Čeledi rostlin dle díla Květena ČR

Seznam obsahuje číslování, názvy čeledí rostlin a jejich zařazení do řádů dle souboru knih Květena České republiky. Číslo na konci odstavečku označuje díl Květeny ČR a stranu, kde se o konkrétní čeledi rostlin pojednává.
TIP: Pokud hledáte v tomto neabecedním seznamu, použijte pro urychlení funkci Ctrl+F


1. Vrancovité, vranicovité - Huperziaceae, Lycopodiaceae, řád plavuňotvaré - Lycopodiales, rostliny plavuňové - Lycopodiophyta - 1/190
2. Plavuňovité - Lycopodiaceae, řád plavuňotvaré - Lycopodiales, rostliny plavuňové - Lycopodiophyta - 1/192
3. Vranečkovité - Selaginellaceae, řád vranečkotvaré - Selaginellales, rostliny plavuňové - Lycopodiophyta - 1/200
4. Šídlatkovité - Isoëtaceae, řád šídlatkotvaré - Isoëtales, rostliny plavuňové - Lycopodiophyta - 1/202
5. Přesličkovité - Equisetaceae, řád přesličkotvaré - Equisetales, rostliny přesličkové - Equisetophyta - 1/205
6. Hadilkovité - Ophioglossaceae, Botrychiaceae, řád hadilkotvaré - Ophioglossales, rostliny kapradinové - Polypodiophyta - 1/223
7. Podezřeňovité - Osmundaceae, řád podezřeňotvaré - Osmundales, rostliny kapradinové - Polypodiophyta - 1/229
8. Blánatcovité - Hymenophyllaceae, řád blánatcotvaré - Hymenophyllales, rostliny kapradinové - Polypodiophyta - 1/230
9. Jinořadcovité - Cryptogrammaceae, Pteridaceae, Polypodiaceae, řád osladičotvaré - Polypodiales, rostliny kapradinové - Polypodiophyta - 1/232
10. Podmrvkovité - Sinopteridaceae, Polypodiaceae, řád osladičotvaré - Polypodiales, rostliny kapradinové - Polypodiophyta - 1/234
11. Hasivkovité - Hypolepidaceae, Pteridaceae, Polypodiaceae, řád osladičotvaré - Polypodiales, rostliny kapradinové - Polypodiophyta - 1/235
12. Kapradiníkovité - Thelypteridaceae, Polypodiaceae, řád osladičotvaré - Polypodiales, rostliny kapradinové - Polypodiophyta - 1/236
13. Sleziníkovité - Aspleniaceae, Polypodiaceae, řád osladičotvaré - Polypodiales, rostliny kapradinové - Polypodiophyta - 1/242
14. Papratkovité - Athyriaceae, Polypodiaceae, Onocleaceae Woodsiaceae, řád osladičotvaré - Polypodiales, rostliny kapradinové - Polypodiophyta - 1/253
15. Kapraďovité - Aspidiaceae, Polypodiaceae, řád osladičotvaré - Polypodiales, rostliny kapradinové - Polypodiophyta - 1/262
16. Žebrovicovité - Blechnaceae, Polypodiaceaea, řád osladičotvaré - Polypodiales, rostliny kapradinové - Polypodiophyta - 1/278
17. Osladičovité - Polypodiaceae, řád osladičotvaré - Polypodiales, rostliny kapradinové - Polypodiophyta - 1/280
18. Marsilkovité - Marsileaceae, řád marsilkotvaré - Marsileales, rostliny kapradinové - Polypodiophyta - 1/282
19. Nepukalkovité - Salviniaceae, řád nepukalkotvaré - Salviniales, rostliny kapradinové - Polypodiophyta - 1/284
20. Azolovité - Azollaceae, řád nepukalkotvaré - Salviniales, rostliny kapradinové - Polypodiophyta - 1/285
21. Jinanovité - Ginkgoaceae, řád jinanotvaré - Ginkgoales, rostliny nahosemenné - Pinophyta - 1/286
22. Borovicovité - Pinaceae, Abietaceae, řád borovicotvaré - Pinales, rostliny nahosemenné - Pinophyta - 1/288
23. Tisovcovité - Taxodiaceae, řád borovicotvaré - Pinales, rostliny nahosemenné - Pinophyta - 1/329
24. Cypřišovité - Cupressaceae, řád cypřišotvaré - Cupressales, rostliny nahosemenné - Pinophyta - 1/332
25. Tisovité - Taxaceae, řád tisotvaré - Taxales, rostliny nahosemenné - Pinophyta - 1/344
26. Šácholanovité - Magnoliaceae, řád šácholanotvaré - Magnoliales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 1/347
27. Sazaníkovité - Calycanthaceae, řád vavřínotvaré - Laurales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 1/350
28. Podražcovité - Aristolochiaceae, řád podražcotvaré - Aristolochiales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 1/350
29. Leknínovité - Nymphaeaceae, Nupharaceae, řád leknínotvaré - Nymphaeales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 1/355
30. Růžkatcovité - Ceratophyllaceae, řád leknínotvaré - Nymphaeales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 1/363
31. Čemeřicovité - Helleboraceae, Ranunculaceae, řád pryskyřníkotvaré - Ranunculales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 1/365
32. Pryskyřníkovité - Ranunculaceae, Ranunculaceae Anemoneae, Ranunculaceae Ranunculoideae, Ranunculaceae Anemonoideae, Thalictraceae, řád pryskyřníkotvaré - Ranunculales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 1/403
33. Dřišťálovité - Berberidaceae, řád pryskyřníkotvaré - Ranunculales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 1/475
34. Makovité - Papaveraceae, řád makotvaré - Papaverales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 1/482
35. Zemědýmovité - Fumariaceae, Papaveraceae Fumarioideae, řád makotvaré - Papaverales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 1/494
