Fotodoma

Fotodoma » Česká republika » Zlínský kraj » Okres Vsetín » Malá Bystřice


Vlajka Malá Bystřice       Znak Malá Bystřice

 

Malá Bystřice

 

Obecní úřad Malá Bystřice, Malá Bystřice 55, 756 27 Malá Bystřice
Telefon: 571 443 570
E-mail: starosta@malabystrice.cz
ID datové schránky: aznbqif
www.malabystrice.cz

 

Zlaté šperky Svatební oznámení Malá Bystřice Snubní prsteny Malá Bystřice

 

Symbolika obce Malá Bystřice

Vlajka obce Malá Bystřice

Právo užívat vlajku obci Malá Bystřice udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 26.11.1999.
Číslo rozhodnutí: 41
Popis vlajky: List tvoří tři svislé pruhy, žlutý, zelený a bílý v poměru 1:3:1. V zeleném pruhu zkřížená žlutá sekerka a motyka, provázené čtyřmi bílými čtyřcípými hvězdami. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Znak obce Malá Bystřice

Právo užívat znak obci Malá Bystřice udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 26.11.1999. 
Číslo rozhodnutí: 41
Popis znaku: V zeleném štítě kosmo položená zlatá sekera, křížem přeložená zlatou motykou, provázené čtyřmi stříbrnými čtyřhrotými hvězdami.

 

Základní údaje obce Malá Bystřice

Kraj: Zlínský
Okres: Vsetín
Obec s pověřeným obecním úřadem: Vsetín
Obec s rozšířenou působností: Vsetín
Historická země: Morava
Statistický kód obce: 544469
IČ: 00304085
DIČ: CZ00304085
Status: obec

Nadmořská výška: 610 m n.m.
Zeměpisná poloha: 49° 24' 44" s.š., 18° 03' 38" v.d.
Rozloha: 1832 ha
První písemná zmínka pochází z roku 1620

Části obce: Malá Bystřice
PSČ a pošta: 756 27 Malá Bystřice

 

Z historie obce Malá Bystřice

První písemná zpráva o obci pochází z roku 1620, kdy byla obec zakládána poddanými z rožnovského panství a měla zemědělský charakter.

Pečeť Malá Bystřice

 

Památky a zajímavosti obce Malá Bystřice

Zvonice v Santově, kulturní památka, Malá Bystřice
Pomník padlých sovětských radistů A. Timochinové a V. Kolomackého z 1. československé partyzánské brigády Jana Žižky

Zdroj: Národní památkový ústav

 

Přírodní zajímavosti na území obce Malá Bystřice

Beskydy, evropsky významná lokalita (druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech), petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů, alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou, formace jalovce obecného na vřesovištích nebo vápnitých trávnících, polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, jeskyně nepřístupné veřejnosti, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum, středoevropské subalpínské bučiny s javorem a šťovíkem horským, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, acidofilní smrčiny, lokalita vlka obecného, medvěda hnědého, kuňky žlutobřiché, střevlíka hrbolatého, lesáka rumělkového, vydry říční, rysa ostrovida, netopýra velkého, rýhoce pralesního, čolka karpatského, velevruba tupého, šikoušku zeleného)
Beskydy, chráněná krajinná oblast
Horní Vsacko, ptačí oblast (populace čápa černého, jeřábka lesního, chřástala polního, strakapouda bělohřbetého, datlíka tříprstého, lejska malého, ťuhýka obecného a jejich biotopy)
Svantovítova skála, přírodní památka (význačný skalní výchoz pískovce s výškou 12 m)

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Prosba

Pokud najdete na této stránce chybné či neaktuální údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Malá Bystřice, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Malá Bystřice

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/mala-bystrice/">Malá Bystřice</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/mala-bystrice/
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají cookies pro sledování návštěvnosti a odhalení chyb stránek. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.