Fotodoma

Fotodoma » Česká republika » Zlínský kraj » Okres Uherské Hradiště » Bojkovice


Vlajka Bojkovice       Znak Bojkovice

 

Bojkovice

 

Městský úřad Bojkovice, Sušilova 952, 687 71 Bojkovice
Telefon: 572 641 151, 572 610 421
E-mail: mesto@bojkovice.cz
ID datové schránky: 5jibfe6
www.bojkovice.cz

 

Svatební místa Snubní prsteny pro oba Svatební oznámení Snubní prsteny Zlaté šperky

 

Fotografie, památky a zajímavosti města Bojkovice

Fotografie Gig_4210163, Bojkovice

 

Fotografie Gig_4210170, Bojkovice Fotografie Gig_4210172, Bojkovice Fotografie Gig_4210420, Bojkovice Fotografie Gig_4210421, Bojkovice

 

Kostel sv. Vavřince

Římskokatolický farní kostel sv. Vavřince v Bojkovicích je kulturní památka.

Fotografie Gig_4210166, Bojkovice Fotografie Gig_4210189, Bojkovice Fotografie Gig_4210414, Bojkovice Fotografie Gig_4210415, Bojkovice Fotografie Gig_4210425, Bojkovice Fotografie Gig_5000296, Bojkovice Fotografie Gig_5000297, Bojkovice Fotografie Gig_5000310, Bojkovice

 

Kaplička na Pitínské ulici

Fotografie Gig_4210184, Bojkovice Fotografie Gig_4210185, Bojkovice

 

Sloup se sochou Panny Marie

Sloup se sochou Panny Marie v Bojkovicích je kulturní památka.

Fotografie Gig_4210418, Bojkovice Fotografie Gig_4210419, Bojkovice

 

Zámek Nový Světlov

Zámek Nový Světlov v Bojkovicích je kulturní památka.

Fotografie Gig_4210175, Bojkovice Fotografie Gig_5000264, Bojkovice

 

Socha Svobody

Fotografie Gig_4210187, Bojkovice Fotografie Gig_4210186, Bojkovice

 

Dům s pečovatelskou službou

Fotografie Gig_4210178, Bojkovice Fotografie Gig_4210179, Bojkovice Fotografie Gig_4210412, Bojkovice

 

Sušilova ulice

Fotografie Gig_4210410, Bojkovice Fotografie Gig_4210411, Bojkovice Fotografie Gig_4210426, Bojkovice Fotografie Gig_4210428, Bojkovice

 

Muzeum

Fotografie Gig_4210181, Bojkovice Fotografie Gig_5000285, Bojkovice Fotografie Gig_5000291, Bojkovice

 

Kříž na Nábřeží Svobody, kulturní památka, Bojkovice

Socha sv. Floriána u silnice do Uherského Brodu, kulturní památka, Bojkovice

Socha sv. Jana Nepomuckého, kulturní památka, Bojkovice

Kaplička na Hrádské Nivě, Bojkovice

Kaplička Panny Marie, okraj vsi při silnici, kulturní památka, Krhov

Boží muka, v zahradě u č.p. 79, kulturní památka, Přečkovice

Studna u č.p. 4, kulturní památka, Přečkovice

Zdroj: Národní památkový ústav

 

Symbolika města Bojkovice

Vlajka města Bojkovice

Právo užívat vlajku městu Bojkovice udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 3.4.1996. 
Číslo rozhodnutí: 99
Popis vlajky: Červený list se žlutou osmicípou hvězdou. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Znak města Bojkovice

Právo užívat znak městu Bojkovice vzniklo historicky.
Popis znaku: V červeném štítě zlatá osmihrotá hvězda.

 

Základní údaje města Bojkovice

Kraj: Zlínský
Okres: Uherské Hradiště
Obec s pověřeným obecním úřadem: Bojkovice
Obec s rozšířenou působností: Uherský Brod
Historická země: Morava
Statistický kód obce: 592048
IČ: 00290807
DIČ: CZ00290807
Status: město

Nadmořská výška: 272 m n.m.
Zeměpisná poloha: 49° 02' 19" s.š., 17° 48' 54" v.d.
Rozloha: 4190 ha
První písemná zmínka pochází z roku 1362

Části města: BojkoviceBzováKrhovPřečkovice
PSČ a pošta: 687 71 Bojkovice

 

Z historie města Bojkovice

První historicky zjištěný majitel byl k roku 1086 hrabě Miřeta. 9. června 1087 věnovala Eufémie Uherská, vdova po ten den zesnulém olomouckém knížeti Otovi, poplužní dvůr v Bojkovicích benediktinskému rajhradskému klášteru. Poté se prameny ztrácejí, Bojkovsko bylo pleněno Tatary, Kumány a Mátušem Čákem Trenčanským. Roku 1362 se uvádí Aleš ze Šternberka, odjinud z Bojkovic, což je dnes považováno za první historickou zmínku.

 

Přírodní zajímavosti na území města Bojkovice

Bojkovský dub nad kostelem, památný strom (ve svahu nad městem u hřbitova; pamětník vpádu Turků a Kumánů)
Buk nad Bzovou, památný strom (v lese nad cestou směrem na Starý Hrozenkov nedaleko jihozápadní části obce)
Bílé Karpaty, chráněná krajinná oblast
Bílé Karpaty, evropsky významná lokalita (polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, , význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště, petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, panonské dubohabřiny, eurosibiřské stepní doubravy, tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek, bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, zásaditá slatiniště, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, lokalita přástevníka kostivalového, srpice karbincolisté, bourovce trnkového, hlízovce Leoselova, lesáka rumělkového, modráska bahenního, modráska očkovaného, ohniváčka černočárného, střevíčníku pantoflíčku, střevlíka hrbolatého, vrkoče bažinného, vrkoče útlého, žluťáska barvoměnného)
Na Koncoch, evropsky významná lokalita (polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště, petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, bučiny asociace Asperulo-Fagetum, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum)
Rudický les, evropsky významná lokalita (smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, eurosibiřské stepní doubravy, polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum)
Valy-Bučník, evropsky významná lokalita (lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum)

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Prosba

Pokud najdete na této stránce chybné či neaktuální údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Bojkovice, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Bojkovice

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-uherske-hradiste/bojkovice/">Bojkovice</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-uherske-hradiste/bojkovice/
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají technické cookies. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.