36. Vilínovité - Hamamelidaceae, řád vilínotvaré - Hamamelidales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 1/508
37. Platanovité - Platanaceae, řád vilínotvaré - Hamamelidales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 1/509
38. Jilmovité - Ulmaceae, Celtidaceae, řád kopřivotvaré - Urticales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 1/513
39. Morušovníkovité - Moraceae, Artocarpaceae, řád kopřivotvaré - Urticales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 1/521
40. Konopovité - Cannabaceae, řád kopřivotvaré - Urticales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 1/526
41. Kopřivovité - Urticaceae, řád kopřivotvaré - Urticales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 1/530
42. Bukovité - Fagaceae, Cupuliferae, řád bukotvaré - Fagales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 2/17
43. Břízovité - Betulaceae, řád břízotvaré - Betulales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 2/35
44. Habrovité - Carpinaceae, řád břízotvaré - Betulales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 2/52
45. Lískovité - Corylaceae, Betulaceae Coryleae, řád břízotvaré - Betulales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 2/54
46. Ořešákovité - Juglandaceae, řád ořešákotvaré - Juglandales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 2/56
47. Líčidlovité - Phytolaccaceae, řád hvozdíkotvaré - Caryophyllales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 2/63
48. Nocenkovité - Nyctaginaceae, Allioniaceae, Mirabilaceae, řád hvozdíkotvaré - Caryophyllales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 2/66
49. Kosmatcovité - Aizoaceae, Mesembryanthemaceae, řád hvozdíkotvaré - Caryophyllales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 2/68
50. Šruchovité - Portulacaceae, řád hvozdíkotvaré - Caryophyllales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 2/70
51. Nehtovcovité - Illecebraceae, Paronychioideae, Caryophyllaceae Paronychioideae, řád hvozdíkotvaré - Caryophyllales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 2/75
52. Hvozdíkovité - Caryophyllaceae, Stellariaceae, Dianthaceae, Alsinaceae Silenaceae, řád hvozdíkotvaré - Caryophyllales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 2/92
53. Merlíkovité - Chenopodiaceae, Salsolaceae Salicorniaceae, řád hvozdíkotvaré - Caryophyllales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 2/214
54. Laskavcovité - Amaranthaceae, řád hvozdíkotvaré - Caryophyllales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 2/291
55. Rdesnovité - Polygonaceae, řád rdesnokvěté - Polygonales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 2/310
56. Olověncovité - Plumbaginaceae, řád olověncokvěté - Plumbaginales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 2/368
57. Pivoňkovité - Paeoniaceae, řád pivoňkokvěté - Paeoniales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 2/373
58. Třezalkovité - Hypericaceae, řád čajovníkokvěté - Theales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 2/376
59. Úporovité - Elatinaceae, řád čajovníkokvěté - Theales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 2/389
60. Violkovité - Violaceae, řád violkokvěté - Violales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 2/394
61. Cistovité - Cistaceae, řád violkokvěté - Violales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 2/431
62. Dýňovité - Cucurbitaceae, řád dýňokvěté - Cucurbitales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 2/439
63. Kysalovité - Begoniaceae, řád kysalokvěté - Begoniales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 2/453
64. Tamaryškovité - Tamaricaceae, řád tamaryškokvěté - Tamaricales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 2/454
65. Vrbovité - Salicaceae, řád vrbokvěté - Salicales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 2/458
66. Vřesovcovité - Ericaceae, řád vřesovcotvaré - Ericales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 2/495
67. Borůvkovité - Vacciniaceae, Ericaceae Vaccinieae, Ericaceae Vaccinioideae, řád vřesovcotvaré - Ericales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 2/503
68. Hruštičkovité - Pyrolaceae, řád vřesovcotvaré - Ericales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 2/508
69. Hnilákovité - Monotropaceae, řád vřesovcotvaré - Ericales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 2/518
70. Šichovité - Empetraceae, řád vřesovcotvaré - Ericales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 2/519
71. Brukvovité, křížaté - Brassicaceae, Cruciferae, řád kaparotvaré - Capparales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 3/19
72. Rýtovité - Resedaceae, řád kaparotvaré - Capparales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 3/238
73. Prvosenkovité - Primulaceae, řád prvosenkotvaré - Primulales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 3/245
