Ptačí oblast Beskydy

Pustevny

Gig_1001852 © Fotodoma.cz
Pustevny, CHKO Beskydy, Ptačí oblast Beskydy, Severní Morava

 

Základní údaje Ptačí oblasti Beskydy

Rozloha: 41702,0373 ha
Kód lokality: CZ0811022
Nadmořská výška: 384 - 1320 metrů nad mořem
Kraj: Moravskoslezský, Zlínský
Souřadnice: 49.561944N, 18.556389E
Zeměpisná délka: E 18°33'23''
Zeměpisná šířka: N 49°33'43''
Vyhlašovací předpis: nařízení vlády 687/2004 Sb.

Beskydy jsou Významným ptačím územím vyhlášeným v rámci BirdLife International a byly také vyhlášeny ptačí oblastí v rámci soustavy Natura 2000. Významné ptačí území Beskydy v sobě zahrnuje dvě ptačí oblasti. Ptačí oblast Beskydy a Ptačí oblast Horní Vsacko.

 

Katastrální území Ptačí oblasti Beskydy

Moravskoslezský kraj:
Bordovice, Čeladná, Dolní Lomná, Frenštát pod Radhoštěm, Guty, Hodslavice, Horní Lomná, Janovice u Frýdku-Místku, Karpentná, Komorní Lhotka, Košařiska, Krásná pod Lysou Horou, Malenovice, Milíkov u Jablunkova, Morávka, Mořkov, Návsí, Oldřichovice u Třince, Ostravice 1, Ostravice 2, Řeka, Smilovice u Třince, Staré Hamry 1, Staré Hamry 2, Trojanovice, Tyra, Vendryně, Veřovice, Vyšní Lhoty

Zlínský kraj:
Dolní Bečva, Horní Bečva, Prostřední Bečva, Rožnov pod Radhoštěm, Zubří

 

Místopis Ptačí oblasti Beskydy

Ptačí oblast Beskydy se nachází na severovýchodní Moravě v horském masivu Moravskoslezské Beskydy nedaleko hranic se Slovenskem. Ptačí oblast zaujímá rozlohu přibližně třetiny chráněné krajinné oblasti Beskydy (CHKO Beskydy) v její severní části. V areálu ptačí oblasti se nachází sedm národních přírodních rezervací. NPR Kněhyně-Čertův mlýn, NPR Mazák, NPR Mionší, NPR Pulčín-Hradisko, NPR Radhošť, NPR Razula a NPR Salajka, národní přírodní památka Valašské muzeum v přírodě přírodě, patnáct přírodních rezervací a dvacet přírodních památek.

Oblast se skládá ze tří pásem hor, Moravskoslezských Beskyd, Vsetínských vrchů a Javorníků. Hory jsou strukturovány hlubokými údolími a asi 70 % území je pokryto lesními porosty, a to především smrkovými. Zbytkové přirozené původní lesy jsou většinou speciálně chráněny v rezervách. V jižních částech lze najít také květinové louky s orchidejemi. Všemi oblastmi protékají bohaté vodní toky a jsou zde také čtyři vodní nádrže.

 

Předmět ochrany Ptačí oblasti Beskydy

V ptačí oblasti Beskydy je předmětem ochrany deset druhů ptáků:
Čáp černý (Ciconia nigra)
Datel černý (Dryocopus martius)
Datlík tříprstý (Picoides tridactylus)
Jeřábek lesní (Bonasa bonasia, Tetrastes bonasia)
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)
Lejsek malý (Ficedula parva)
Puštík bělavý (Strix uralensis)
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos)
Tetřev hlušec (Tetrao urogallus)
Žluna šedá (Picus canus)

Čáp černý (Ciconia nigra)
Většinou hnízdí ve zvláště chráněných oblastech, rezervacích.

Datel černý (Dryocopus martius)
Dává přednost starým porostům, opadavým lesům s bučinami, ale někdy překvapivě upřednostňuje i smrkové monokultury. Vyskytuje se rovnoměrně po celé Ptačí oblasti Beskydy.

Datlík tříprstý (Picoides tridactylus)
Je vázán na smrkové nebo smíšené lesy ve vyšších polohách jako Kněhyně, Čertův mlýn, Smrk, Lysá hora, Travný, Ropice a Velký Polom.

Jeřábek lesní (Bonasa bonasia, Tetrastes bonasia)
V oblasti se vyskytuje nerovnoměrně. Byl pozorován v mnoha různých typech biotopů, ale největší počet jedinců tohoto druhu se nachází v okolí nejvyšších vrcholků hor, např. Smrk.

Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)
Vyskytuje se na celé ploše ptačí oblasti, ale pouze ve smrkových lesích.

Lejsek malý (Ficedula parva)
Žije v bukových nebo jedlobukových lesích a hnízdí většinou až do nadmořské výšky 900 m.n.m.

Puštík bělavý (Strix uralensis)
Preferuje staré porosty v klidných částech údolí a je rovnoměrně rozptýlen v celé ptačí oblasti s velkou vzdáleností mezi jednotlivými hnízdišti.

Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos)
Je vázán na bukové, jedlobukové a javorové staré porosty.

Tetřev hlušec (Tetrao urogallus)
Býval kdysi v Beskydech hojný, ale populace je nyní recesivní. Objevuje se na místech s borůvkovým podrostem a dalšími bobulovinami, s větším počtem jehličnanů - smrku nebo jedle. Vyskytuje se především v oblastech Smrk, Kněhyně a Čertův mlýn, také u Trojačky, která ale již leží mimo ptačí oblast.

Žluna šedá (Picus canus)
Vyskytuje se v listnatých lesích a má podobné nároky jako strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos).

 

Další významně zastoupené druhy

Mezi další běžně se vyskytující druhy patří včelojed lesní (Pernis apivorus) a sýc rousný (Aegolius funereus), migruje a hnízdí zde orel křiklavý (Clanga pomarina, Aquila pomarina), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), holub doupňák (Columba oenas), linduška horská (Anthus spinoletta) a kos horský (Turdus torquatus). V otevřené krajině žije chřástal polní (Crex crex), křepelka polní (Coturnix coturnix), ťuhýk obecný (Lanius collurio), cvrčilka zelená (Locustella naevia), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra). Podél vodních toků hnízdí skorec vodní (Cinclus cinclus), konipas horský (Motacilla cinerea) a konipas bílý (Motacilla alba), vzácně i ledňáček říční (Alcedo atthis).

 

Vymezení ptačí oblasti (mapa pracuje pouze v některých prohlížečích)

 
 

Doporučujeme: Svatební oznámení a Snubní prsteny

www.Fotodoma.cz