Fotodoma

Fotodoma » Česká republika » Zlínský kraj » Okres Vsetín » Hutisko-Solanec


Vlajka Hutisko-Solanec       Znak Hutisko-Solanec

 

Hutisko-Solanec

 

Obecní úřad Hutisko-Solanec, Hutisko-Solanec 512, 756 62 Hutisko-Solanec
Telefon: 571 644 264
E-mail: ou@hutisko-solanec.cz, podatelna@hutisko-solanec.cz
ID datové schránky: kvvbdxn
www.hutisko-solanec.cz

 

Zlaté šperky Svatební oznámení Hutisko-Solanec Snubní prsteny Hutisko-Solanec

 

Symbolika obce Hutisko-Solanec

Vlajka obce Hutisko-Solanec

Právo užívat vlajku obci Hutisko-Solanec udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 4. 6. 1998.
Číslo rozhodnutí: 52
Popis vlajky: List tvoří červená žerďová část s bílou lilií nad bílou skleněnou číší a modrá vlající část se žlutým kráčejícím jelenem s červeným jazykem k žerdi. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Znak obce Hutisko-Solanec

Právo užívat znak obci Hutisko-Solanec udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 4. 6. 1998.
Číslo rozhodnutí: 52
Popis znaku: Červeno-modře polcený štít, vpravo lilie nad skleněnou číší, obojí stříbrné, vlevo zlatý kráčející jelen s červeným jazykem.

 

Základní údaje obce Hutisko-Solanec

Kraj: Zlínský
Okres: Vsetín
Obec s pověřeným obecním úřadem: Rožnov pod Radhoštěm
Obec s rozšířenou působností: Rožnov pod Radhoštěm
Historická země: Morava
Statistický kód obce: 542814
IČ: 00303836
DIČ: CZ00303836
Status: obec

Nadmořská výška: 480 m n.m.
Zeměpisná poloha: 49° 25' 50" s.š., 18° 13' 04" v.d.
Rozloha: 2990 ha
První písemná zmínka pochází z roku 1583

Části obce: HutiskoSolanec pod Soláněm
PSČ a pošta: 756 62 Hutisko-Solanec

 

Z historie obce Hutisko-Solanec

Obec Hutisko-Solanec vznikla sloučením Hutiska a Solance v roce 1960. Název osady Hutisko je odvozen od sklářských hutí, které zde byly založeny počátkem 17. století. Osada Solanec dostala název podle vrchu Soláň, pod kterým se nachází. 

 

Památky a zajímavosti obce Hutisko-Solanec

Kostel sv. Josefa, kulturní památka, Hutisko
Fojtství č.p. 465, kulturní památka, Hutisko
Pomník Charlotty Garrigueové-Masarykové, manželky prezidenta T. G. Masaryka

Zdroj: Národní památkový ústav

 

Přírodní zajímavosti na území obce Hutisko-Solanec

Beskydy, evropsky významná lokalita (druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech), petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů, alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou, formace jalovce obecného na vřesovištích nebo vápnitých trávnících, polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, jeskyně nepřístupné veřejnosti, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum, středoevropské subalpínské bučiny s javorem a šťovíkem horským, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, acidofilní smrčiny, lokalita vlka obecného, medvěda hnědého, kuňky žlutobřiché, střevlíka hrbolatého, lesáka rumělkového, vydry říční, rysa ostrovida, netopýra velkého, rýhoce pralesního, čolka karpatského, velevruba tupého, šikoušku zeleného)
Beskydy, chráněná krajinná oblast
Lípa u solaneckého fojtství, památný strom (na travnatém pozemku mezi dvěma zpevněnými příjezdovými cestami cca 45 m od bývalého fojtství)
Poskla, přírodní památka (rašelinné louky a smilkové pastviny)

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Prosba

Pokud najdete na této stránce chybné či neaktuální údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Hutisko-Solanec, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Hutisko-Solanec

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/hutisko-solanec/">Hutisko-Solanec</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/hutisko-solanec/
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají cookies pro sledování návštěvnosti a odhalení chyb stránek. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.