Fotodoma

Fotodoma » Česká republika » Zlínský kraj » Okres Vsetín » Janová


Vlajka Janová       Znak Janová

 

Janová

 

Obecní úřad Janová, Janová 200, 755 01 Vsetín 1
Telefon: 571 434 140
E-mail: obec@janova.cz
ID datové schránky: wh5b6qj
www.janova.cz

 

Zlaté šperky Svatební oznámení Janová Snubní prsteny Janová

 

Symbolika obce Janová

Vlajka obce Janová

Právo užívat vlajku obci Janová udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 15.12.1998. 
Číslo rozhodnutí: 10
Popis vlajky: List tvoří šest vodorovných pruhů střídavě žlutých a zelených v poměru 11:1:1:1:1:1. V žerďové polovině vyrůstá z horního zeleného pruhu zvonek se čtyřmi modrými květy na zeleném stonku. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Znak obce Janová

Právo užívat znak obci Janová udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 15.12.1998. 
Číslo rozhodnutí: 10
Popis znaku: Ve zlatém štítě vyrůstají ze zeleného trojvrší čtyři modré květy zvonku na jednom zeleném stonku.

 

Základní údaje obce Janová

Kraj: Zlínský
Okres: Vsetín
Obec s pověřeným obecním úřadem: Vsetín
Obec s rozšířenou působností: Vsetín
Historická země: Morava
Statistický kód obce: 570346
IČ: 00851841
DIČ: CZ00851841
Status: obec

Nadmořská výška: 368 m n.m.
Zeměpisná poloha: 49° 18’ 58" s.š., 18° 02’ 17" v.d.
Rozloha: 922 ha
První písemná zmínka pochází z roku 1505

Části obce: Janová
PSČ a pošta: 755 01 Vsetín 1

 

Z historie obce Janová

Jméno obce se poprvé objevuje v roce 1504 v zápise moravských zemských deskách olomouckých. Název obce se ve starších českých pramenech objevuje v podobě Johanowa, Juhanowa, z Juhannovy, Johanowa, Johanowa, Johanová. Roku 1948 byl název obce změněn na Janová. Název obce je odvozen od osobního jména Johan, případně Juhan a přípona -ová vyjadřuje vlastnický vztah nositele toho jména ke vsi. Podle poetičtějšího výkladu byla osada věnována Johance, dceři majitele vsetínského panství a podle jejího jména byla obec pojmenována Johanová.

 

Památky a zajímavosti obce Janová

Zvonice z roku 1891, Janová
Kaple na hřbitově z roku 1890, Janová
Pomník z roku 1938 dvaceti sedmi janovských mužů, kteří padli na bojištích 1. světové války, před restaurací U Hromadů, Janová

 

Přírodní zajímavosti na území obce Janová

Beskydy, evropsky významná lokalita (druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech), petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů, alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou, formace jalovce obecného na vřesovištích nebo vápnitých trávnících, polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, jeskyně nepřístupné veřejnosti, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum, středoevropské subalpínské bučiny s javorem a šťovíkem horským, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, acidofilní smrčiny, lokalita vlka obecného, medvěda hnědého, kuňky žlutobřiché, střevlíka hrbolatého, lesáka rumělkového, vydry říční, rysa ostrovida, netopýra velkého, rýhoce pralesního, čolka karpatského, velevruba tupého, šikoušku zeleného
Beskydy, chráněná krajinná oblast
Horní Vsacko, ptačí oblast (populace čápa černého, jeřábka lesního, chřástala polního, strakapouda bělohřbetého, datlíka tříprstého, lejska malého, ťuhýka obecného a jejich biotopy)

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Prosba

Pokud najdete na této stránce chybné či neaktuální údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Janová, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Janová

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/janova/">Janová</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/janova/
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají cookies pro sledování návštěvnosti a odhalení chyb stránek. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.