Fotodoma

Fotodoma » Česká republika » Zlínský kraj » Okres Vsetín » Leskovec


Vlajka Leskovec       Znak Leskovec

 

Leskovec

 

Obecní úřad Leskovec, Leskovec 67, 756 11 Valašská Polanka
Telefon: 571 446 330
E-mail: obec@leskovec.cz
ID datové schránky: q5nb2ep
www.leskovec.cz

 

Svatební místa Snubní prsteny pro oba Svatební oznámení Snubní prsteny Zlaté šperky

 

Symbolika obce Leskovec

Vlajka obce Leskovec

Právo užívat vlajku obci Leskovec udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 14.3.2002.
Číslo rozhodnutí: 100
Popis vlajky: List tvoří tři vodorovné pruhy, modrý, bílý a modrý, v poměru 4:1:1. V žerďové polovině horního modrého pruhu tři svěšené spojené žluté lískové ořechy se stopkou. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Znak obce Leskovec

Právo užívat znak obci Leskovec udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 14.3.2002.
Číslo rozhodnutí: 100
Popis znaku: V modrém štítě nad sníženým stříbrným břevnem tři svěšené zlaté lístkové ořechy na jednom stonku.

 

Základní údaje obce Leskovec

Kraj: Zlínský
Okres: Vsetín
Obec s pověřeným obecním úřadem: Vsetín
Obec s rozšířenou působností: Vsetín
Historická země: Morava
Statistický kód obce: 544264
IČ: 00303984
DIČ: CZ00303984
Status: obec

Nadmořská výška: 375 m n.m.
Zeměpisná poloha: 49° 17’ 21" s.š., 18° 00’ 12" v.d.
Rozloha: 985 ha
První písemná zmínka pochází z roku 1549

Části obce: Leskovec
PSČ a pošta: 756 11 Valašská Polanka

 

Z historie obce Leskovec

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1361 v souvislosti se sporem mezi klášterem ve Vizovicích na jedné straně a Albrechtem Alešem ze Šternberka, Janem z Kravař a několika dalšími o území, které si tito jmenovaní na úkor kláštera přivlastnili. Název obce vznikl podle lískového keře, kterého rostlo na území obce velké množství.

 

Památky a zajímavosti obce Leskovec

Hrob a pomník obětem nacismu na hřbitově, kulturní památka, Leskovec

Zdroj: Národní památkový ústav

 

Přírodní zajímavosti na území obce Leskovec

Beskydy, chráněná krajinná oblast
Beskydy, evropsky významná lokalita (druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech), petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů, alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou, formace jalovce obecného na vřesovištích nebo vápnitých trávnících, polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, jeskyně nepřístupné veřejnosti, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum, středoevropské subalpínské bučiny s javorem a šťovíkem horským, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, acidofilní smrčiny, lokalita vlka obecného, medvěda hnědého, kuňky žlutobřiché, střevlíka hrbolatého, lesáka rumělkového, vydry říční, rysa ostrovida, netopýra velkého, rýhoce pralesního, čolka karpatského, velevruba tupého, šikoušku zeleného)

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Prosba

Pokud najdete na této stránce chybné či neaktuální údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Leskovec, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Leskovec

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/leskovec/">Leskovec</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/leskovec/
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají technické cookies. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.