Fotodoma

Fotodoma » Česká republika » Zlínský kraj » Okres Vsetín » Růžďka


Vlajka Růžďka       Znak Růžďka

 

Růžďka

 

Obecní úřad Růžďka, Růžďka 320, 756 25 Růžďka
Telefon: 571 443 008
E-mail: obec@ruzdka.cz
ID datové schránky: y6hbbmt
www.ruzdka.cz

 

Zlaté šperky Svatební oznámení Snubní prsteny Plastová okna a dveře

 

Symbolika obce Růžďka

Vlajka obce Růžďka

Právo užívat vlajku obci Růžďka udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 19.1.1995. 
Číslo rozhodnutí: 21
Popis vlajky: List tvoří dva vodorovné pruhy, horní červený, dolní modrý. Na středu listu k žerdi hledící bílá rozkřídlená holubice bez nohou se zelenou lipovou snítkou v zobáku a červenou růží se žlutým semeníkem na hrudi. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Znak obce Růžďka

Právo užívat znak obci Růžďka udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 19.1.1995. 
Číslo rozhodnutí: 21
Popis znaku: V červeno-modře děleném štítu stříbrná rozkřídlená holubice bez nohou, se zelenou lipovou snítkou v zobáku a červenou růží se zlatým semeníkem na hrudi.

 

Základní údaje obce Růžďka

Kraj: Zlínský
Okres: Vsetín
Obec s pověřeným obecním úřadem: Vsetín
Obec s rozšířenou působností: Vsetín
Historická země: Morava
Statistický kód obce: 544850
IČ: 00304280
DIČ: CZ00304280
Status: obec

Nadmořská výška: 376 m n.m.
Zeměpisná poloha: 49° 23' 46" s.š., 17° 59' 16" v.d.
Rozloha: 1856 ha
První písemná zmínka pochází z roku 1505

Části obce: Růžďka
PSČ a pošta: 756 25 Růžďka

 

Z historie obce Růžďka

Růžďka patří mezi starší vsi bývalého vsetínského panství, ke kterému od svého počátku patřila. Spolu s Růžďkou se poprvé roku 1504 dozvídáme i o existenci například Jablůnky, Ratiboře, Jasenky a Hovězí. Tyto vsi spolu s nejstaršími sídly panství - Vsetínem (1308), Rokytnicí, Lhotou, Liptálem a Pržnem (1372) tvoří základní kostru středověkého osídlení Vsetínska.

Pečeť obce Růžďka

 

Památky a zajímavosti obce Růžďka

Kostel sv. Bartoloměje z roku 1807, kulturní památka, Růžďka

Zdroj: Národní památkový ústav

 

Přírodní zajímavosti na území obce Růžďka

Beskydy, evropsky významná lokalita (druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech), petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů, alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou, formace jalovce obecného na vřesovištích nebo vápnitých trávnících, polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, jeskyně nepřístupné veřejnosti, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum, středoevropské subalpínské bučiny s javorem a šťovíkem horským, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, acidofilní smrčiny, lokalita vlka obecného, medvěda hnědého, kuňky žlutobřiché, střevlíka hrbolatého, lesáka rumělkového, vydry říční, rysa ostrovida, netopýra velkého, rýhoce pralesního, čolka karpatského, velevruba tupého, šikoušku zeleného)
Beskydy
, chráněná krajinná oblast
Horní Vsacko, ptačí oblast (populace čápa černého, jeřábka lesního, chřástala polního, strakapouda bělohřbetého, datlíka tříprstého, lejska malého, ťuhýka obecného a jejich biotopy)
Louky pod Štípou
, přírodní památka (zbytky květnatých luk s orchidejemi a zvláště chráněnými druhy rostlin)
Lúčky - Roveňky, přírodní památka (Mokřadní louky s výskytem vzácných orchidejí a dalších vzácných mokřadních druhů rostlin)
Nad Jasenkou, evropsky významná lokalita (petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, formace jalovce obecného na vřesovištích nebo vápnitých trávnících, polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, lokalita vrkoče útlého)
Růžděcký Vesník, přírodní památka (květnatá louka s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin, zejména orchidejí)

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Prosba

Pokud najdete na této stránce chybné či neaktuální údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Růžďka, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Růžďka

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/ruzdka/">Růžďka</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/ruzdka/
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají technické cookies. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.