Ptačí oblast Lednické rybníky

Minaret a Zámecký rybník

Gig_4200476 © Fotodoma.cz
Minaret a Zámecký rybník, Národní přírodní rezervace Lednické rybníky, Přírodní park Niva Dyje, Lednice, okres Břeclav, Jihomoravský kraj

 

Základní údaje Ptačí oblasti Lednické rybníky

Rozloha: 685,0848 ha
Kód lokality: CZ0621028
Nadmořská výška: 161 - 180 metrů nad mořem
Kraj: Jihomoravský kraj
Souřadnice: 48.7750000N, 16.7305556E
Zeměpisná délka: E 16°43'50''
Zeměpisná šířka: N 48°46'30''
Vyhlašovací předpis: nařízení vlády 601/2004 Sb

Lednické rybníky jsou Významným ptačím územím vyhlášeným v rámci BirdLife International a byly také vyhlášeny ptačí oblastí v rámci soustavy Natura 2000.

 

Mute Swan

Gig_5282456 © Fotodoma.cz
Labuť velká (Cygnus olor, Anas olor), Zámecký rybník, Lednice, Národní přírodní rezervace Lednické rybníky, Ptačí oblast Lednické rybníky, Přírodní park Niva Dyje

 

Katastrální území Ptačí oblasti Lednické rybníky

Charvátská Nová Ves, Hlohovec, Lednice na Moravě, Sedlec u Mikulova, Valtice

 

Husa velká

Gig_5282436 © Fotodoma.cz
Husa velká, husa divoká, husa šedá (Anser anser, Anser ferus), Zámecký rybník, Lednice, Národní přírodní rezervace Lednické rybníky, Ptačí oblast Lednické rybníky, Přírodní park Niva Dyje

 

Místopis Ptačí oblasti Lednické rybníky

Ptačí oblast leží na jižní Moravě v Dolnomoravském úvalu a skládá se z pěti rybníků různé velikosti. Čtyři z nich jsou spojeny do rybničního systému na potoku Včelínek. Největší je Nesyt, následovaný Hlohoveckým, Prostředním a Mlýnským. Pátým z nich je Zámecký rybník v Lednici, který leží samostatně a je napájen řekou Dyjí. Kromě chráněné ptačí oblasti jsou Lednické rybníky také národní přírodní rezervací (NPR), evropsky významnou lokalitou a část je chráněna dle Ramsarské úmluvy o mokřadech.

Existue zde spousta možností pro pěší turistiku a cykloturistiku. Lednické rybníky jsou součástí Lednicko-valtického areálu, který je uveden na seznamu Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

 

Great Crested Grebe

Gig_5282468 © Fotodoma.cz
Potápka roháč, roháč velký (Podiceps cristatus), Zámecký rybník, Lednice, Národní přírodní rezervace Lednické rybníky, Ptačí oblast Lednické rybníky, Přírodní park Niva Dyje

 

Předmět ochrany Ptačí oblasti Lednické rybníky

Tato ornitologicky významná oblast je domovem mnoha druhů vodních ptáků a je také odpočinkovým místem pro ptáky táhnoucí na jih. Jde o jedno z nejvýznamnějších hnízdišť a shromaždišť vodních ptáků v rámci celé České republiky.

Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace a biotopy druhů:

Husa velká (Anser anser) - na rybnících pravidelně hnízdí v počtu kolem 30 párů, při jarním tahu dosahuje její početnost několika set kusů a na letní shromaždiště, které bývá zpravidla na Nesytu, se slétá až několik tisíc husí.

Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) - hnízdí ve smíšené kolonii s volavkou popelavou (Ardea cinerea) na ostrovech Zámeckého rybníka

Lžičák pestrý (Anas clypeata) - na jarním i podzimním tahu

Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) - hnízdí a v létě na rybnících pravidelně pelichají

 

Další významně zastoupené druhy

Bukáček malý (Ixobrychus minutus)
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides)
Čáp bílý (Ciconia ciconia)
Datel černý (Dryocopus martius)
Chřástal malý (Porzana parva)
Chřástal vodní (Rallus aquaticus)
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis)
Pěnice vlašská (Sylvia nysoria)
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis)
Racek chechtavý (Larus ridibundus)
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus)
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)
Slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula)
Volavka červená (Ardea purpurea)
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus)
Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius)
Ťuhýk obecný (Lanius collurio)
Žluna šedá (Picus canus)

 

Vymezení ptačí oblasti (mapa pracuje pouze v některých prohlížečích)

 
 

Doporučujeme: Svatební oznámení a Snubní prsteny

www.Fotodoma.cz