Fotodoma

Fotodoma » Smysl života

Smysl života

Smysl života

Snubní prsteny pro oba Svatební oznámení Snubní prsteny Zlaté šperky Svatební místa

 

„Nikdy nezapomeňte, že láska, stejně jako harmonie, štěstí a radostné poznávání a tvoření, jsou smyslem života.
To je to, proč jste sem přišli.“

 

Pokládáte-li si v dnešní zmatené době otázky typu „Jaký je smysl života?“, „Odkud jsme přišli?“, „Jaká je podstata reality?“ nebo třeba „Jak mohu změnit svět k lepšímu?“, nejste rozhodně sami.

Postupně sem budou přidávány citáty z článků a knih, náznaky cest vedoucích k pravděpodobným odpovědím. Nemusíte s autory textů ve všem souhlasit - ani já se vším nesouhlasím a nechávám si u některých tvrzení značný odstup nebo úplný nesouhlas, ale zároveň připouštím cokoliv. Je to jako u všeho - co člověk, to trochu jiný názor.

Při čtení filozofických a tzv. „esoterických“ knih i článků na internetu mě mj. zaujaly názory Miroslava Zelenky, od nějž pochází závěrečné citáty a který nahlíží na smysl života z několika úrovní poznání:
1) Z hlediska naší reality, člověka, je smyslem života štěstí. Tedy žít tak, abych netrpěl a abych byl šťastný. Štěstí je stav mysli člověka a je dané vztahem osoby k objektivní realitě.
2) Z hlediska duše a reinkarnace je smyslem života práce na sobě, vývoj bytosti, duše, a ukončení reinkarnačního cyklu.
3) Z hlediska ducha, světa, je smyslem života poznání sebe sama ve své celistvosti a komplexnosti v mnoha podobách.
4) Z hlediska Theoversa, Boha, jednoho vědomí, je smyslem života život sám a tvoření.

Pokud máte nedostatek času, ale máte při své práci nebo na cestách možnost poslouchat mluvený projev, pak si můžete stáhnout jeho audioknihu Umění žít a milovat a záznamy jeho pořadů.

 

Články

Zakázaná filozofie: smyslem života je být šťastný a láskyplný (Miroslav Zelenka)
„V posledních desetiletích je kladen velký důraz na technologický pokrok, na to, abychom se cítili v materiálním nadbytku, v iluzi blahobytu a na to, že v životě musíme něčeho dosáhnout, něco vybudovat. Ovšem “zapomnělo se” na duchovní rozvoj bytosti, na to, že jsme kdysi dávno dokázali svými schopnostmi a stavem své duše žít v harmonii, pocitu lásky a štěstí. Domnívám se však, že i toto je jedním z hlavních cílů manipulace s lidstvem. Zapomenout na to, kdo doopravdy jsme a čeho bychom mohli dosáhnout.“

Myšlenky tvoří realitu. Jakou tvoří ty vaše? (Antivirus)
„Hmota má tvořivej potenciál asi jako parlament. Kde neni myšlenka, tam se nic nestvoří. Všechno bude jen degenerovat. Myšlenka může do chaosu zavést řád. Hmota nic takovýho nedokáže. Bez aktivního vědomí žádnej řád nevzniká.“

Jak zůstat šťastný a silný i v současném marasmu (Nikola Bornová)
„Aktuální marasmus mnohem víc devastuje lidi, kteří jsou laskaví, přemýšliví, samostatní a mají přirozený pud sebezáchovy i zdravý selský rozum. Nejvíc tedy trpí lidé, kteří by měli být těmi, které má systém nejvíc podporovat, protože zajišťují budoucnost zdravému, sebevědomému a spolupracujícímu lidstvu. Ale není tomu tak. Naopak menší dopad má současný stav (západní) civilizace na všemožné psychopaty, bezpáteřní kolaboranty a úchyláky. Ale je to jen dočasné, protože tímhle způsobem to nemůže dlouhodobě fungovat a v minulosti se takový systém vždy totálně zhroutil a z něj vyrostlo něco nového.“

