Fotodoma

Fotodoma » Česká republika » Zlínský kraj » Okres Vsetín » Prostřední Bečva


Vlajka Prostřední Bečva       Znak Prostřední Bečva

 

Prostřední Bečva

 

Obecní úřad Prostřední Bečva, Prostřední Bečva 272, 756 56 Prostřední Bečva
Telefon: 571 643 229, 571 643 230
E-mail: obec@prostrednibecva.cz
ID datové schránky: wiea7pb
www.prostrednibecva.cz

 

Zlaté šperky Svatební oznámení Snubní prsteny Plastová okna a dveře

 

Symbolika obce Prostřední Bečva

Vlajka obce Prostřední Bečva

Právo užívat vlajku obci Prostřední Bečva udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 8.10.2001. 
Číslo rozhodnutí: 92
Popis vlajky: List tvoří pět vodorovných pruhů, černo–červeně polcený, bílý, modrý, bílý a modrý, v poměru 7:1:1:1:1. Z horního bílého pruhu vyskakuje žlutý kozel s červeným jazykem. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Znak obce Prostřední Bečva

Právo užívat znak obci Prostřední Bečva udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 8.10.2001. 
Číslo rozhodnutí: 92
Popis znaku: V černo-červeně polceném štítě vyskakuje ze stříbrného trojvrší na modré vlnité patě se stříbrným vlnitým břevnem zlatý kozel s červeným jazykem.

 

Základní údaje obce Prostřední Bečva

Kraj: Zlínský
Okres: Vsetín
Obec s pověřeným obecním úřadem: Rožnov pod Radhoštěm
Obec s rozšířenou působností: Rožnov pod Radhoštěm
Historická země: Morava
Statistický kód obce: 544698
IČ: 00304221
DIČ: CZ00304221
Status: obec

Nadmořská výška: 470 m n.m.
Zeměpisná poloha: 49° 27’ 09" s.š., 18° 15’ 30" v.d.
Rozloha: 2345 ha
První písemná zmínka pochází z roku 1676

Části obce: Prostřední Bečva
PSČ a pošta: 756 56 Prostřední Bečva

 

Z historie obce Prostřední Bečva

První písemná zmínka o obci je z listopadu roku 1676.

 

Památky a zajímavosti obce Prostřední Bečva

Areál Pusteven, turistická ubytovna Maměnka, Libušín, Stará hospoda, zvonička a salaš, národní kulturní památka. Seskupení dřevěných budov z let 1891-98 navržených architektem Dušanem Jurkovičem v duchu valašské a slovenské lidové architektury (Libušin se starou Pustevnou, Maměnka a zvonička). Jde o nejlépe dochovaný autorův soubor staveb z raného období. 

Zdroj: Národní památkový ústav

 

Přírodní zajímavosti na území obce Prostřední Bečva

Kněhyně - Čertův mlýn, národní přírodní rezervace (porosty místy pralesovitého charakteru, výskyt rysa ostrovida)
Beskydy, evropsky významná lokalita (druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech), petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů, alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou, formace jalovce obecného na vřesovištích nebo vápnitých trávnících, polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, jeskyně nepřístupné veřejnosti, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum, středoevropské subalpínské bučiny s javorem a šťovíkem horským, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, acidofilní smrčiny, lokalita vlka obecného, medvěda hnědého, kuňky žlutobřiché, střevlíka hrbolatého, lesáka rumělkového, vydry říční, rysa ostrovida, netopýra velkého, rýhoce pralesního, čolka karpatského, velevruba tupého, šikoušku zeleného)
Beskydy
, ptačí oblast (populace čápa černého, jeřábka lesního, tetřeva hlušce, kulíška nejmenšího, puštíka bělavého, žluny šedé, datla černého, strakapouda bělohřbetého, datlíka tříprstého, lejska malého a jejich biotopy)
Beskydy
, chráněná krajinná oblast

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Prosba

Pokud najdete na této stránce chybné či neaktuální údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Prostřední Bečva, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Prostřední Bečva

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/prostredni-becva/">Prostřední Bečva</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/prostredni-becva/
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají technické cookies. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.