Fotodoma

Fotodoma » Česká republika » Zlínský kraj » Okres Vsetín » Růžďka


Vlajka Růžďka       Znak Růžďka

 

Růžďka

 

Obecní úřad Růžďka, Růžďka 320, 756 25 Růžďka
Telefon: 571 443 008
E-mail: obec@ruzdka.cz
ID datové schránky: y6hbbmt
www.ruzdka.cz

 

Svatební místa Snubní prsteny pro oba Svatební oznámení Snubní prsteny Zlaté šperky

 

Symbolika obce Růžďka

Vlajka obce Růžďka

Právo užívat vlajku obci Růžďka udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 19.1.1995. 
Číslo rozhodnutí: 21
Popis vlajky: List tvoří dva vodorovné pruhy, horní červený, dolní modrý. Na středu listu k žerdi hledící bílá rozkřídlená holubice bez nohou se zelenou lipovou snítkou v zobáku a červenou růží se žlutým semeníkem na hrudi. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Znak obce Růžďka

Právo užívat znak obci Růžďka udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 19.1.1995. 
Číslo rozhodnutí: 21
Popis znaku: V červeno-modře děleném štítu stříbrná rozkřídlená holubice bez nohou, se zelenou lipovou snítkou v zobáku a červenou růží se zlatým semeníkem na hrudi.

 

Základní údaje obce Růžďka

Kraj: Zlínský
Okres: Vsetín
Obec s pověřeným obecním úřadem: Vsetín
Obec s rozšířenou působností: Vsetín
Historická země: Morava
Statistický kód obce: 544850
IČ: 00304280
DIČ: CZ00304280
Status: obec

Nadmořská výška: 376 m n.m.
Zeměpisná poloha: 49° 23' 46" s.š., 17° 59' 16" v.d.
Rozloha: 1856 ha
První písemná zmínka pochází z roku 1505

Části obce: Růžďka
PSČ a pošta: 756 25 Růžďka

 

Z historie obce Růžďka

Růžďka patří mezi starší vsi bývalého vsetínského panství, ke kterému od svého počátku patřila. Spolu s Růžďkou se poprvé roku 1504 dozvídáme i o existenci například Jablůnky, Ratiboře, Jasenky a Hovězí. Tyto vsi spolu s nejstaršími sídly panství - Vsetínem (1308), Rokytnicí, Lhotou, Liptálem a Pržnem (1372) tvoří základní kostru středověkého osídlení Vsetínska.

Pečeť obce Růžďka

 

Památky a zajímavosti obce Růžďka

Kostel sv. Bartoloměje z roku 1807, kulturní památka, Růžďka

Zdroj: Národní památkový ústav

 

Přírodní zajímavosti na území obce Růžďka

Beskydy, evropsky významná lokalita (druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech), petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů, alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou, formace jalovce obecného na vřesovištích nebo vápnitých trávnících, polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, jeskyně nepřístupné veřejnosti, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum, středoevropské subalpínské bučiny s javorem a šťovíkem horským, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, acidofilní smrčiny, lokalita vlka obecného, medvěda hnědého, kuňky žlutobřiché, střevlíka hrbolatého, lesáka rumělkového, vydry říční, rysa ostrovida, netopýra velkého, rýhoce pralesního, čolka karpatského, velevruba tupého, šikoušku zeleného)
Beskydy
, chráněná krajinná oblast
Horní Vsacko, ptačí oblast (populace čápa černého, jeřábka lesního, chřástala polního, strakapouda bělohřbetého, datlíka tříprstého, lejska malého, ťuhýka obecného a jejich biotopy)
Louky pod Štípou
, přírodní památka (zbytky květnatých luk s orchidejemi a zvláště chráněnými druhy rostlin)
Lúčky - Roveňky, přírodní památka (Mokřadní louky s výskytem vzácných orchidejí a dalších vzácných mokřadních druhů rostlin)
Nad Jasenkou, evropsky významná lokalita (petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, formace jalovce obecného na vřesovištích nebo vápnitých trávnících, polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, lokalita vrkoče útlého)
Růžděcký Vesník, přírodní památka (květnatá louka s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin, zejména orchidejí)

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Prosba

Pokud najdete na této stránce chybné či neaktuální údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Růžďka, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Růžďka

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/ruzdka/">Růžďka</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/ruzdka/
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají technické cookies. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.