Jak je lidstvo dlouhodobě ovládáno a jak se z toho vymanit (Miroslav Zelenka)
„Přemýšlel jsem, jak překonat názorovou rozdílnost, jak najít nějaký sjednocující prvek, který by vyhovoval všem. Dospěl jsem k závěru, že pokud by měl být takový prvek úspěšný, nemůže jím být žádný technologický stav společnosti ani ideální systém. Tou sjednocující vizí reality přijatelnou pro všechny může být jen pocit lidského štěstí a harmonie.“

Lekce 3D, karma & jak se dostat o krok dál (Antivirus)
„Všechno, co existuje, jsou lekce. Vyvíjet se a rozšiřovat svoje chápání je celá pointa existence. Každá úroveň stvoření má svoje lekce, odpovídající vývojovýmu stupni duše.
Svoje lekce si každej vybírá sám. To, že jste v dětství zapomněli, proč jste sem přišli, na tom nic nemění. Vy jste si vybrali, že budete zrovna tady a že se budete potýkat přesně s tim, s čím se teď potýkáte. Nikdo vás k ničemu nenutil. Vybrali jste si, co je potřebný pro váš růst.“

Egregor (Taisha Tauma)
„Koupit si změnu obnáší přikupování si dalších a dalších levelů a technik, které ovšem nikdy neskončí a vy budete neustále drženi v pocitu, že bez té poslední to nebude ono, stále je na vás co řešit, léčit, čistit. A každý další level je inzerován jako ten nej a ještě lepší než ty předtím, které byly také lepší. Nikdy to neskončí.“

 

Citáty

„Jste tvůrci. Čemu uvěříte, to tvoříte. Proto věřte jen tomu, co chcete vidět a prožívat.“ (Lumír)

„Kyž chceš bytost uvrhnout do závislosti, musíš jí vysvětlit, že někdo ji musí spasit - že ona sama to nedokáže.“ (Jaroslav Dušek)

„V žádné nám známé historii neměly vládnoucí síly zájem na tom, aby lidé byli šťastní a láskyplní, ale pouze na tom, aby byli poslušní a pracovali v jejich prospěch. Změnit to můžeme pouze my.“
(Miroslav Zelenka)

 

Nakažlivá mysl

Nakažlivá mysl - 1. Morfická rezonance
„Existuje otisk organizace znalostí, který je v podstatě zapsán do kosmu, v něčem, co nazývám „kosmické vědomí“. Nejen, že se na to mohou životní formy napojit a v podstatě si tyto informace přečíst a použít je k usměrnění svého chování a znalostí, ale dokonce i neživé látky, jako jsou molekuly, mohou využívat znalostí předchozích molekul.“

Nakažlivá mysl 2. Propaganda a rozptýlení, Útok na mozek, Odlidšťující technologie
„Vaše jediné vědomé soustředění na otiskování morfických polí vesmíru může převážit miliony lidí, kteří jsou jen jakési nehráčské postavy. Můžete převážit miliony lidí, kteří nejsou vědomí, nejsou ve střehu, nejsou vzhůru, kteří jen náměsíčně kráčejí životem jako zombie, reagují jako spotřebitelé, dělají, co se jim řekne, myslí si, co si mají myslet a kupují produkty, o kterých je jim řečeno, aby si je koupili, protože jsou spotřebiteli.“

Nakažlivá mysl 3 - Působení na morfická pole
„Když cítíte ten pocit neuvěřitelné lásky, vděčnosti a radosti za svět a máte tuto přítomnost, je to, jako by byl ve vás přítomen probuzený Bůh. To je okamžik, kdy v kombinaci s jasností a zaměřením můžete vysílat nápady do morfických polí vesmíru a budou neuvěřitelně silné. Díky této síle lásky, vděčnosti a radosti uděláte neuvěřitelný rozdíl.
Pokud je mým cílem přispívat do vesmíru, sdílet nápady a vytvářet lepší svět, pak každý den, kdy někdo zkopíruje mou práci, je dnem vítězství.
Co kdybyste mohli porazit zlo tím, že mu odepřete jeho zdroj síly? A co je hlavním zdrojem moci zla? Je to lidské utrpení.“

 

