Ptačí oblast Nádrž vodního díla Nechranice

Základní údaje Ptačí oblasti Nádrž vodního díla Nechranice

Rozloha: 1191,4835 ha
Kód lokality: CZ0421003
Nadmořská výška: 270 - 274 metrů nad mořem
Kraj: Ústecký
Souřadnice: 50.359722N, 13.381944E
Zeměpisná délka: E 13°22'55''
Zeměpisná šířka: N 50°21'35''
Vyhlašovací předpis: nařízení vlády 530/2004 Sb.

Nádrž vodního díla Nechranice je Významným ptačím územím vyhlášeným v rámci BirdLife International a bylo také vyhlášeno ptačí oblastí v rámci soustavy Natura 2000.

 

Katastrální území Ptačí oblasti Nádrž vodního díla Nechranice

Březno u Chomutova, Poláky, Rokle, Tušimice, Vadkovice, Vikletice

 

Místopis Ptačí oblasti Nádrž vodního díla Nechranice

Ptačí oblast se nachází v severozápadních Čechách západně od obce Nechranice a je tvořena převážně vodní plochou vodní nádrže Nechranice na protékající řece Ohři a uzonkými pruhy břehu. Území náleží do okrsku Čeradické plošiny jako součásti Žatecké pánve a okrsku Březenské pánve jako součásti Chomutovsko-teplické pánve, přičemž obě patří do celku Mostecké pánve. Vodní plocha po celou zimu většinou nezamrzá, a proto je vhodným místem pro zimující vodní ptáky, což je podpořeno existencí navazujích vhodných pastevních ploch na jejím okraji. Ptačí oblast leží na tahové trase vodních ptáků ze severní Evropy.

 

Předmět ochrany Ptačí oblasti Nádrž vodního díla Nechranice

Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace husy polní (Anser fabalis) a zimujících vodních ptáků.

 

Další druhy zastoupené v ptačí oblasti

Hohol severní (Bucephala clangula)
Husa běločelá (Anser albifrons)
Kachna divoká (Anas platyrhynchos)
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo)
Kulík říční (Charadrius dubius)
Labuť velká (Cygnus olor)
Lyska černá (Fulica atra)
Morčák malý (Mergus albellus)
Morčák velký (Mergus merganser)
Orel mořský (Haliaeetus albicilla)
Pisík obecný (Actitis hypoleucos)
Potápka roháč (Podiceps cristatus)
Potáplice severní (Gavia artica)
Racek bouřní (Larus canus)
Racek chechtavý (Larus ridibundus)
Racek stříbřitý (Larus argentatus)
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus)
Vodouš šedý (Tringa nebularia)
Volavka popelavá (Ardea cinerea)

 

Vymezení ptačí oblasti (mapa pracuje pouze v některých prohlížečích)

 
 

Doporučujeme: Svatební oznámení a Snubní prsteny

www.Fotodoma.cz