Fotodoma

Fotodoma » Česká republika » Zlínský kraj » Okres Vsetín » Valašská Bystřice


Vlajka Valašská Bystřice       Znak Valašská Bystřice

 

Valašská Bystřice

 

Obecní úřad Valašská Bystřice, Valašská Bystřice 316, 756 27 Valašská Bystřice
Telefon: 571 759 711
E-mail: ouvalasskabystrice@valasskabystrice.cz
ID datové schránky: ftibhmt
www.valasskabystrice.cz

 

Svatební místa Snubní prsteny pro oba Svatební oznámení Snubní prsteny Zlaté šperky

 

Symbolika obce Valašská Bystřice

Vlajka obce Valašská Bystřice

Právo užívat vlajku obci Valašská Bystřice udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 27.4.1999. 
Číslo rozhodnutí: 15
Popis vlajky: List tvoří tři vodorovné pruhy, modrý, bílý a modrý, v poměru 4:1:1. V žerďové polovině horního pruhu zkřížená sekera–širočina a sekera, obojí žluté. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Znak obce Valašská Bystřice

Právo užívat znak obci Valašská Bystřice udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 27.4.1999. 
Číslo rozhodnutí: 15
Popis znaku: V modrém štítě nad stříbrným trojvrším kosmo položená sekera-širočina šikmo podložená sekerou, obojí zlaté.

 

Základní údaje obce Valašská Bystřice

Kraj: Zlínský
Okres: Vsetín
Obec s pověřeným obecním úřadem: Rožnov pod Radhoštěm
Obec s rozšířenou působností: Rožnov pod Radhoštěm
Historická země: Morava
Statistický kód obce: 544949
IČ: 00304352
Status: obec

Nadmořská výška: 465 m n.m.
Zeměpisná poloha: 49° 24' 57" s.š., 18° 06' 40" v.d.
Rozloha: 3597 ha
První písemná zmínka pochází z roku 1651

Části obce: Valašská Bystřice
PSČ a pošta: 756 27 Valašská Bystřice

 

Z historie obce Valašská Bystřice

První písemná zmínka o založení obce pochází z roku 1651, kdy založil hrabě ze Žerotína gruntovní knihy obce nazvané Randýskova Bystřice podle jejího prvního fojta. Prvními obyvateli byli lesní dělníci, kteří zde těžili dřevo pro sklárny a na odlesněných pasekách si stavěli první chudá obydlí a zúrodňovali kamenitou půdu.

Pečeť Valašská Bystřice

 

Památky a zajímavosti obce Valašská Bystřice

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Valašská Bystřice
Dva hroby portášů před kostelem, kulturní památka, Valašská Bystřice

Zdroj: Národní památkový ústav

 

Přírodní zajímavosti na území obce Valašská Bystřice

Beskydy, chráněná krajinná oblast
Beskydy, evropsky významná lokalita (druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech), petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů, alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou, formace jalovce obecného na vřesovištích nebo vápnitých trávnících, polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, jeskyně nepřístupné veřejnosti, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum, středoevropské subalpínské bučiny s javorem a šťovíkem horským, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, acidofilní smrčiny, lokalita vlka obecného, medvěda hnědého, kuňky žlutobřiché, střevlíka hrbolatého, lesáka rumělkového, vydry říční, rysa ostrovida, netopýra velkého, rýhoce pralesního, čolka karpatského, velevruba tupého, šikoušku zeleného)

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Prosba

Pokud najdete na této stránce chybné či neaktuální údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Valašská Bystřice, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Valašská Bystřice

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/valasska-bystrice/">Valašská Bystřice</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/valasska-bystrice/
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají technické cookies. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.