74. Lípovité - Tiliaceae, řád slézotvaré - Malvales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 3/276
75. Slézovité - Malvaceae, Columniferae, řád slézotvaré - Malvales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 3/282
76. Zimostrázovité - Buxaceae, řád pryšcotvaré - Euphorbiales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 3/317
77. Pryšcovité - Euphorbiaceae, řád pryšcotvaré - Euphorbiales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 3/318
78. Vrabečnicovité - Thymelaeaceae, Daphnaceae, řád vrabečnicotvaré - Thymelaeales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 3/352
79. Rybízovité, meruzalkovité - Grossulariaceae, Ribesiaceae, řád lomikamenotvaré - Saxifragales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 3/358
80. Hortenziovité - Hydrangeaceae, řád lomikamenotvaré - Saxifragales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 3/371
81. Pustorylovité - Philadelphaceae, řád lomikamenotvaré - Saxifragales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 3/374
82. Tlusticovité - Crassulaceae, Sempervivoideae, řád lomikamenotvaré - Saxifragales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 3/376
83. Lomikamenovité - Saxifragaceae, řád lomikamenotvaré - Saxifragales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 3/401
84. Tolijovité - Parnassiaceae, Saxifragaceae Parnassieae, řád lomikamenotvaré - Saxifragales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 3/422
85. Tavolníkovité - Spiraeaceae, Rosaceae Spireoideae, řád růžotvaré - Rosales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 3/425
86. Mandloňovité - Amygdalaceae, Rosaceae Prunoideae, řád růžotvaré - Rosales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 3/435
87. Jabloňovité - Malaceae, řád růžotvaré - Rosales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 3/462
88. Růžovité - Rosaceae, Rosaceae Rosoideae, řád růžotvaré - Rosales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 4/47
89. Sapanovité - Caesalpiniaceae, řád bobotvaré - Fabales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 4/325
90. Bobovité, motýlokvěté, luštinaté, vikvovité - Fabaceae, Leguminosae, Papilionaceae, Viciaceae, řád bobotvaré - Fabales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 4/326
91. Rosnatkovité - Droseraceae, řád láčkotvaré - Nepenthales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/47
92. Kyprejovité - Lythraceae, řád myrtotvaré - Myrtales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/52
93. Pupalkovité - Onagraceae, Oenotheraceae, řád myrtotvaré - Myrtales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/61
94. Kotvicovité - Trapaceae, Hydrocaryaceae, řád myrtotvaré - Myrtales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/132
95. Zrnulovité - Haloragaceae, řád prustkotvaré - Hippuridales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/135
96. Prustkovité - Hippuridaceae, řád prustkotvaré - Hippuridales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/139
97. Ledvinovníkovité - Anacardiaceae, Terebinthaceae, řád routotvaré - Rutales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/141
98. Simarubovité - Simaroubaceae, řád routotvaré - Rutales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/144
99. Routovité - Rutaceae, řád routotvaré - Rutales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/146
100. Klokočovité - Staphyleaceae, řád mýdelníkotvaré - Sapindales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/149
101. Javorovité - Aceraceae, řád mýdelníkotvaré - Sapindales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/152
102. Mýdelníkovité - Sapindaceae, řád mýdelníkotvaré - Sapindales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/160
103. Jírovcovité - Hippocastanaceae, Paviaceae, řád mýdelníkotvaré - Sapindales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/161
104. Lnovité - Linaceae, řád kakostotvaré - Geraniales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/166
105. Kacibovité - Zygophyllaceae, řád kakostotvaré - Geraniales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/178
106. Šťavelovité - Oxalidaceae, řád kakostotvaré - Geraniales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/179
107. Kakostovité - Geraniaceae, řád kakostotvaré - Geraniales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/191
108. Lichořeřišnicovité - Tropaeolaceae, řád kakostotvaré - Geraniales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/229
109. Netýkavkovité - Balsaminaceae, Impatientaceae, řád kakostotvaré - Geraniales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/230
110. Vítodovité - Polygalaceae, řád vítodotvaré - Polygalales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/240
