Ptačí oblast Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny

Základní údaje Ptačí oblasti Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny

Rozloha: 1047,4571 ha
Kód lokality: CZ0621030
Nadmořská výška: 172 - 180 metrů nad mořem
Kraj: Jihomoravský
Souřadnice: 48.902500N, 16.615833E
Zeměpisná délka: E 16°36'57''
Zeměpisná šířka: N 48°54'9''
Vyhlašovací předpis: nařízení vlády 27/2005 Sb.

Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny je Významným ptačím územím vyhlášeným v rámci BirdLife International a bylo také vyhlášeno ptačí oblastí v rámci soustavy Natura 2000.

 

Katastrální území Ptačí oblasti Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny

Dolní Věstonice, Horní Věstonice, Ivaň, Mušov, Pouzdřany, Strachotín

 

Místopis Ptačí oblasti Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny

Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny s několika ostrovy se nachází na jižní Moravě na soutoku řeky Dyje, Svratky a Jihlavy. Dosahuje největší hloubky 5,3 metru. Mušovský kostel s románskými základy na ostrůvku tvoří krajinnou dominantu vodní nádrže. Přírodní rezervace Věstonická nádrž zaujímá téměř celé území ptačí oblasti. Oblast je součástí mokřadu mezinárodního významu Mokřady dolního Podyjí.

 

Předmět ochrany Ptačí oblasti Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny

Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace orla mořského (Haliaeetus albicilla), rybáka obecného (Sterna hirundo), husy velké (Anser anser), husy polní (Anser fabalis), husy běločelé (Anser albifrons) a vodní ptáci v počtu vyšším než 20 000 jedinců a jejich biotopy.

 

Další druhy zastoupené v ptačí oblasti

Konipas luční (Motacilla flava)
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo)
Morčák bílý (Mergus albellus)
Morčák malý (Mergus albellus)
Racek bělohlavý (Larus cachinnans)
Racek bouřní (Larus canus)
Racek černohlavý (Larus melanocephalus)
Racek chechtavý (Larus ridibundus) - nejvýznamnější hnízdiště v ČR
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus)
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus)
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) - nejvýznamnější hnízdiště v ČR

 

Vymezení ptačí oblasti (mapa pracuje pouze v některých prohlížečích)

 
 

Doporučujeme: Svatební oznámení a Snubní prsteny

www.Fotodoma.cz