Fotodoma

Fotodoma » Česká republika » Zlínský kraj » Okres Vsetín » Lužná


Vlajka Lužná       Znak Lužná

 

Lužná

 

Obec Lužná, Lužná 230, 756 11 Valašská Polanka
Telefon: 571 446 100
E-mail: starostka@obec-luzna.cz, ucetni@obec-luzna.cz
ID datové schránky: fmeb44s
www.obec-luzna.cz

 

Svatební místa Snubní prsteny pro oba Svatební oznámení Snubní prsteny Zlaté šperky

 

Symbolika obce Lužná

Vlajka obce Lužná

Právo užívat vlajku obci Lužná udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 14.6.2000. 
Číslo rozhodnutí: 62
Popis vlajky: List tvoří čtyři vodorovné pruhy, zelený, modrý, bílý a modrý v poměru 6:1:1:1. V žerďové části žlutá sekera – širočina ostřím k žerdi, ve střední a vlající části vyrůstá z horního modrého pruhu bílá husa s červeným zobákem. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Znak obce Lužná

Právo užívat znak obci Lužná udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 14.6.2000. 
Číslo rozhodnutí: 62
Popis znaku: V zeleném štítě nad modrou patou se stříbrným břevnem vyrůstající stříbrná husa s červeným zobákem, provázená vlevo nahoře zlatou, doleva obrácenou sekerou - širočinou.

 

Základní údaje obce Lužná

Kraj: Zlínský
Okres: Vsetín
Obec s pověřeným obecním úřadem: Vsetín
Obec s rozšířenou působností: Vsetín
Historická země: Morava
Statistický kód obce: 544434
IČ: 00304077
DIČ: CZ00304077
Status: obec

Nadmořská výška: 440 m n.m.
Zeměpisná poloha: 49° 14’ 27" s.š., 18° 01’ 14" v.d.
Rozloha: 1569 ha
První písemná zmínka pochází z roku 1512

Části obce: Lužná
PSČ a pošta: 756 11 Valašská Polanka

 

Z historie obce Lužná

Není známo, kdy obec Lužná vznikla, nejstarší písemná zpráva o ní je z roku 1512. Tehdy byla součástí brumovského panství.

Pečeť Lužná

 

Památky a zajímavosti obce Lužná

Zvonice u č.p. 175, kulturní památka, Lužná
Vinné sklepy u č.p. 3, 38 a 86, kulturní památka, Lužná

Zdroj: Národní památkový ústav

 

Přírodní zajímavosti na území obce Lužná

Beskydy, evropsky významná lokalita (druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech), petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů, alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou, formace jalovce obecného na vřesovištích nebo vápnitých trávnících, polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, jeskyně nepřístupné veřejnosti, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum, středoevropské subalpínské bučiny s javorem a šťovíkem horským, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, acidofilní smrčiny, lokalita vlka obecného, medvěda hnědého, kuňky žlutobřiché, střevlíka hrbolatého, lesáka rumělkového vydry říční, rysa ostrovida, netopýra velkého, rýhoce pralesního, čolka karpatského, velevruba tupého, šikoušku zeleného)
Beskydy, chráněná krajinná oblast
Žídkův buk, památný strom (na louce za obcí Lužná v lokalitě Vráblovy paseky)

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Prosba

Pokud najdete na této stránce chybné či neaktuální údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Lužná, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Lužná

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/luzna/">Lužná</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/luzna/
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají technické cookies. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.