Fotodoma

Fotodoma » Česká republika » Zlínský kraj » Okres Vsetín » Vidče


Vlajka Vidče       Znak Vidče

 

Vidče

 

Obecní úřad Vidče, Vidče 96, 756 53 Vidče
Telefon: 571 655 010, 571 655 011
E-mail: obec@vidce.cz
ID datové schránky: 8qjbrsm
www.vidce.cz

 

Zlaté šperky Svatební oznámení Vidče Snubní prsteny Vidče

 

Symbolika obce Vidče

Vlajka obce Vidče

Právo užívat vlajku obci Vidče udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 31.5.2005. 
Číslo rozhodnutí: 55
Popis vlajky: List tvoří tři svislé pruhy, modrý, červený a bílý. V modrém pruhu otevřená kniha a procesní patriarší kříž, oboje žluté, v horní části červeného pruhu zkřížené sekery, kosmá tesařská širočina, pod nimi v dolní části kosmo radlice hrotem k hornímu okraji listu a ostřím k žerdi, vše bílé. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Znak obce Vidče

Právo užívat znak obci Vidče udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 31.5.2005. 
Číslo rozhodnutí: 55
Popis znaku: V modro-červeném polceném štítě vpravo otevřená kniha a procesní patriarší kříž, obojí zlaté, vlevo zkřížené sekery, kosmá tesařská širočina, pod nimi kosmo vztyčená radlice, vše stříbrné.

 

Základní údaje obce Vidče

Kraj: Zlínský
Okres: Vsetín
Obec s pověřeným obecním úřadem: Rožnov pod Radhoštěm
Obec s rozšířenou působností: Rožnov pod Radhoštěm
Historická země: Morava
Statistický kód obce: 545198
IČ: 00304433
DIČ: CZ00304433
Status: obec

Nadmořská výška: 378 m n.m.
Zeměpisná poloha: 49° 26’ 25" s.š., 18° 06’ 09" v.d.
Rozloha: 1178 ha
První písemná zmínka pochází z roku 1310

Části obce: Vidče
PSČ a pošta: 756 53 Vidče

 

Z historie obce Vidče

Vidče bylo známo už od roku 1310 za Bohuslava z Krásna. Patří tedy s obcí Zubří a městem Rožnovem k nejstarším sídlům na Rožnovsku.

 

Památky a zajímavosti obce Vidče

Kostel sv. Cyrila a Metoděje, kulturní památka, Vidče
Zvonička, kulturní památka, Vidče

Zdroj: Národní památkový ústav

 

Přírodní zajímavosti na území obce Vidče

Beskydy, chráněná krajinná oblast
Beskydy, evropsky významná lokalita (druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech), petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů, alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou, formace jalovce obecného na vřesovištích nebo vápnitých trávnících, polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, jeskyně nepřístupné veřejnosti, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum, středoevropské subalpínské bučiny s javorem a šťovíkem horským, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, acidofilní smrčiny, lokalita vlka obecného, medvěda hnědého, kuňky žlutobřiché, střevlíka hrbolatého, lesáka rumělkového, vydry říční, rysa ostrovida, netopýra velkého, rýhoce pralesního, čolka karpatského, velevruba tupého, šikoušku zeleného)

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Prosba

Pokud najdete na této stránce chybné či neaktuální údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Vidče, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Vidče

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/vidce/">Vidče</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/vidce/
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají cookies pro sledování návštěvnosti a odhalení chyb stránek. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.