Použité informační zdroje

Zdroje fotografií

FotoDoma.cz
Fotobanka

 

Informační zdroje použité při zpracování podkladových dat webu

 

Mezinárodní

Avibase - Rozsáhlý databázový informační systém o všech ptácích na světě.

BirdLife - BirdLife International je největší světové partnerství pro ochranu přírody. Spojuje 120 partnerů BirdLife po celém světě - jeden pro každou zemi nebo území - a je stále rostoucí.

Europa.eu - Generální ředitelství pro životní prostředí je oddělení Evropské komise odpovědné za politiku EU v oblasti životního prostředí.

AERC - Asociace evropských výborů pro nezvyklé pozorování ptáků

uBio - Iniciativa k mezinárodnímu úsilí o vytvoření a využití komplexního a spolupracujícího katalogu známých jmen všech živých organismů.

ITIS - Integrovaný taxonomický informační systém.

ZOOtierliste - Databáze současných a bývalých inventářů obratlovců evropských zoologických zahrad a dalších veřejných sbírek.

WZD - Online databáze světových zoologických zahrad a podobných zařízení.

ZOOchat - Největší světová komunita speciálně pro milovníky zoo a ochránce zvířat.

GlobalSpecies - Instituce a zoologické zahrady.

 

Česká republika

AOPK ČR - Agentura pro ochranu přírody a krajiny České republiky.

FKCSO - Faunistická komise České ornitologické společnosti (ČSO).

BioLib - Biological Library. Mezinárodní encyklopedie rostlin, hub a zvířat.

ČSO - Česká ornitologická společnost je dobrovolné zájmové sdružení profesionálů a amatérů zabývajících se výzkumem a ochranou ptáků, zájemců o pozorování ptáků a milovníků přírody.

 

Slovenská republika

SOPSR - Státní ochrana přírody Slovenské republiky je specifická odborná organizace Ministerstva životního prostředí Slovenské republiky s celorepublikovým pokrytím, zejména při zajišťování úkolů v oblasti ochrany přírody včetně správy jeskyní

SOS - Slovenská ornitologická společnost - BirdLife Slovakia. Jedná se o nevládní organizaci, občanské sdružení, jehož hlavní rolí je ochrana a výzkum přírody, zejména volně žijících ptáků a jejich stanovišť.

 

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

BOU - Společnost byla založena v roce 1858 a je jednou z nejstarších a nejuznávanějších ornitologických organizací na světě s mezinárodním členstvím napříč všemi kontinenty.

 

Další zdroje jsou uvedeny na příslušných stránkách.

 

 
 

Doporučujeme: Svatební oznámení a Snubní prsteny

www.Fotodoma.cz