Fotodoma

Fotodoma » Rostliny » Druhy rostlin » Čeledi rostlin dle díla Květena ČR

Čeledi rostlin dle díla Květena ČR

Seznam obsahuje číslování, názvy čeledí rostlin a jejich zařazení do řádů dle souboru knih Květena České republiky. Číslo na konci odstavečku označuje díl Květeny ČR a stranu, kde se o konkrétní čeledi rostlin pojednává.

TIP: Pokud hledáte v tomto neabecedním seznamu, použijte pro urychlení funkci Ctrl+F

Svatební místa Snubní prsteny pro oba Svatební oznámení Snubní prsteny Zlaté šperky

1. Vrancovité, vranicovité - Huperziaceae, Lycopodiaceae, řád plavuňotvaré - Lycopodiales, rostliny plavuňové - Lycopodiophyta - 1/190

2. Plavuňovité - Lycopodiaceae, řád plavuňotvaré - Lycopodiales, rostliny plavuňové - Lycopodiophyta - 1/192

3. Vranečkovité - Selaginellaceae, řád vranečkotvaré - Selaginellales, rostliny plavuňové - Lycopodiophyta - 1/200

4. Šídlatkovité - Isoëtaceae, řád šídlatkotvaré - Isoëtales, rostliny plavuňové - Lycopodiophyta - 1/202

5. Přesličkovité - Equisetaceae, řád přesličkotvaré - Equisetales, rostliny přesličkové - Equisetophyta - 1/205

6. Hadilkovité - Ophioglossaceae, Botrychiaceae, řád hadilkotvaré - Ophioglossales, rostliny kapradinové - Polypodiophyta - 1/223

7. Podezřeňovité - Osmundaceae, řád podezřeňotvaré - Osmundales, rostliny kapradinové - Polypodiophyta - 1/229

8. Blánatcovité - Hymenophyllaceae, řád blánatcotvaré - Hymenophyllales, rostliny kapradinové - Polypodiophyta - 1/230

9. Jinořadcovité - Cryptogrammaceae, Pteridaceae, Polypodiaceae, řád osladičotvaré - Polypodiales, rostliny kapradinové - Polypodiophyta - 1/232

10. Podmrvkovité - Sinopteridaceae, Polypodiaceae, řád osladičotvaré - Polypodiales, rostliny kapradinové - Polypodiophyta - 1/234

11. Hasivkovité - Hypolepidaceae, Pteridaceae, Polypodiaceae, řád osladičotvaré - Polypodiales, rostliny kapradinové - Polypodiophyta - 1/235

12. Kapradiníkovité - Thelypteridaceae, Polypodiaceae, řád osladičotvaré - Polypodiales, rostliny kapradinové - Polypodiophyta - 1/236

13. Sleziníkovité - Aspleniaceae, Polypodiaceae, řád osladičotvaré - Polypodiales, rostliny kapradinové - Polypodiophyta - 1/242

14. Papratkovité - Athyriaceae, Polypodiaceae, Onocleaceae Woodsiaceae, řád osladičotvaré - Polypodiales, rostliny kapradinové - Polypodiophyta - 1/253

15. Kapraďovité - Aspidiaceae, Polypodiaceae, řád osladičotvaré - Polypodiales, rostliny kapradinové - Polypodiophyta - 1/262

16. Žebrovicovité - Blechnaceae, Polypodiaceaea, řád osladičotvaré - Polypodiales, rostliny kapradinové - Polypodiophyta - 1/278

17. Osladičovité - Polypodiaceae, řád osladičotvaré - Polypodiales, rostliny kapradinové - Polypodiophyta - 1/280

18. Marsilkovité - Marsileaceae, řád marsilkotvaré - Marsileales, rostliny kapradinové - Polypodiophyta - 1/282

19. Nepukalkovité - Salviniaceae, řád nepukalkotvaré - Salviniales, rostliny kapradinové - Polypodiophyta - 1/284

20. Azolovité - Azollaceae, řád nepukalkotvaré - Salviniales, rostliny kapradinové - Polypodiophyta - 1/285

21. Jinanovité - Ginkgoaceae, řád jinanotvaré - Ginkgoales, rostliny nahosemenné - Pinophyta - 1/286

22. Borovicovité - Pinaceae, Abietaceae, řád borovicotvaré - Pinales, rostliny nahosemenné - Pinophyta - 1/288

23. Tisovcovité - Taxodiaceae, řád borovicotvaré - Pinales, rostliny nahosemenné - Pinophyta - 1/329

24. Cypřišovité - Cupressaceae, řád cypřišotvaré - Cupressales, rostliny nahosemenné - Pinophyta - 1/332

25. Tisovité - Taxaceae, řád tisotvaré - Taxales, rostliny nahosemenné - Pinophyta - 1/344

26. Šácholanovité - Magnoliaceae, řád šácholanotvaré - Magnoliales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 1/347

