Fotodoma

Fotodoma » Česká republika » Zlínský kraj » Okres Uherské Hradiště » Komňa


Vlajka Komňa       Znak Komňa

 

Komňa

 

Obecní úřad Komňa, Komňa 42, 687 71 Bojkovice
Telefon: 572 641 140
E-mail: obec@komna.cz
ID datové schránky: iz8bysu
www.komna.cz

 

Zlaté šperky Svatební oznámení Komňa Snubní prsteny Komňa

 

Symbolika obce Komňa

Vlajka obce Komňa

Právo užívat vlajku obci Komňa udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 17.10.1997.  Obci bylo uděleno také právo užívat znak.
Číslo rozhodnutí: 41
Popis vlajky: List tvoří čtyři vodorovné pruhy, modrý, červený, bílý a zelený v poměru 3:1:1:1. Z červeného pruhu vyniká v žerďové části bílý Pegas s červeným jazykem, žlutými kopýtky a žlutou korunou. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Znak obce Komňa

Právo užívat znak obci Komňa udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 17.10.1997.  Obci bylo uděleno také právo užívat vlajku.
Číslo rozhodnutí: 41
Popis znaku: Dělený štít, v horním modrém poli vyskakující stříbrný Pegas se zlatou zbrojí a korunou a červeným jazykem. Dolní pole stříbrno-zeleně děleno, nahoře zlatá ořízka černé ležící knihy s červenými písmeny J.A.K., dole položený stříbrný nůž se zlatou rukojetí.

 

Základní údaje obce Komňa

Kraj: Zlínský
Okres: Uherské Hradiště
Obec s pověřeným obecním úřadem: Bojkovice
Obec s rozšířenou působností: Uherský Brod
Historická země: Morava
Statistický kód obce: 592277
IČ: 00207438
DIČ: CZ00207438
Status: obec

Nadmořská výška: 364 m n.m.
Zeměpisná poloha: 48° 59' 38" s.š., 17° 48' 03" v.d.
Rozloha: 1637 ha
První písemná zmínka pochází z roku 1261

Části obce: Komňa
PSČ a pošta: 687 71 Bojkovice

 

Z historie obce Komňa

Obec Komňa vznikla pravděpodobně kolem roku 1261. Ovšem první spolehlivá písemná zmínka o obci je až z roku 1385.

 

Památky a zajímavosti obce Komňa

Zřícenina hradu Zubačov, kulturní památka, Komňa
Kostel sv. Jakuba Většího, kulturní památka, Komňa
Hlavní kříž na hřbitově, kulturní památka, Komňa
Kříž, kulturní památka, Komňa
Kříž, kulturní památka, Komňa
Venkovský dům č.p. 6, kulturní památka, Komňa
Špýchar venkovské usedlosti č.p. 33, kulturní památka, Komňa
Sýpka venkovské usedlosti č.p. 37, kulturní památka, Komňa

Zdroj: Národní památkový ústav

 

Přírodní zajímavosti na území obce Komňa

Lom Rasová, přírodní památka (zatopený pískovcový lom - refugium obojživelníků)
Bílé Karpaty, chráněná krajinná oblast
Bílé Karpaty, evropsky významná lokalita (polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, , význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště, petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, panonské dubohabřiny, eurosibiřské stepní doubravy, tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek, bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, zásaditá slatiniště, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, lokalita přástevníka kostivalového, srpice karbincolisté, bourovce trnkového, hlízovce Leoselova, lesáka rumělkového, modráska bahenního, modráska očkovaného, ohniváčka černočárného, střevíčníku pantoflíčku, střevlíka hrbolatého, vrkoče bažinného, vrkoče útlého, žluťáska barvoměnného)
Komňa - kostel, evropsky významná lokalita (lokalita netopýra velkého)
Valy-Bučník, evropsky významná lokalita (lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum)

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Prosba

Pokud najdete na této stránce chybné či neaktuální údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Komňa, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Komňa

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-uherske-hradiste/komna/">Komňa</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-uherske-hradiste/komna/
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají cookies pro sledování návštěvnosti a odhalení chyb stránek. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.