111. Dřínovité - Cornaceae, řád dřínotvaré - Cornales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/252
112. Aralkovité - Araliaceae, Hederaceae, řád dřínotvaré - Cornales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/265
113. Pupečníkovité - Hydrocotylaceae, Apiaceae Hydrocotyleae, Apiaceae Hydrocotyloideae, řád dřínotvaré - Cornales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/268
114. Miříkovité, okoličnaté - Apiaceae, Umbelliferae, Daucaceae, řád dřínotvaré - Cornales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/269
115. Cesmínovité - Aquifoliaceae, Ilicaceae, řád jesencotvaré - Celastrales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/430
116. Jesencovité - Celastraceae, řád jesencotvaré - Celastrales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/432
117. Řešetlákovité - Rhamnaceae, řád řešetlákotvaré - Rhamnales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/435
118. Révovité - Vitaceae, Ampelidaceae, řád řešetlákotvaré - Rhamnales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/441
119. Olivovníkovité - Oleaceae, řád olivotvaré - Oleales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/446
120. Santálovité - Santalaceae, řád santálotvaré - Santalales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/456
121. Ochmetovité - Loranthaceae, řád santálotvaré - Santalales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/467
122. Jmelovité - Viscaceae, Loranthaceae Viscoideae, řád santálotvaré - Santalales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/468
123. Hlošinovité - Elaeagnaceae, řád hlošinotvaré - Elaeagnales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/473
124. Zimolezovité - Caprifoliaceae, Loniceraceae, řád štětkotvaré - Dipsacales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/475
125. Bezovité - Sambucaceae, Caprifoliaceae, řád štětkotvaré - Dipsacales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/503
126. Pižmovkovité - Adoxaceae, řád štětkotvaré - Dipsacales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/508
127. Kozlíkovité - Valerianaceae, řád štětkotvaré - Dipsacales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/510
128. Štětkovité - Dipsacaceae, řád štětkotvaré - Dipsacales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/527
129. Toješťovité - Apocynaceae, řád hořcotvaré - Gentianales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 6/62
130. Klejichovité - Asclepiadaceae, řád hořcotvaré - Gentianales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 6/64
131. Hořcovité - Gentianaceae, řád hořcotvaré - Gentianales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 6/72
132. Vachtovité - Menyanthaceae, Gentianaceae Menyanthoideae, řád hořcotvaré - Gentianales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 6/110
133. Mořenovité - Rubiaceae, řád hořcotvaré - Gentianales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 6/114
134. Jirnicovité - Polemoniaceae, řád jirnicotvaré - Polemoniales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 6/160
135. Svlačcovité - Convolvulaceae, řád jirnicotvaré - Polemoniales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 6/165
136. Kokoticovité - Cuscutaceae, Convolvulaceae, řád jirnicotvaré - Polemoniales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 6/169
137. Stružkovcovité - Hydrophyllaceae, řád jirnicotvaré - Polemoniales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 6/178
138. Brutnákovité - Boraginaceae, Asperifoliaceae, řád jirnicotvaré - Polemoniales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 6/179
139. Lilkovité - Solanaceae, řád krtičníkotvaré - Scrophulariales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 6/245
140. Budlejovité - Buddlejaceae, řád krtičníkotvaré - Scrophulariales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 6/289
141. Krtičníkovité - Scrophulariaceae, řád krtičníkotvaré - Scrophulariales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 6/290
142. Trubačovité - Bignoniaceae, řád krtičníkotvaré - Scrophulariales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 6/475
143. Zárazovité - Orobanchaceae, Scrophulariaceae Orobanchoideae, řád krtičníkotvaré - Scrophulariales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 6/477
144. Bublinatkovité - Lentibulariaceae, Utricularieae, Pinguiculaceae, řád krtičníkotvaré - Scrophulariales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 6/514
145. Koulenkovité - Globulariaceae, řád krtičníkotvaré - Scrophulariales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 6/528
146. Jitrocelovité - Plantaginaceae, řád krtičníkotvaré - Scrophulariales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 6/529
147. Sporýšovité - Verbenaceae, řád hluchavkotvaré - Lamiales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 6/550