27. Sazaníkovité - Calycanthaceae, řád vavřínotvaré - Laurales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 1/350

28. Podražcovité - Aristolochiaceae, řád podražcotvaré - Aristolochiales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 1/350

29. Leknínovité - Nymphaeaceae, Nupharaceae, řád leknínotvaré - Nymphaeales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 1/355

30. Růžkatcovité - Ceratophyllaceae, řád leknínotvaré - Nymphaeales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 1/363

31. Čemeřicovité - Helleboraceae, Ranunculaceae, řád pryskyřníkotvaré - Ranunculales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 1/365

32. Pryskyřníkovité - Ranunculaceae, Ranunculaceae Anemoneae, Ranunculaceae Ranunculoideae, Ranunculaceae Anemonoideae, Thalictraceae, řád pryskyřníkotvaré - Ranunculales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 1/403

33. Dřišťálovité - Berberidaceae, řád pryskyřníkotvaré - Ranunculales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 1/475

34. Makovité - Papaveraceae, řád makotvaré - Papaverales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 1/482

35. Zemědýmovité - Fumariaceae, Papaveraceae Fumarioideae, řád makotvaré - Papaverales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 1/494

36. Vilínovité - Hamamelidaceae, řád vilínotvaré - Hamamelidales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 1/508

37. Platanovité - Platanaceae, řád vilínotvaré - Hamamelidales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 1/509

38. Jilmovité - Ulmaceae, Celtidaceae, řád kopřivotvaré - Urticales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 1/513

39. Morušovníkovité - Moraceae, Artocarpaceae, řád kopřivotvaré - Urticales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 1/521

40. Konopovité - Cannabaceae, řád kopřivotvaré - Urticales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 1/526

41. Kopřivovité - Urticaceae, řád kopřivotvaré - Urticales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 1/530

42. Bukovité - Fagaceae, Cupuliferae, řád bukotvaré - Fagales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 2/17

43. Břízovité - Betulaceae, řád břízotvaré - Betulales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 2/35

44. Habrovité - Carpinaceae, řád břízotvaré - Betulales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 2/52

45. Lískovité - Corylaceae, Betulaceae Coryleae, řád břízotvaré - Betulales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 2/54

46. Ořešákovité - Juglandaceae, řád ořešákotvaré - Juglandales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 2/56

47. Líčidlovité - Phytolaccaceae, řád hvozdíkotvaré - Caryophyllales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 2/63

48. Nocenkovité - Nyctaginaceae, Allioniaceae, Mirabilaceae, řád hvozdíkotvaré - Caryophyllales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 2/66

49. Kosmatcovité - Aizoaceae, Mesembryanthemaceae, řád hvozdíkotvaré - Caryophyllales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 2/68

50. Šruchovité - Portulacaceae, řád hvozdíkotvaré - Caryophyllales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 2/70

51. Nehtovcovité - Illecebraceae, Paronychioideae, Caryophyllaceae Paronychioideae, řád hvozdíkotvaré - Caryophyllales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 2/75

52. Hvozdíkovité - Caryophyllaceae, Stellariaceae, Dianthaceae, Alsinaceae Silenaceae, řád hvozdíkotvaré - Caryophyllales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 2/92

53. Merlíkovité - Chenopodiaceae, Salsolaceae Salicorniaceae, řád hvozdíkotvaré - Caryophyllales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 2/214

54. Laskavcovité - Amaranthaceae, řád hvozdíkotvaré - Caryophyllales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 2/291

55. Rdesnovité - Polygonaceae, řád rdesnokvěté - Polygonales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 2/310

56. Olověncovité - Plumbaginaceae, řád olověncokvěté - Plumbaginales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 2/368

57. Pivoňkovité - Paeoniaceae, řád pivoňkokvěté - Paeoniales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 2/373

58. Třezalkovité - Hypericaceae, řád čajovníkokvěté - Theales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 2/376

59. Úporovité - Elatinaceae, řád čajovníkokvěté - Theales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 2/389

60. Violkovité - Violaceae, řád violkokvěté - Violales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 2/394

61. Cistovité - Cistaceae, řád violkokvěté - Violales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 2/431

62. Dýňovité - Cucurbitaceae, řád dýňokvěté - Cucurbitales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 2/439

63. Kysalovité - Begoniaceae, řád kysalokvěté - Begoniales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 2/453

64. Tamaryškovité - Tamaricaceae, řád tamaryškokvěté - Tamaricales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 2/454

