Fotodoma

Fotodoma » Česká republika » Zlínský kraj » Okres Vsetín » Dolní Bečva


Vlajka Dolní Bečva       Znak Dolní Bečva

 

Dolní Bečva

 

Obecní úřad Dolní Bečva, Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva
Telefon: 571 647 168, 571 620 211, 571 620 212, fax: 571 647 168
E-mail: obec@dolnibecva.cz, podatelna@dolnibecva.cz
ID datové schránky: rnsbj6f
www.dolnibecva.cz

 

Svatební místa Snubní prsteny pro oba Svatební oznámení Snubní prsteny Zlaté šperky

 

Symbolika obce Dolní Bečva

Vlajka obce Dolní Bečva

Právo užívat vlajku obci Dolní Bečva udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 14.3.2002. 
Číslo rozhodnutí: 100
Popis vlajky: List tvoří dva vodorovné pruhy, zelený a zvlněný bílý o třech vrcholech a dvou prohlubních, v poměru 2:1. Z prostředního vrcholu vyrůstá od kýt žlutý dvouocasý lev s bílou korunou a červenou zbrojí, držící bílý trojramenný řecko–katolický kříž. V bílém pruhu zelený bodlák s červeným okvětím. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Znak obce Dolní Bečva

Právo užívat znak obci Dolní Bečva udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 14.3.2002. 
Číslo rozhodnutí: 100
Popis znaku: V zeleném štítě ze stříbrné vlnité paty od kýt vyrůstající zlatý dvouocasý lev se stříbrnou korunou a červenou zbrojí, držící stříbrný trojramenný řecko-katolický kříž, v patě zelený bodlák s červeným okvětím.

 

Základní údaje obce Dolní Bečva

Kraj: Zlínský
Okres: Vsetín
Obec s pověřeným obecním úřadem: Rožnov pod Radhoštěm
Obec s rozšířenou působností: Rožnov pod Radhoštěm
Historická země: Morava
Statistický kód obce: 541800
IČ: 00303747
DIČ: CZ00303747
Status: obec

Nadmořská výška: 427 m n.m.
Zeměpisná poloha: 49° 27’ 57" s.š., 18° 12’ 28" v.d.
Rozloha: 2005 ha
První písemná zmínka pochází z roku 1597

Části obce: Dolní Bečva
PSČ a pošta: 756 55 Dolní Bečva

 

Z historie obce Dolní Bečva

První zmínka o vzniku Dolní Bečvy je podle archivních pramenů z roku 1597. Od roku 1610 má své gruntovní knihy a stává se tak samostatnou obcí. Později se též nazývala Bečvice a až od roku 1848 byla součástí rožnovského panství.

 

Památky a zajímavosti obce Dolní Bečva

Kostel sv. Antonína Paduánského, kulturní památka, Dolní Bečva
Kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti, kulturní památka, Dolní Bečva
Fara č.p. 45, kulturní památka, Dolní Bečva
Socha Radegasta na cestě z Pusteven na Radhošť, kulturní památka, Dolní Bečva

Zdroj: Národní památkový ústav

 

Přírodní zajímavosti na území obce Dolní Bečva

Beskydy, evropsky významná lokalita (druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech), petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů, alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou, formace jalovce obecného na vřesovištích nebo vápnitých trávnících, polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, jeskyně nepřístupné veřejnosti, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum, středoevropské subalpínské bučiny s javorem a šťovíkem horským, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, acidofilní smrčiny, lokalita vlka obecného, medvěda hnědého, kuňky žlutobřiché, střevlíka hrbolatého, lesáka rumělkového, vydry říční, rysa ostrovida, netopýra velkého, rýhoce pralesního, čolka karpatského, velevruba tupého, šikoušku zeleného)
Beskydy, chráněná krajinná oblast
Beskydy, ptačí oblast (populace čápa černého, jeřábka lesního, tetřeva hlušce, kulíška nejmenšího, puštíka bělavého, žluny šedé, datla černého, strakapouda bělohřbetého, datlíka tříprstého, lejska malého a jejich biotopy)

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Prosba

Pokud najdete na této stránce chybné či neaktuální údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Dolní Bečva, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Dolní Bečva

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/dolni-becva/">Dolní Bečva</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/dolni-becva/
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají technické cookies. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.