jalovce obecného na vřesovištích nebo vápnitých trávnících, polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, jeskyně nepřístupné veřejnosti, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum, středoevropské subalpínské bučiny s javorem a šťovíkem horským, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, acidofilní smrčiny, lokalita vlka obecného, medvěda hnědého, kuňky žlutobřiché, střevlíka hrbolatého, lesáka rumělkového vydry říční, rysa ostrovida, netopýra velkého, rýhoce pralesního, čolka karpatského, velevruba tupého, šikoušku zeleného)

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Externí zdroje

Obec Vigantice na Obec.net

 

Prosba

Pokud najdete na této stránce chybné či neaktuální údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Vigantice, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Vigantice

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/vigantice/">Vigantice</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/vigantice/
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají cookies pro sledování návštěvnosti a odhalení chyb stránek. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.
TOPlist