65. Vrbovité - Salicaceae, řád vrbokvěté - Salicales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 2/458

66. Vřesovcovité - Ericaceae, řád vřesovcotvaré - Ericales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 2/495

67. Borůvkovité - Vacciniaceae, Ericaceae Vaccinieae, Ericaceae Vaccinioideae, řád vřesovcotvaré - Ericales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 2/503

68. Hruštičkovité - Pyrolaceae, řád vřesovcotvaré - Ericales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 2/508

69. Hnilákovité - Monotropaceae, řád vřesovcotvaré - Ericales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 2/518

70. Šichovité - Empetraceae, řád vřesovcotvaré - Ericales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 2/519

71. Brukvovité, křížaté - Brassicaceae, Cruciferae, řád kaparotvaré - Capparales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 3/19

72. Rýtovité - Resedaceae, řád kaparotvaré - Capparales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 3/238

73. Prvosenkovité - Primulaceae, řád prvosenkotvaré - Primulales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 3/245

74. Lípovité - Tiliaceae, řád slézotvaré - Malvales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 3/276

75. Slézovité - Malvaceae, Columniferae, řád slézotvaré - Malvales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 3/282

76. Zimostrázovité - Buxaceae, řád pryšcotvaré - Euphorbiales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 3/317

77. Pryšcovité - Euphorbiaceae, řád pryšcotvaré - Euphorbiales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 3/318

78. Vrabečnicovité - Thymelaeaceae, Daphnaceae, řád vrabečnicotvaré - Thymelaeales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 3/352

79. Rybízovité, meruzalkovité - Grossulariaceae, Ribesiaceae, řád lomikamenotvaré - Saxifragales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 3/358

80. Hortenziovité - Hydrangeaceae, řád lomikamenotvaré - Saxifragales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 3/371

81. Pustorylovité - Philadelphaceae, řád lomikamenotvaré - Saxifragales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 3/374

82. Tlusticovité - Crassulaceae, Sempervivoideae, řád lomikamenotvaré - Saxifragales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 3/376

83. Lomikamenovité - Saxifragaceae, řád lomikamenotvaré - Saxifragales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 3/401

84. Tolijovité - Parnassiaceae, Saxifragaceae Parnassieae, řád lomikamenotvaré - Saxifragales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 3/422

85. Tavolníkovité - Spiraeaceae, Rosaceae Spireoideae, řád růžotvaré - Rosales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 3/425

86. Mandloňovité - Amygdalaceae, Rosaceae Prunoideae, řád růžotvaré - Rosales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 3/435

87. Jabloňovité - Malaceae, řád růžotvaré - Rosales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 3/462

88. Růžovité - Rosaceae, Rosaceae Rosoideae, řád růžotvaré - Rosales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 4/47

89. Sapanovité - Caesalpiniaceae, řád bobotvaré - Fabales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 4/325

90. Bobovité, motýlokvěté, luštinaté, vikvovité - Fabaceae, Leguminosae, Papilionaceae, Viciaceae, řád bobotvaré - Fabales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 4/326

91. Rosnatkovité - Droseraceae, řád láčkotvaré - Nepenthales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/47

92. Kyprejovité - Lythraceae, řád myrtotvaré - Myrtales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/52

93. Pupalkovité - Onagraceae, Oenotheraceae, řád myrtotvaré - Myrtales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/61

94. Kotvicovité - Trapaceae, Hydrocaryaceae, řád myrtotvaré - Myrtales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/132

95. Zrnulovité - Haloragaceae, řád prustkotvaré - Hippuridales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/135

96. Prustkovité - Hippuridaceae, řád prustkotvaré - Hippuridales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/139

97. Ledvinovníkovité - Anacardiaceae, Terebinthaceae, řád routotvaré - Rutales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/141

98. Simarubovité - Simaroubaceae, řád routotvaré - Rutales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/144

99. Routovité - Rutaceae, řád routotvaré - Rutales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/146

100. Klokočovité - Staphyleaceae, řád mýdelníkotvaré - Sapindales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/149

101. Javorovité - Aceraceae, řád mýdelníkotvaré - Sapindales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/152

102. Mýdelníkovité - Sapindaceae, řád mýdelníkotvaré - Sapindales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/160

103. Jírovcovité - Hippocastanaceae, Paviaceae, řád mýdelníkotvaré - Sapindales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/161

