Fotodoma

Fotodoma » Česká republika » Zlínský kraj » Okres Vsetín » Horní Bečva


Vlajka Horní Bečva       Znak Horní Bečva

 

Horní Bečva

 

Obecní úřad Horní Bečva, Horní Bečva 550, 756 57 Horní Bečva
Telefon: 571 645 105, 571 115 811, 571 645 248, 571 645 335, fax: 571 645 248
E-mail: podatelna@hornibecva.cz
ID datové schránky: 2wjbd9u
www.hornibecva.cz

 

Svatební místa Snubní prsteny pro oba Svatební oznámení Snubní prsteny Zlaté šperky

 

Symbolika obce Horní Bečva

Vlajka obce Horní Bečva

Právo užívat vlajku obci Horní Bečva udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 4.6.1998. 
Číslo rozhodnutí: 52
Popis vlajky: Zelený list se žlutou vztyčenou troubou mezi bílými křídly. Na vlajícím okraji tři bílé rovnostranné trojúhelníky. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Znak obce Horní Bečva

Právo užívat znak obci Horní Bečva udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 4.6.1998. 
Číslo rozhodnutí: 52
Popis znaku: V zeleném štítě nad stříbrným trojvrším se zelenou korunou zlatá vztyčená trouba mezi stříbrnými křídly.

 

Základní údaje obce Horní Bečva

Kraj: Zlínský
Okres: Vsetín
Obec s pověřeným obecním úřadem: Rožnov pod Radhoštěm
Obec s rozšířenou působností: Rožnov pod Radhoštěm
Historická země: Morava
Statistický kód obce: 542687
IČ: 00303771
DIČ: CZ00303771
Status: obec

Nadmořská výška: 505 m n.m.
Zeměpisná poloha: 49° 25' 26" s.š., 18° 18' 17" v.d.
Rozloha: 4242 ha
První písemná zmínka pochází z roku 1659

Části obce: Horní Bečva
PSČ a pošta: 756 57 Horní Bečva

 

Z historie obce Horní Bečva

Název vsi se objevuje ve tvaru Veliká Bečva (1629), dále Ober Betzwa (1675), z Hornych Becžwysk (1712), Ober Becžwa (1718), Ober Betschwa, Hornj Beczwa (1846). Údolí Rožnovské Bečvy začalo být osidlováno od 2. poloviny 16. století.

 

Památky a zajímavosti obce Horní Bečva

Venkovská usedlost, eč. 511, kulturní památka, Horní Bečva

Zdroj: Národní památkový ústav

 

Přírodní zajímavosti na území obce Horní Bečva

Beskydy, evropsky významná lokalita (druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech), petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů, alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou, formace jalovce obecného na vřesovištích nebo vápnitých trávnících, polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, jeskyně nepřístupné veřejnosti, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum, středoevropské subalpínské bučiny s javorem a šťovíkem horským, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, acidofilní smrčiny, lokalita vlka obecného, medvěda hnědého, kuňky žlutobřiché, střevlíka hrbolatého, lesáka rumělkového, vydry říční, rysa ostrovida, netopýra velkého, rýhoce pralesního, čolka karpatského, velevruba tupého, šikoušku zeleného)
Beskydy, chráněná krajinná oblast
Beskydy, ptačí oblast (populace čápa černého, jeřábka lesního, tetřeva hlušce, kulíška nejmenšího, puštíka bělavého, žluny šedé, datla černého, strakapouda bělohřbetého, datlíka tříprstého, lejska malého a jejich biotopy)
Kladnatá - Grapy, přírodní památka (výskyt vzácných druhů rostlin na rozmanitých půdních typech a geomorfologických útvarech)
Kudlačena, přírodní památka (rašelinné louky s mokřadní květenou)
Pod Juráškou, přírodní památka (slatinná louka s výskytem rosnatky okrouhlolisté)

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Prosba

Pokud najdete na této stránce chybné či neaktuální údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Horní Bečva, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Horní Bečva

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/horni-becva/">Horní Bečva</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/horni-becva/
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají technické cookies. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.