Knihy

Jane Roberts - Sethovy promluvy
„Vaše současná osobnost, jak ji znáte, je „nesmrtelná“, nezmizí vaší fyzickou smrtí, ale naopak roste a rozvíjí se. Váš život tedy nepostrádá smysl, nejste ztraceni.“
„Uvažujete-li o smyslu své existence, berete v úvahu pouze svůj každodenní život v bdělém stavu. To je velká chyba, protože i ve snech máte určité cíle, využíváte jiné části své podstaty. Úsilí a práce ve snu jsou stejně platné jako v bdělém stavu.“
„Smysl hry musíte hledat sami v sobě.“
„Jste-li pevně přesvědčeni, že vaše vědomí je uzamčeno někde uvnitř vaší lebky a nemá sílu z ní uniknout, máte-li pocit, že vaše vědomí končí s hranicemi vašeho těla, pak se podceňujete a budete mne považovat za pouhý přelud, iluzi. Nejsem však o nic větší iluze než vy.“
„Sami si vytváříte svět, který znáte. Dostali jste strašlivý dar, a to schopnost promítat své myšlenky ven do fyzického světa.“
„Své fyzické tělo vytváříte sami jako výsledek vlastního vnitřního názoru na sebe sama. A dochází k chemickým a elektromagnetickým změnám podle tempa myšlenek. ... Vaše tělo není krásné ani ošklivé, zdravé ani nemocné, pomalé ani rychlé, nebylo vám přiděleno v okamžiku narození. Vytváříte jej svými myšlenkami a emocemi.“
„Síla a stálost fyzické podoby závisí na intenzitě myšlenky nebo emoce.“

Esther a Jerry Hicks - Požádej a je ti dáno
„Přišli jste do této fyzické časoprostorové reality proto, abyste radostně tvořili.“
„Když pochopíte moc, která spočívá v tom, že se tady a teď budete cítit dobře bez ohledu na cokoli, získáte klíč k dosažení čehokoli, po čem toužíte.“

Elisabeth Haich - Zasvěcení
„Kde najdeš pomoc? Ve svém nitru! Vidíš, v tom je právě ta závada, že všichni očekávají pomoc zvenčí, ale jelikož všichni pomoc očekávají, ale neposkytují, nedostane se pomoci nikomu. Kdyby všichni lidé naopak pomoc poskytovali, pak by se také každému pomoci dostalo. Pak by bylo možné zbavit Zemi všeho utrpení!“

Edgar Cayce - Zázrak jménem meditace
„Mají-li léčebné meditace, které použijeme, zasáhnout nadvědomí, nesmíte mít žádné pochybnosti, ani pocit nejistoty. Trpělivost a pečlivé opakování plné porozumění mohou vyvolat doslova zázraky. Léčebné meditace je nezbytné opakovat často a s neochvějnou vírou. Význam opakovaného, soustavně stoupajícího úsilí, nikdy nesmíme podcenit.“

 

Jak se vyslovuje mantra ÓM

Považuji za velmi důležité zde upozornit na jednu matoucí a škodlivou věc, kterou je výslovnost mantry Óm. Je až zarážející, proč je tato mantra u nás téměř vždy a všude, v knihách i na internetu, psána anglicky a není používán český přepis výslovnosti.

Při pronášení této mantry nevyslovujeme pouze hlásky Ó a M, jak na základě anglického výrazu om mnoho lidí dělá. Jedním z významů vyslovování óm je totiž rozechvívání čaker. Pokud ale vynecháme písmenu U, vynecháme působení na srdeční čakru!

Správně vyslovujeme tři hlásky - AUM. Správně česky, a nejenom česky, ale i třeba slovensky, by se mělo psát mantra AUM. V některých zemích, jako třeba v Německu, toto již dávno autorům knih a článků zřejmě došlo.

 

„Vše je v našich rukou nebo lépe řečeno myslích. Nic není rozhodnuto. Budoucnost není dána, budoucnost tvoříme teď.“

„Nesnažme se zkoumat, jaká bude budoucnost proto, abychom podle toho přizpůsobili svou přítomnost, ale tvořme přítomnost podle toho, jakou budoucnost chceme.“

 
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají technické cookies. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.