148. Hluchavkovité - Lamiaceae, Labiatae, řád hluchavkotvaré - Lamiales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 6/554
149. Hvězdošovité - Callitrichaceae, řád hluchavkotvaré - Lamiales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 6/709
150. Zvonkovité - Campanulaceae, řád zvonkotvaré - Campanulales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 6/719
151. Lobelkovité - Lobeliaceae, řád zvonkotvaré - Campanulales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 6/749
152. Hvězdnicovité, složnokvěté - Asteraceae, Compositae, řád hvězdnicotvaré - Asterales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 7/59
153. Ambróziovité - Ambrosiaceae, Asteraceae Ambrosieae, Asteraceae Ambrosiinae, řád hvězdnicotvaré - Asterales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 7/465
154. Čekankovité - Cichoriaceae, Compositae, Asteraceae Lactuceae, Asteraceae Cichorioideae, Asteraceae Lactucoideae, řád hvězdnicotvaré - Asterales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 7/482, 8/23
155. Puškvorcovité - Acoraceae, řád puškvorcotvaré - Acorales, třída jednoděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 8/273
156. Árónovité - Araceae, řád žabníkotvaré - Alismatales, třída jednoděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 8/276
157. Okřehkovité - Lemnaceae, řád žabníkotvaré - Alismatales, třída jednoděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 8/283
158. Šmelovité - Butomaceae, řád žabníkotvaré - Alismatales, třída jednoděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 8/293
159. Žabníkovité - Alismataceae, řád žabníkotvaré - Alismatales, třída jednoděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 8/296
160. Voďankovité - Hydrocharitaceae, řád voďankotvaré - Hydrocharitales, třída jednoděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 8/307
161. Řečankovité - Najadaceae, řád voďankotvaré - Hydrocharitales, třída jednoděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 8/317
162. Blatnicovité - Scheuchzeriaceae, řád voďankotvaré - Hydrocharitales, třída jednoděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 8/322
163. Bařičkovité - Juncaginaceae, Triglochinaceae, řád voďankotvaré - Hydrocharitales, třída jednoděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 8/324
164. Rdestovité - Potamogetonaceae, řád voďankotvaré - Hydrocharitales, třída jednoděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 8/324
165. Šejdračkovité - Zannichelliaceae, řád voďankotvaré - Hydrocharitales, třída jednoděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 8/384
166. Kohátkovité - Tofieldiaceae, řád voďankotvaré - Hydrocharitales, třída jednoděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 8/387
167. Liliovcovité - Nartheciaceae, řád jamotvaré - Dioscoreales, třída jednoděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 8/390
168. Kýchavicovité - Melanthiaceae, řád liliotvaré - Liliales, třída jednoděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 8/392
169. Trojčetovité - Trilliaceae, řád liliotvaré - Liliales, třída jednoděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 8/397
170. Ocúnovité - Colchicaceae, řád liliotvaré - Liliales, třída jednoděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 8/399
171. Čípkovité - Uvulariaceae, řád liliotvaré - Liliales, třída jednoděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 8/401
172. Liliovité - Liliaceae, řád liliotvaré - Liliales, třída jednoděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 8/403
173. Vstavačovité, orchideje - Orchidaceae, řád chřestovaré - Asparagales, třída jednoděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 8/429
174. Kosatcovité - Iridaceae, řád chřestovaré - Asparagales, třída jednoděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 8/555
175. Denivkovité - Hemerocallidaceae, řád chřestovaré - Asparagales, třída jednoděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 8/581
176. Konvalinkovité - Convallariaceae, řád chřestovaré - Asparagales, třída jednoděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 8/583
177. Chřestovité - Asparagaceae, řád chřestovaré - Asparagales, třída jednoděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 8/596
178. Hyacintovité - Hyacinthaceae, řád chřestovaré - Asparagales, třída jednoděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 8/599
179. Bělozářkovité - Anthericaceae, řád chřestovaré - Asparagales, třída jednoděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 8/641
180. Česnekovité - Alliaceae, řád chřestovaré - Asparagales, třída jednoděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 8/647
181. Amarylkovité - Amaryllidaceae, řád chřestovaré - Asparagales, třída jednoděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 8/677

