Ptačí oblast Třeboňsko

Základní údaje Ptačí oblasti Třeboňsko

Rozloha: 47360,2668 ha
Kód lokality: CZ0311033
Nadmořská výška: 411 - 615 metrů nad mořem
Kraj: Jihočeský
Souřadnice: 49.033889N, 14.834167E
Zeměpisná délka: E 14°50'3''
Zeměpisná šířka: N 49°2'2''
Vyhlašovací předpis: nařízení vlády 680/2004 Sb.

Třeboňsko je Významným ptačím územím vyhlášeným v rámci BirdLife International a bylo také vyhlášeno ptačí oblastí v rámci soustavy Natura 2000.

 

Katastrální území Ptačí oblasti Třeboňsko

Bošilec, Branná, Břilice, Cep, Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou, Domanín u Třeboně, Drahov, Dynín, Frahelž, Hamr, Hamr nad Nežárkou, Hatín, Holičky u Staré Hlíny, Horusice, Hrachoviště u Třeboně, Chlum u Třeboně, Kardašova Řečice, Klec, Klikov, Kojákovice, Kolence, Lhota u Dynína, Libořezy, Lomnice nad Lužnicí, Lutová, Lužnice, Majdalena, Mazelov, Mirochov, Mláka, Mnich u Kardašovy Řečice, Mníšek, Nítovice, Nová Ves u Klikova, Novosedly nad Nežárkou, Plavsko, Pleše, Ponědraž, Ponědrážka, Přeseka, Příbraz, Rapšach, Ratiboř u Jindřichova Hradce, Roseč, Smržov u Lomnice nad Lužnicí, Stajka, Staňkov, Stará Hlína, Stráž nad Nežárkou, Stříbřec, Suchdol nad Lužnicí, Třeboň, Tušť, Újezdec u Kardašovy Řečice, Val u Veselí nad Lužnicí, Vlkov nad Lužnicí, Záblatí u Ponědraže, Záhoří, Zlukov, Žíteč

 

Místopis Ptačí oblasti Třeboňsko

Tato jedinečná ptačí oblast se nachází v jihovýchodní části jižních Čech na hranicích s Rakouskem. Geomorfologicky je oblast tvořena celkem Třeboňská pánev, na západě především plochým pásmem podcelku Lomnická pánev a na východě vyvýšeninami Kardašořečické pahorkatiny. Středem území protéká řeka Lužnice, severněji pak Nežárka.

Oblast je rovinatá, ale přesto velmi různorodá. Přibližně polovinu území pokrývají smrkové a borové kulturní lesy, v říčních nivách pak lužní doubravy a mokřadní olšiny. Velmi významně je oblast ovlivněna soustavou přibližně pšti set středověkých rybníků s intenzivním chovem ryb, které jsou propojeny sítí kanálů. Nalézá se zde mnoho rašelinišť.

Ptačí oblast Třeboňsko zaujímá dvě třetiny Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko a Biosférické rezervace Třeboňsko. Je v ní pět národních přírodních rezervací a jedna národní přírodní památka: NPR Červené blato, NPR Ruda, NPR Stará řeka, NPR Velký a Malý Tisý, NPR Žofinka a NPP Vizír. Přírodních rezervací je devatenáct: PR Bukové kopce, PR Dračice, PR Horní Lužnice, PR Horusická blata, PR Krabonošská niva, PR Losí blato u Mirochova, PR Meandry Lužnice, PR Na Ivance, PR Novořecké močály, PR Olšina u Přeseky, PR Pískový přesyp u Vlkova, PR Rašeliniště Hovízna, PR Rašeliniště Pele, PR Ruda u Kojákovic, PR Rybníky u Vitmanova, PR Staré jezero, PR Široké blato, PR Výtopa Rožmberka a PR Záblatské louky. Přírodních památek je pět: PP Hliníř, PP Kozí vršek, PP Lhota u Dynína, PP Slepičí vršek a PP Soví les. Jsou zde dva Mokřady mezinárodního významu: Třeboňské rybníky a Třeboňská rašeliniště.

 

Předmět ochrany Ptačí oblasti Třeboňsko

Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace a biotopy druhů:
Čáp černý (Ciconia nigra)
Datel černý (Dryocopus martius)
Husa velká (Anser anser)
Kopřivka obecná (Anas strepera)
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)
- v kolonii na Bošileckém rybníku
Ledňáček říční (Alcedo atthis)
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus)
Lžičák pestrý (Anas clypeata)
Moták pochop (Circus aeruginosus)
Orel mořský (Haliaeetus albicilla)
- populace patří k nejvýznamnějším v rámci celé střední Evropy
Rybák obecný (Sterna hirundo)
Skřivan lesní (Lullula arborea)
Slavík modráček (Luscinia svecica)
Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius)
Sýc rousný (Aegolius funereus)
Včelojed lesní (Pernis apivorus)
Volavka bílá (Egretta alba)
Žluna šedá (Picus canus)

 

Další druhy zastoupené v ptačí oblasti

Bekasina otavní (Gallinago gallinago)
Břehouš černoocasý (Limosa limosa)
Bukač velký (Botaurus stellaris)
Bukáček malý (Ixobrychus minutus)
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides)
Čáp bílý (Ciconia ciconia)
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)
Dudek chocholatý (Upupa epops)
Hohol severní (Bucephala clangula)
Husa běločelá (Anser albifrons)
Husa polní (Anser fabalis)
Chřástal kropenatý (Porzana porzana)
Chřástal malý (Porzana parva)
Chřástal polní (Crex crex)
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo)
Krkavec velký (Corvus corax)
Luňák červený (Milvus milvus)
Luňák hnědý (Milvus migrans)
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)
Potápka roháč (Podiceps cristatus)
Racek chechtavý (Larus ridibundus)
Sluka lesní (Scolapax rusticola)
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus)
Vodouš rudonohý (Tringa totanus)
Volavka červená (Ardea purpurea)
Volavka popelavá (Ardea cinerea)
Výr velký (Bubo bubo)
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina)

 

Vymezení ptačí oblasti (mapa pracuje pouze v některých prohlížečích)

 
 

Doporučujeme: Svatební oznámení a Snubní prsteny

www.Fotodoma.cz