Ptačí oblast Podyjí

Základní údaje Ptačí oblasti Podyjí

Rozloha: 7665,7232 ha
Kód lokality: CZ0621032
Nadmořská výška: 214 - 534 metrů nad mořem
Kraj: Jihomoravský
Souřadnice: 48.833889N, 15.985556E
Zeměpisná délka: E 15°59'8''
Zeměpisná šířka: N 48°50'2''
Vyhlašovací předpis: nařízení vlády 534/2005 Sb.

Podyjí je Významným ptačím územím vyhlášeným v rámci BirdLife International a bylo také vyhlášeno ptačí oblastí v rámci soustavy Natura 2000.

 

Katastrální území Ptačí oblasti Podyjí

Čížov, Havraníky, Hnanice, Horní Břečkov, Konice u Znojma I, Lesná u Znojma, Lukov nad Dyjí, Mašovice u Znojma, Onšov na Moravě, Podmolí, Podmyče, Popice u Znojma, Sedlešovice, Vranov nad Dyjí, Znojmo-Hradiště, Znojmo-město

 

Místopis Ptačí oblasti Podyjí

Podyjí se nachází na jižní Moravě na hranicích s Rakouskem nedaleko města Znojma. Území tvoří z větší části okrsek Vranovské pahorkatiny jako menší části podcelku Bítovská pahorkatina. Ptačí oblast je součástí Národního parku Podyjí. Středem oblasti je kaňon řeky Dyje. Krajinu tvoří především hluboká údolí kolem přirozených meandrů řeky Dyje a jejích přítoků. Svahy jsou často skalnaté. Velká část území je pokryta lesy, většinou dubovými, dubohabrovými, bukovými a olšovými. V jihovýchodní části se nacházejí vřesoviště a stepní lokality.

 

Předmět ochrany Ptačí oblasti Podyjí

Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace a biotopy druhů:
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) - křoviny rozptýlené na výslunných travnatých plochách
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) - ovocné sady, zahrady a aleje

 

Další významně zastoupené druhy

Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe)
Čáp černý (Ciconia nigra)
Datel černý (Dryocopus martius)
Dudek chocholatý (Upupa epops)
Holub doupňák (Columba oenas)
Chřástal polní (Crex crex)
Krutihlav obecný (Jynx torquilla)
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis)
Lejsek malý (Ficedula parva)
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus)
Skorec vodní (Cinclus cinclus)
Skřivan lesní (Lullula arborea)
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos)
Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius)
Strnad luční (Miliaria calandra)
Ťuhýk obecný (Lanius collurio)
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor)
Včelojed lesní (Pernis apivorus)
Výr velký (Bubo bubo)
Žluna šedá (Picus canus)

 

Vymezení ptačí oblasti (mapa pracuje pouze v některých prohlížečích)

 
 

Doporučujeme: Svatební oznámení a Snubní prsteny

www.Fotodoma.cz