Ptačí oblast Novodomské rašeliniště – Kovářská

Skály Meluzína, Krušné hory

Gig_4036216 © Fotodoma.cz
Skály Meluzína v Krušných horách, Ústecký kraj

 

Základní údaje Ptačí oblasti Novodomské rašeliniště – Kovářská

Rozloha: 15962,6349 ha
Kód lokality: CZ0421004
Nadmořská výška: 605 – 1113 metrů nad mořem
Kraj: Karlovarský, Ústecký
Souřadnice: 50.501389N, 13.224167E
Zeměpisná délka: E 13°13'27''
Zeměpisná šířka: N 50°30'5''
Vyhlašovací předpis: nařízení vlády 24/2005 Sb.

Novodomské rašeliniště – Kovářská je Významným ptačím územím vyhlášeným v rámci BirdLife International a bylo také vyhlášeno ptačí oblastí v rámci soustavy Natura 2000.

 

Katastrální území Ptačí oblasti Novodomské rašeliniště – Kovářská

Bečov, Brandov, Černý Potok, Dolina, Gabrielina Huť, Háj u Loučné pod Klínovcem, Hora Svaté Kateřiny, Hora Svatého Šebestiána, Horní Halže, Jezeří, Jilmová, Kalek, Kotlina, Kovářská, Kryštofovy Hamry, Lesná v Krušných horách, Malý Háj, Měděnec, Menhartice u Křimova, Mezihoří u Chomutova, Mikulovice v Krušných horách, Načetín, Načetín u Kalku, Nová Ves u Křimova, Osvinov, Plavno, Podhůří u Vysoké Pece, Pohraniční, Přísečnice, Radenov, Rudolice v Horách, Rusová, Sobětice u Výsluní, Stráž u Křimova, Svahová, Svahová I, Třebíška, Volyně u Výsluní, Vrch, Vykmanov u Měděnce, Výsluní, Zákoutí

 

Místopis Ptačí oblasti Novodomské rašeliniště – Kovářská

Novodomské rašeliniště - Kovářská leží v západních Čechách na hraničním hřebenu Krušných hor. Oblast spadá do Loučenské oblasti Krušnohorské soustavy a je tvořena Novoveskou vrchovinou. Krajina je slabě zvlněná s mírnými svahy a jednotlivými vrcholy kopců a je charakteristická rašeliništěmi, pozůstatky lesa a loukami. V této ptačí oblasti se nachází také Národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště a tři přírodní rezervace. Přírodní rezervace Bučina na Kienhaidě, PR Horská louka u Háje a PR Na loučkách. Mokřad mezinárodního významu Krušnohorská rašeliniště je součástí Ramsarské úmluvy.

 

Předmět ochrany Ptačí oblasti Novodomské rašeliniště – Kovářská

Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace a biotopy druhů:
Tetřívek obecný (Tetrao tetrix)
Žluna šedá (Picus canus)

 

Další významně zastoupené druhy

Bekasina otavní (Gallinago gallinago)
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)
Čáp černý (Ciconia nigra)
Datel černý (Dryocopus martius)
Datlík tříprstý (Picoides tridactylus)
Hýl rudý (Carpodacus erythrinus)
Chřástal polní (Crex crex)
Jeřábek lesní (Bonasa bonasia)
Kos horský (Turdus torquatus)
Krutihlav obecný (Jynx torquilla)
Křepelka polní (Coturnix coturnix)
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)
Lejsek malý (Ficedula parva)
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus)
Linduška luční (Anthus pratensis)
Moták pilich (Circus cyaneus)
Moták pochop (Circus aeruginosus)
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes)
Puštík obecný (Strix aluco)
Skřivan lesní (Lullula arborea)
Sluka lesní (Scolopax rusticola)
Sýc rousný (Aegolius funereus)
Ťuhýk obecný (Lanius collurio)
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus)

Výr velký (Bubo bubo)

 

Vymezení ptačí oblasti (mapa pracuje pouze v některých prohlížečích)

 
 

Doporučujeme: Svatební oznámení a Snubní prsteny

www.Fotodoma.cz