Fotodoma

Fotodoma » Česká republika » Zlínský kraj » Okres Vsetín » Vigantice


Vlajka Vigantice       Znak Vigantice

 

Vigantice

 

Obecní úřad Vigantice, Vigantice 203, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
Telefon: 571 655 142
E-mail: obec@vigantice.cz, obecvigantice@iol.cz
ID datové schránky: cumajse
www.vigantice.cz

 

Svatební místa Snubní prsteny pro oba Svatební oznámení Snubní prsteny Zlaté šperky

 

Symbolika obce Vigantice

Vlajka obce Vigantice

Právo užívat vlajku obci Vigantice udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 19.11.2009. 
Číslo rozhodnutí: 67
Popis vlajky: List tvoří pět vodorovných pruhů, červený, bílý, modrý se žlutým kloboukem, bílý a červený, v poměru 1 : 1 : 4 : 1 : 1. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

Znak obce Vigantice

Právo užívat znak obci Vigantice udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 19.11.2009. 
Číslo rozhodnutí: 67
Popis znaku: Ve stříbrném štítě zvýšené modré trojvrší, z něhož vpravo vyniká červené slunce. V trojvrší vyrůstající stříbrně oděný rolník se zlatým kloboukem a vestou, držící v pravici vidle-podávky a v levici hrábě, obojí zlaté.

 

Základní údaje obce Vigantice

Kraj: Zlínský
Okres: Vsetín
Obec s pověřeným obecním úřadem: Rožnov pod Radhoštěm
Obec s rozšířenou působností: Rožnov pod Radhoštěm
Historická země: Morava
Statistický kód obce: 545210
IČ: 00304441
DIČ: CZ00304441
Status: obec

Nadmořská výška: 435 m n.m.
Zeměpisná poloha: 49° 26’ 28" s.š., 18° 11’ 26" v.d.
Rozloha: 764 ha
První písemná zmínka pochází z roku 1411

Části obce: Vigantice
PSČ a pošta: 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1

 

Z historie obce Vigantice

První písemná zmínka o obci je z roku 1411.

 

Památky a zajímavosti obce Vigantice

Kostel Proměnění Páně, Vigantice

 

Přírodní zajímavosti na území obce Vigantice

Beskydy, chráněná krajinná oblast
Beskydy, evropsky významná lokalita (druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech), petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů, alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou, formace jalovce obecného na vřesovištích nebo vápnitých trávnících, polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, jeskyně nepřístupné veřejnosti, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum, středoevropské subalpínské bučiny s javorem a šťovíkem horským, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, acidofilní smrčiny, lokalita vlka obecného, medvěda hnědého, kuňky žlutobřiché, střevlíka hrbolatého, lesáka rumělkového vydry říční, rysa ostrovida, netopýra velkého, rýhoce pralesního, čolka karpatského, velevruba tupého, šikoušku zeleného)

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Prosba

Pokud najdete na této stránce chybné či neaktuální údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Vigantice, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Vigantice

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/vigantice/">Vigantice</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/vigantice/
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají technické cookies. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.