Fotodoma

Fotodoma » Česká republika » Zlínský kraj » Okres Uherské Hradiště » Žítková


Vlajka Žítková       Znak Žítková

 

Žítková

 

Obecní úřad Žítková, Žítková 161, 687 74 Starý Hrozenkov
Telefon: 572 696 301
E-mail: ou@zitkova.cz
ID datové schránky: jrabjrs
www.zitkova.cz

 

Svatební místa Snubní prsteny pro oba Svatební oznámení Snubní prsteny Zlaté šperky

 

Symbolika obce Žítková

Vlajka obce Žítková

Právo užívat vlajku obci Žítková udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 22.11.2001.  Obci bylo uděleno také právo užívat znak.
Číslo rozhodnutí: 97
Popis vlajky
: Žlutý list s modrým kosočtvercem s vrcholy uprostřed okrajů listu, podloženým černým ondřejským křížem s rameny širokými jednu sedminu šířky listu. V modrém poli ve žlutém srdci kvetoucím třemi žlutými trojlisty dvě zkřížené modré sekyry na černých topůrkách. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Znak obce Žítková

Právo užívat znak obci Žítková udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 22.11.2001.  Obci bylo uděleno také právo užívat vlajku.
Číslo rozhodnutí: 97
Popis znaku: Ve zlatém štítě modrý černě okřídlený hrot, v něm zlaté srdce se zkříženými modrými sekyrami na černých topůrkách kvetoucí třemi zlatými trojlisty.

 

Základní údaje obce Žítková

Kraj: Zlínský
Okres: Uherské Hradiště
Obec s pověřeným obecním úřadem: Bojkovice
Obec s rozšířenou působností: Uherský Brod
Historická země: Morava
Statistický kód obce: 592871
IČ: 00542351
Status: obec

Nadmořská výška: 590 m n.m.
Zeměpisná poloha: 48° 58' 48" s.š., 17° 52' 50" v.d.
Rozloha: 611 ha
První písemná zmínka pochází z roku 1750

Části obce: Žítková
PSČ a pošta: 687 74 Starý Hrozenkov

 

Z historie obce Žítková

Historické názvy: Židková (do 1880), Žitková, Zittkow (od 1880), Zitkowa, Schitkowa (1939)

 

Památky a zajímavosti obce Žítková

Venkovská usedlost č.p. 43, kulturní památka, Žítková
Venkovská usedlost č.p. 48, kulturní památka, Žítková
Venkovská usedlost č.p. 49, kulturní památka, Žítková
Venkovská usedlost č.p. 54, kulturní památka, Žítková
Stodola, u venkovské usedlosti č.p. 66, kulturní památka, Žítková
Venkovská usedlost č.p. 66, kulturní památka, Žítková
Stodola, u venkovské usedlosti č.p. 67, kulturní památka, Žítková
Venkovská usedlost č.p. 67, kulturní památka, Žítková
Venkovská usedlost č.p. 160, kulturní památka, Žítková

Zdroj: Národní památkový ústav

 

Přírodní zajímavosti na území obce Žítková

Hutě, přírodní rezervace (bělokarpatské pastviny s bohatou květenou a soliterními stromy)
Pod Žitkovským vrchem, přírodní rezervace (krajinářsky cenné louky a pastviny s rozptýlenou zelení)
Bílé Karpaty, chráněná krajinná oblast
Bílé Karpaty, evropsky významná lokalita (polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, , význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště, petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, panonské dubohabřiny, eurosibiřské stepní doubravy, tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek, bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, zásaditá slatiniště, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, lokalita přástevníka kostivalového, srpice karbincolisté, bourovce trnkového, hlízovce Leoselova, lesáka rumělkového, modráska bahenního, modráska očkovaného, ohniváčka černočárného, střevíčníku pantoflíčku, střevlíka hrbolatého, vrkoče bažinného, vrkoče útlého, žluťáska barvoměnného)

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Prosba

Pokud najdete na této stránce chybné či neaktuální údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Žítková, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Žítková

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-uherske-hradiste/zitkova/">Žítková</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-uherske-hradiste/zitkova/
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají technické cookies. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.