104. Lnovité - Linaceae, řád kakostotvaré - Geraniales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/166

105. Kacibovité - Zygophyllaceae, řád kakostotvaré - Geraniales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/178

106. Šťavelovité - Oxalidaceae, řád kakostotvaré - Geraniales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/179

107. Kakostovité - Geraniaceae, řád kakostotvaré - Geraniales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/191

108. Lichořeřišnicovité - Tropaeolaceae, řád kakostotvaré - Geraniales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/229

109. Netýkavkovité - Balsaminaceae, Impatientaceae, řád kakostotvaré - Geraniales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/230

110. Vítodovité - Polygalaceae, řád vítodotvaré - Polygalales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/240

111. Dřínovité - Cornaceae, řád dřínotvaré - Cornales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/252

112. Aralkovité - Araliaceae, Hederaceae, řád dřínotvaré - Cornales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/265

113. Pupečníkovité - Hydrocotylaceae, Apiaceae Hydrocotyleae, Apiaceae Hydrocotyloideae, řád dřínotvaré - Cornales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/268

114. Miříkovité, okoličnaté - Apiaceae, Umbelliferae, Daucaceae, řád dřínotvaré - Cornales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/269

115. Cesmínovité - Aquifoliaceae, Ilicaceae, řád jesencotvaré - Celastrales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/430

116. Jesencovité - Celastraceae, řád jesencotvaré - Celastrales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/432

117. Řešetlákovité - Rhamnaceae, řád řešetlákotvaré - Rhamnales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/435

118. Révovité - Vitaceae, Ampelidaceae, řád řešetlákotvaré - Rhamnales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/441

119. Olivovníkovité - Oleaceae, řád olivotvaré - Oleales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/446

120. Santálovité - Santalaceae, řád santálotvaré - Santalales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/456

121. Ochmetovité - Loranthaceae, řád santálotvaré - Santalales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/467

122. Jmelovité - Viscaceae, Loranthaceae Viscoideae, řád santálotvaré - Santalales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/468

123. Hlošinovité - Elaeagnaceae, řád hlošinotvaré - Elaeagnales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/473

124. Zimolezovité - Caprifoliaceae, Loniceraceae, řád štětkotvaré - Dipsacales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/475

125. Bezovité - Sambucaceae, Caprifoliaceae, řád štětkotvaré - Dipsacales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/503

126. Pižmovkovité - Adoxaceae, řád štětkotvaré - Dipsacales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/508

127. Kozlíkovité - Valerianaceae, řád štětkotvaré - Dipsacales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/510

128. Štětkovité - Dipsacaceae, řád štětkotvaré - Dipsacales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 5/527

129. Toješťovité - Apocynaceae, řád hořcotvaré - Gentianales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 6/62

130. Klejichovité - Asclepiadaceae, řád hořcotvaré - Gentianales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 6/64

131. Hořcovité - Gentianaceae, řád hořcotvaré - Gentianales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 6/72

132. Vachtovité - Menyanthaceae, Gentianaceae Menyanthoideae, řád hořcotvaré - Gentianales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 6/110

133. Mořenovité - Rubiaceae, řád hořcotvaré - Gentianales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 6/114

134. Jirnicovité - Polemoniaceae, řád jirnicotvaré - Polemoniales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 6/160

135. Svlačcovité - Convolvulaceae, řád jirnicotvaré - Polemoniales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 6/165

136. Kokoticovité - Cuscutaceae, Convolvulaceae, řád jirnicotvaré - Polemoniales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 6/169

137. Stružkovcovité - Hydrophyllaceae, řád jirnicotvaré - Polemoniales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 6/178

138. Brutnákovité - Boraginaceae, Asperifoliaceae, řád jirnicotvaré - Polemoniales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 6/179

139. Lilkovité - Solanaceae, řád krtičníkotvaré - Scrophulariales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 6/245

140. Budlejovité - Buddlejaceae, řád krtičníkotvaré - Scrophulariales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 6/289

141. Krtičníkovité - Scrophulariaceae, řád krtičníkotvaré - Scrophulariales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 6/290

142. Trubačovité - Bignoniaceae, řád krtičníkotvaré - Scrophulariales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 6/475

143. Zárazovité - Orobanchaceae, Scrophulariaceae Orobanchoideae, řád krtičníkotvaré - Scrophulariales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 6/477

144. Bublinatkovité - Lentibulariaceae, Utricularieae, Pinguiculaceae, řád krtičníkotvaré - Scrophulariales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 6/514

145. Koulenkovité - Globulariaceae, řád krtičníkotvaré - Scrophulariales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 6/528

