Fotodoma

Fotodoma » Česká republika » Zlínský kraj » Okres Vsetín » Ratiboř

Ratiboř

 

Ratiboř

 

Obec Ratiboř, Ratiboř 75, 756 21 Ratiboř u Vsetína
Telefon: 571 442 090
E-mail: obec@ratibor.cz
ID Datové schránky: 24bb368
www.ratibor.cz

 

Svatební místa Snubní prsteny pro oba Svatební oznámení Snubní prsteny Zlaté šperky

 

Symbolika obce Ratiboř

Vlajka Ratiboř       Znak Ratiboř

Vlajka obce Ratiboř

Právo užívat vlajku obci Ratiboř udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 4.6.1998.
Číslo rozhodnutí: 52
Popis vlajky: Modrý list se třemi (2,1) bílými vztyčenými květy zvonku v horní žerďové části a žlutou korunou v dolní vlající části. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Znak obce Ratiboř

Právo užívat znak obci Ratiboř udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 4.6.1998.
Číslo rozhodnutí: 52
Popis znaku: V modrém štítě zlatá koruna a nad ní tři (2,1) stříbrné vztyčené květy zvonku.

 

Základní údaje obce Ratiboř

Kraj: Zlínský
Okres: Vsetín
Obec s pověřeným obecním úřadem: Vsetín
Obec s rozšířenou působností: Vsetín
Historická země: Morava
Statistický kód obce: 544787
IČ: 00304263
DIČ: CZ00304263
Status: obec

Nadmořská výška: 343 m n.m.
Zeměpisná poloha: 49° 21’ 40" s.š., 17° 54’ 53" v.d.
Rozloha: 1875 ha
První písemná zmínka pochází z roku 1306

Části obce: Ratiboř
PSČ a pošta: 756 21 Ratiboř u Vsetína

 

Z historie obce Ratiboř

První písemnou zmínku o pravděpodobné osadě Ratiboř lze najít v listině Václava III. z roku 1306, ve které se oznamuje založení cisterciánského kláštera na soutoku Bečvy a Ratibořky. Ve středověku byla obec součástí vsetínského panství a rozvinul se zde, jako i jinde na Valašsku, salašnický způsob života. Kromě pastevectví se obyvatelé živili zemědělstvím, později také drobným řemeslnictvím nebo nádenickou prací. Povinná byla robota.

Pečeť obce Ratiboř

 

Památky a zajímavosti obce Ratiboř

Pomník padlým partyzánům

Kulturní památka Pomník padlým partyzánům partyzánského velitele kapitána RA Viktorije Ševcova-Grekovského a jeho pobočníka poručíka RA Pavla Pimenova, kteří zahynuli při přestřelce na pile v roce 1944, se nachází na kraji obce směrem na Vsetín.

Pomník občanů padlých za 1. světové války

Najdete jej u základní školy.

Pamětní desky padlých a umučených

Pamětní desky padlých a umučených za 2. světové války se nacházejí v budově obecního úřadu a sokolovny.

Pamětní kámen

V roce 2001 byl odhalen pamětní kámen lidového kazatele Jana Maniše (1746-1781), bojovníka za svobodu víry, který zemřel ve vyhnanství. Najdete jej v horní části údolí Kobelný na místě, kde stával kazatelův dům.

Pomník Ctibora Čermáka

Pomník se nachází na Zbrankově kopci.

 

Přírodní zajímavosti na území obce Ratiboř

Křížový, Přírodní památka

Ochrana skalních výchozů svahového mrazového srubu s navazující kryoplanační terasou, úpatní haldou a s balvanitým proudem, zbytku přirozeného bukového lesa s klenem s výskytem vzácné fauny, zejména holuba doupňáka, datla černého, čápa černého a netopýrů.

Semetín, Evropsky významná lokalita

Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, význačná naleziště vstavačovitých, prioritní stanoviště; petrifikující prameny s tvorbou pěnovců; polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích; vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně; extenzivní sečené louky nížin až podhůří; přechodová rašeliniště a třasoviště; vegetace silikátových skalnatých svahů; bučiny; dubohabřiny

Zbrankova stráň, Přírodní památka

Květnaté louky na sušších a mokřadních stanovištích s výskytem zvláště chráněných a vzácných druhů květeny, zejména teplomilných, mimo jiné smldníku jeleního, jetele válcovitého, mochny přímé a pampelišky skalinské.

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Prosba

Pokud najdete na této stránce chybné či neaktuální údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Ratiboř, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Ratiboř

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/ratibor/" title="Ratiboř na Fotodoma.cz">Ratiboř</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

Ratiboř na http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/ratibor/
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají technické cookies. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.