Fotodoma

Fotodoma » Česká republika » Zlínský kraj » Okres Vsetín » Huslenky


Vlajka Huslenky       Znak Huslenky

 

Huslenky

 

Obecní úřad Huslenky, Huslenky 494, 756 02 Huslenky
Telefon: 571 445 075
E-mail: ou@huslenky.cz
ID datové schránky: bawb3bq
www.huslenky.cz

 

Svatební místa Snubní prsteny pro oba Svatební oznámení Snubní prsteny Zlaté šperky

 

Symbolika obce Huslenky

Vlajka obce Huslenky

Právo užívat vlajku obci Huslenky udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 4.6.1998. 
Číslo rozhodnutí: 52
Popis vlajky: List tvoří čtyři svislé pruhy střídavě bílé a červené v poměru 3:1:1:1. V žerďovém pruhu červené housle. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Znak obce Huslenky

Právo užívat znak obci Huslenky udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 4.6.1998.
Číslo rozhodnutí: 52
Popis znaku: Ve stříbrno-červeně polceném štítě s vlnitou patou opačných barev vpravo červené housle, vlevo stříbrná vykořeněná lípa.

 

Základní údaje obce Huslenky

Kraj: Zlínský
Okres: Vsetín
Obec s pověřeným obecním úřadem: Vsetín
Obec s rozšířenou působností: Vsetín
Historická země: Morava
Statistický kód obce: 542784
IČ: 00303828
Status: obec

Nadmořská výška: 390 m n.m.
Zeměpisná poloha: 49° 17’ 44" s.š., 18° 06’ 49" v.d.
Rozloha: 3508 ha
První písemná zmínka pochází z roku 1505

Části obce: Huslenky
PSČ a pošta: 756 02 Huslenky, 756 03 Halenkov

 

Z historie obce Huslenky

První zpráva o zpustlé vsi Huslné je z roku 1505. Historie samostatné obce Huslenky se začíná v roce 1949, kdy došlo k oddělení od obce Hovězí.

 

Památky a zajímavosti obce Huslenky

Vesnická památková zóna Kýchová, Huslenky
Kostel evangelický
, kulturní památka, Huslenky
Partyzánský pomník v Papajském sedle, kulturní památka, Huslenky

Zdroj: Národní památkový ústav

 

Přírodní zajímavosti na území obce Huslenky

Beskydy, evropsky významná lokalita (druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech), petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů, alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou, formace jalovce obecného na vřesovištích nebo vápnitých trávnících, polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, jeskyně nepřístupné veřejnosti, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum, středoevropské subalpínské bučiny s javorem a šťovíkem horským, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, acidofilní smrčiny, lokalita vlka obecného, medvěda hnědého, kuňky žlutobřiché, střevlíka hrbolatého, lesáka rumělkového, vydry říční, rysa ostrovida, netopýra velkého, rýhoce pralesního, čolka karpatského, velevruba tupého, šikoušku zeleného)
Beskydy, chráněná krajinná oblast
Horní Vsacko, ptačí oblast (populace čápa černého, jeřábka lesního, chřástala polního, strakapouda bělohřbetého, datlíka tříprstého, lejska malého, ťuhýka obecného a jejich biotopy)
Galovské lúky, přírodní rezervace (louky s výskytem řady vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, zajištění podmínek k perspektivnímu vývoji populací těchto druhů, zejména vstavačovitých)
Makyta, přírodní rezervace (lesní komplex přírodě blízkých horských bukových lesů s hojným zastoupením jedle bělokoré a javoru klenu s četnými přechody k suťovým porostům s ohroženými a vzácnými živočišnými a rostlinnými druhy)

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Prosba

Pokud najdete na této stránce chybné či neaktuální údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Huslenky, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Huslenky

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/huslenky/">Huslenky</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/huslenky/
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají technické cookies. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.