146. Jitrocelovité - Plantaginaceae, řád krtičníkotvaré - Scrophulariales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 6/529

147. Sporýšovité - Verbenaceae, řád hluchavkotvaré - Lamiales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 6/550

148. Hluchavkovité - Lamiaceae, Labiatae, řád hluchavkotvaré - Lamiales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 6/554

149. Hvězdošovité - Callitrichaceae, řád hluchavkotvaré - Lamiales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 6/709

150. Zvonkovité - Campanulaceae, řád zvonkotvaré - Campanulales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 6/719

151. Lobelkovité - Lobeliaceae, řád zvonkotvaré - Campanulales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 6/749

152. Hvězdnicovité, složnokvěté - Asteraceae, Compositae, řád hvězdnicotvaré - Asterales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 7/59

153. Ambróziovité - Ambrosiaceae, Asteraceae Ambrosieae, Asteraceae Ambrosiinae, řád hvězdnicotvaré - Asterales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 7/465

154. Čekankovité - Cichoriaceae, Compositae, Asteraceae Lactuceae, Asteraceae Cichorioideae, Asteraceae Lactucoideae, řád hvězdnicotvaré - Asterales, třída dvouděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 7/482, 8/23

155. Puškvorcovité - Acoraceae, řád puškvorcotvaré - Acorales, třída jednoděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 8/273

156. Árónovité - Araceae, řád žabníkotvaré - Alismatales, třída jednoděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 8/276

157. Okřehkovité - Lemnaceae, řád žabníkotvaré - Alismatales, třída jednoděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 8/283

158. Šmelovité - Butomaceae, řád žabníkotvaré - Alismatales, třída jednoděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 8/293

159. Žabníkovité - Alismataceae, řád žabníkotvaré - Alismatales, třída jednoděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 8/296

160. Voďankovité - Hydrocharitaceae, řád voďankotvaré - Hydrocharitales, třída jednoděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 8/307

161. Řečankovité - Najadaceae, řád voďankotvaré - Hydrocharitales, třída jednoděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 8/317

162. Blatnicovité - Scheuchzeriaceae, řád voďankotvaré - Hydrocharitales, třída jednoděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 8/322

163. Bařičkovité - Juncaginaceae, Triglochinaceae, řád voďankotvaré - Hydrocharitales, třída jednoděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 8/324

164. Rdestovité - Potamogetonaceae, řád voďankotvaré - Hydrocharitales, třída jednoděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 8/324

165. Šejdračkovité - Zannichelliaceae, řád voďankotvaré - Hydrocharitales, třída jednoděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 8/384

166. Kohátkovité - Tofieldiaceae, řád voďankotvaré - Hydrocharitales, třída jednoděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 8/387

167. Liliovcovité - Nartheciaceae, řád jamotvaré - Dioscoreales, třída jednoděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 8/390

168. Kýchavicovité - Melanthiaceae, řád liliotvaré - Liliales, třída jednoděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 8/392

169. Trojčetovité - Trilliaceae, řád liliotvaré - Liliales, třída jednoděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 8/397

170. Ocúnovité - Colchicaceae, řád liliotvaré - Liliales, třída jednoděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 8/399

171. Čípkovité - Uvulariaceae, řád liliotvaré - Liliales, třída jednoděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 8/401

172. Liliovité - Liliaceae, řád liliotvaré - Liliales, třída jednoděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 8/403

173. Vstavačovité, orchideje - Orchidaceae, řád chřestovaré - Asparagales, třída jednoděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 8/429

174. Kosatcovité - Iridaceae, řád chřestovaré - Asparagales, třída jednoděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 8/555

175. Denivkovité - Hemerocallidaceae, řád chřestovaré - Asparagales, třída jednoděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 8/581

176. Konvalinkovité - Convallariaceae, řád chřestovaré - Asparagales, třída jednoděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 8/583

177. Chřestovité - Asparagaceae, řád chřestovaré - Asparagales, třída jednoděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 8/596

178. Hyacintovité - Hyacinthaceae, řád chřestovaré - Asparagales, třída jednoděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 8/599

179. Bělozářkovité - Anthericaceae, řád chřestovaré - Asparagales, třída jednoděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 8/641

180. Česnekovité - Alliaceae, řád chřestovaré - Asparagales, třída jednoděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 8/647

181. Amarylkovité - Amaryllidaceae, řád chřestovaré - Asparagales, třída jednoděložné - Magnoliopsida, rostliny krytosemenné - Magnoliophyta - 8/677
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají technické cookies. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.