Fotodoma

Fotodoma » Česká republika » Zlínský kraj » Okres Vsetín » Hovězí


Vlajka Hovězí       Znak Hovězí

 

Hovězí

 

Obecní úřad Hovězí, Hovězí 2, 756 01 Hovězí
Telefon: 571 445 088, 571 445 011, 571 445 296 (matrika)
E-mail: podatelna@obec-hovezi.cz
ID datové schránky: abnbd42
www.obec-hovezi.cz

 

Svatební místa Snubní prsteny pro oba Svatební oznámení Snubní prsteny Zlaté šperky

 

Symbolika obce Hovězí

Vlajka obce Hovězí

Právo užívat vlajku obci Hovězí udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 22.1.2001. 
Číslo rozhodnutí: 79
Popis vlajky: List tvoří dva svislé pruhy, modrý a červený, přeložené bílým vodorovným pruhem vycházejícím z deváté desetiny žerďového a vlajícího okraje. Uprostřed bílá ležící kráva se žlutou zbrojí, obrácená k vlajícímu okraji listu. V horním rohu a cípu po dvou bílých hradebních baštách vedle sebe. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Znak obce Hovězí

Právo užívat znak obci Hovězí udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 22.1.2001. 
Číslo rozhodnutí: 79
Popis znaku: V modro-červeně děleném štítě nad vlnitou patou ležící doleva obrácená kráva se zlatou zbrojí provázená nahoře čtyřmi hradebními baštami, vše stříbrné.

 

Základní údaje obce Hovězí

Kraj: Zlínský
Okres: Vsetín
Obec s pověřeným obecním úřadem: Vsetín
Obec s rozšířenou působností: Vsetín
Historická země: Morava
Statistický kód obce: 542750
IČ: 00303801
DIČ: CZ00303801
Status: obec

Nadmořská výška: 380 m n.m.
Zeměpisná poloha: 49° 18’ 09" s.š., 18° 03’ 38" v.d.
Rozloha: 2211 ha
První písemná zmínka pochází z roku 1505

Části obce: Hovězí
PSČ a pošta: 756 01 Hovězí

 

Z historie obce Hovězí

Hovězí bylo založeno v dobách tzv. velké kolonizace ve 14. století jako nejvýchodnější ze vsí vsetínského panství. O dvě století později zejména obyvatelé z Hovězí zakládali paseky v dalších místech směrem k uherské hranici a podíleli se na vzniku vsí Halenkova a Nového Hrozenkova. Obyvatelé Hovězí také plnili důležitou úlohu při obraně zemské hranice proti útokům od východu a mnoho z nich přitom přišlo o život.

 

Památky a zajímavosti obce Hovězí

Kostel sv. Maří Magdalény, kulturní památka, Hovězí
Socha sv. Jana Nepomuckého na náměstí, kulturní památka, Hovězí
Sousoší kalvárie při silnici, kulturní památka, Hovězí

Zdroj: Národní památkový ústav

 

Přírodní zajímavosti na území obce Hovězí

Beskydy, evropsky významná lokalita (druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech), petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů, alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou, formace jalovce obecného na vřesovištích nebo vápnitých trávnících, polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, jeskyně nepřístupné veřejnosti, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum, středoevropské subalpínské bučiny s javorem a šťovíkem horským, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, acidofilní smrčiny, lokalita vlka obecného, medvěda hnědého, kuňky žlutobřiché, střevlíka hrbolatého, lesáka rumělkového, vydry říční, rysa ostrovida, netopýra velkého, rýhoce pralesního, čolka karpatského, velevruba tupého, šikoušku zeleného)
Beskydy, chráněná krajinná oblast
Horní Vsacko, ptačí oblast (populace čápa černého, jeřábka lesního, chřástala polního, strakapouda bělohřbetého, datlíka tříprstého, lejska malého, ťuhýka obecného a jejich biotopy)
Stříbrník, přírodní památka (květnaté bučiny a lesní loučky s výskytem vstavačů)

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Prosba

Pokud najdete na této stránce chybné či neaktuální údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Hovězí, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Hovězí

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/hovezi/">Hovězí</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/hovezi/
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají technické cookies. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.