Fotodoma

Fotodoma » Česká republika » Zlínský kraj » Okres Uherské Hradiště » Pitín


Vlajka Pitín       Znak Pitín

 

Pitín

 

Obecní úřad Pitín, Pitín 18, 687 71 Bojkovice
Telefon: 572 641 332
E-mail: obec@pitin.cz
ID datové schránky: bt2bk3f
www.pitin.cz

 

Svatební místa Snubní prsteny pro oba Svatební oznámení Snubní prsteny Zlaté šperky

 

Symbolika obce Pitín

Vlajka obce Pitín

Právo užívat vlajku obci Pitín udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 25.3.2005.  Obci bylo uděleno také právo užívat znak.
Číslo rozhodnutí: 52
Popis vlajky: Červeno–modře kosmo a šikmo čtvrcený list. Uprostřed kosmo žlutá berla závitem k hornímu okraji, šikmo podložená bílým mečem se žlutým jílcem hrotem dolů. Pod nimi žlutá osmicípá hvězda. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Znak obce Pitín

Právo užívat znak obci Pitín udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 25.3.2005.  Obci bylo uděleno také právo užívat vlajku.
Číslo rozhodnutí: 52
Popis znaku: V modro-červeně kosmo čtvrceném štítě kosmá zlatá berla závitem doleva šikmo podložená postaveným stříbrným mečem se zlatým jílcem, pod nimi zlatá osmihrotá hvězda.

 

Základní údaje obce Pitín

Kraj: Zlínský
Okres: Uherské Hradiště
Obec s pověřeným obecním úřadem: Bojkovice
Obec s rozšířenou působností: Uherský Brod
Historická země: Morava
Statistický kód obce: 592498
IČ: 00291234
Status: obec

Nadmořská výška: 324 m n.m.
Zeměpisná poloha: 49° 02' 18" s.š., 17° 51' 02" v.d.
Rozloha: 2305 ha
První písemná zmínka pochází z roku 1405 (1412?)

Části obce: Pitín
PSČ a pošta: 687 71 Bojkovice

 

Z historie obce Pitín

První písemná zmínka pochází z roku 1405, kdy obec náležela k světlovskému panství.

 

Památky a zajímavosti obce Pitín

Kostel sv. Stanislava, kulturní památka, Pitín
Boží muka, kulturní památka, Pitín
Kříž u vsi, kulturní památka, Pitín
Kříž u č.p. 283, kulturní památka, Pitín
Kříž u č.p. 289, kulturní památka, Pitín
Socha Panny Marie na návsi, kulturní památka, Pitín

Zdroj: Národní památkový ústav

 

Přírodní zajímavosti na území obce Pitín

Lípa u Kolelače, památný strom (na levém okraji silnice směrem na Slavičín, cca 3 km za obcí )
Spáčilova oskoruša, památný strom (na severním svahu lokality Vršek jihovýchodně od obce Pitín)
Bílé Karpaty, evropsky významná lokalita (polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, , význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště, petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, panonské dubohabřiny, eurosibiřské stepní doubravy, tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek, bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, zásaditá slatiniště, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, lokalita přástevníka kostivalového, srpice karbincolisté, bourovce trnkového, hlízovce Leoselova, lesáka rumělkového, modráska bahenního, modráska očkovaného, ohniváčka černočárného, střevíčníku pantoflíčku, střevlíka hrbolatého, vrkoče bažinného, vrkoče útlého, žluťáska barvoměnného)
Bílé Karpaty, chráněná krajinná oblast

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Prosba

Pokud najdete na této stránce chybné či neaktuální údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Pitín, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Pitín

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-uherske-hradiste/pitin/">Pitín</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-uherske-hradiste/pitin/
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají technické cookies. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.