Napište nám

Pokud najdete na této stránce chybné údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty nebo dalšími názvy pro Čeledi rostlin dle díla Květena ČR, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Čeledi rostlin dle díla Květena ČR

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/rostliny-plantae/celedi-kvetena-cr.php" title="Čeledi rostlin dle díla Květena ČR na Fotodoma.cz">Čeledi rostlin dle díla Květena ČR</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

Čeledi rostlin dle díla Květena ČR na http://www.fotodoma.cz/rostliny-plantae/celedi-kvetena-cr.php

 

Svatební oznámení

Snubní prsteny

Pozemek na prodej pro mobilní dům nebo chatu Moravany u KyjovaLevné novoročenky
Novoročenky od 5 Kč/ks včetně DPH

 
 

Líbí se vám tato stránka?
Dejte o ní vědět prostřednictvím odkazu nebo své sociální sítě.

Chcete podpořit rozvoj těchto stránek?

Objednávejte jejich prostřednictvím svatební oznámení a zlaté snubní prsteny a doporučte to také svým známým.
Kromě toho, že nás podpoříte, současně také sami ušetříte, neboť ceny jsou nižší, než ve většině kamenných prodejen.

Používejte naše fotografie, ať už zdarma za odkaz nebo jako komerční licence.
Pomozte nám určovat rostliny.
Pošlete nám originální texty k již existujícím stránkám. Zveřejníme je včetně jména autora, případně odkazu na jeho stránky.

:)

TOPlist TOPlistTOPlist