Ptačí oblast Horní Vsacko

Základní údaje Ptačí oblasti Horní Vsacko

Rozloha: 26977,6513 ha
Kód lokality: CZ0721023
Nadmořská výška: 360 - 1020 metrů nad mořem
Kraj: Zlínský
Souřadnice: 49.332500N, 18.218333E
Zeměpisná délka: E 18°13'6''
Zeměpisná šířka: N 49°19'57''
Vyhlašovací předpis: nařízení vlády 686/2004 Sb.

Horní Vsacko je částí Významného ptačího území Beskydy, vyhlášeného v rámci programu BirdLife International a bylo také vyhlášeno ptačí oblastí v rámci soustavy Natura 2000. Významné ptačí území Beskydy v sobě zahrnuje dvě ptačí oblasti. Ptačí oblast Beskydy a Ptačí oblast Horní Vsacko.

 

Katastrální území Ptačí oblasti Horní Vsacko

Halenkov, Hovězí, Huslenky, Janová, Karolinka, Malá Bystřice, Malé Karlovice, Nový Hrozenkov, Růžďka, Valašská Senice, Velké Karlovice, Vsetín, Zděchov

 

Místopis Ptačí oblasti Horní Vsacko

Ptačí oblast leží ve východní části Moravy podél státní hranice se Slovenskem. Zabírá asi čtvrtinu jižní části CHKO Beskydy. Území zaujímá celek Vsetínských vrchů na severu a hraničních Javorníků na jihu s velmi členitým reliéfem vytvořeném přítoky Bečvy v úzkých údolích. Naproti tomu má Vsetínská Bečva široké údolí. Území je pokryto lesy s místy pralesovitými porosty v rezervacích, velkými loukami a pastvinami s vysokou druhovou diverzitou rostlin a s rozptýlenou zelení. Geomorfologicky patří do podprovincie Vnější Západní Karpaty, biogeograficky do Karpatské podprovincie.

 

Předmět ochrany Ptačí oblasti Horní Vsacko

Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace a biotopy druhů:
Čáp černý (Ciconia nigra)
Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) - hnízdí rozptýleně v hospodářských smrkových monokulturách
Chřástal polní (Crex crex) - zdejší louky a pastviny obývá nejpočetnější populace v Beskydech
Jeřábek lesní (Bonasa bonasia) - smíšené porosty v blízkosti otevřených ploch s rozptýlenou zelení
Lejsek malý (Ficedula parva) - bučiny
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) - tesá dutiny a hledá potravu v narušených, odumírajících i odumřelých stromů s převahou buku
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) - nejpočetnějším druhem díky množství rozptýlené zeleně

 

Další významně zastoupené druhy

Datel černý (Dryocopus martius)
Holub doupňák (Columba oenas)
Konipas horský (Motacilla cinerea)
Kos horský (Turdus torquatus)
Krutihlav obecný (Jynx torquilla)
Křepelka polní (Coturnix coturnix)
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)
Ledňáček říční (Alcedo atthis)
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis)
Orel křiklavý (Aquila pomarina)
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria)
Pisík obecný (Actitis hypoleucos)
Puštíka bělavého (Strix uralensis)
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus)
Skorec vodní (Cinclus cinclus)
Strnad luční (Miliaria calandra)
Sýc rousný (Aegolius funereus)
Včelojed lesní (Pernis apivorus)
Žluna šedá (Picus canus)

 

Vymezení ptačí oblasti (mapa pracuje pouze v některých prohlížečích)

 
 

Doporučujeme: Svatební oznámení a Snubní prsteny

www.Fotodoma.cz