Fotodoma

Fotodoma » Česká republika » Zlínský kraj » Okres Vsetín » Prostřední Bečva


Vlajka Prostřední Bečva       Znak Prostřední Bečva

 

Prostřední Bečva

 

Obecní úřad Prostřední Bečva, Prostřední Bečva 272, 756 56 Prostřední Bečva
Telefon: 571 643 229, 571 643 230
E-mail: obec@prostrednibecva.cz
ID datové schránky: wiea7pb
www.prostrednibecva.cz

 

Svatební místa Snubní prsteny pro oba Svatební oznámení Snubní prsteny Zlaté šperky

 

Symbolika obce Prostřední Bečva

Vlajka obce Prostřední Bečva

Právo užívat vlajku obci Prostřední Bečva udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 8.10.2001. 
Číslo rozhodnutí: 92
Popis vlajky: List tvoří pět vodorovných pruhů, černo–červeně polcený, bílý, modrý, bílý a modrý, v poměru 7:1:1:1:1. Z horního bílého pruhu vyskakuje žlutý kozel s červeným jazykem. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Znak obce Prostřední Bečva

Právo užívat znak obci Prostřední Bečva udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 8.10.2001. 
Číslo rozhodnutí: 92
Popis znaku: V černo-červeně polceném štítě vyskakuje ze stříbrného trojvrší na modré vlnité patě se stříbrným vlnitým břevnem zlatý kozel s červeným jazykem.

 

Základní údaje obce Prostřední Bečva

Kraj: Zlínský
Okres: Vsetín
Obec s pověřeným obecním úřadem: Rožnov pod Radhoštěm
Obec s rozšířenou působností: Rožnov pod Radhoštěm
Historická země: Morava
Statistický kód obce: 544698
IČ: 00304221
DIČ: CZ00304221
Status: obec

Nadmořská výška: 470 m n.m.
Zeměpisná poloha: 49° 27’ 09" s.š., 18° 15’ 30" v.d.
Rozloha: 2345 ha
První písemná zmínka pochází z roku 1676

Části obce: Prostřední Bečva
PSČ a pošta: 756 56 Prostřední Bečva

 

Z historie obce Prostřední Bečva

První písemná zmínka o obci je z listopadu roku 1676.

 

Památky a zajímavosti obce Prostřední Bečva

Areál Pusteven, turistická ubytovna Maměnka, Libušín, Stará hospoda, zvonička a salaš, národní kulturní památka. Seskupení dřevěných budov z let 1891-98 navržených architektem Dušanem Jurkovičem v duchu valašské a slovenské lidové architektury (Libušin se starou Pustevnou, Maměnka a zvonička). Jde o nejlépe dochovaný autorův soubor staveb z raného období. 

Zdroj: Národní památkový ústav

 

Přírodní zajímavosti na území obce Prostřední Bečva

Kněhyně - Čertův mlýn, národní přírodní rezervace (porosty místy pralesovitého charakteru, výskyt rysa ostrovida)
Beskydy, evropsky významná lokalita (druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech), petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů, alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou, formace jalovce obecného na vřesovištích nebo vápnitých trávnících, polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, jeskyně nepřístupné veřejnosti, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum, středoevropské subalpínské bučiny s javorem a šťovíkem horským, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, acidofilní smrčiny, lokalita vlka obecného, medvěda hnědého, kuňky žlutobřiché, střevlíka hrbolatého, lesáka rumělkového, vydry říční, rysa ostrovida, netopýra velkého, rýhoce pralesního, čolka karpatského, velevruba tupého, šikoušku zeleného)
Beskydy
, ptačí oblast (populace čápa černého, jeřábka lesního, tetřeva hlušce, kulíška nejmenšího, puštíka bělavého, žluny šedé, datla černého, strakapouda bělohřbetého, datlíka tříprstého, lejska malého a jejich biotopy)
Beskydy
, chráněná krajinná oblast

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Prosba

Pokud najdete na této stránce chybné či neaktuální údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Prostřední Bečva, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Prostřední Bečva

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/prostredni-becva/">Prostřední Bečva</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/prostredni-becva/
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají technické cookies. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.