Fotodoma

Fotodoma » Česká republika » Zlínský kraj » Okres Zlín » Brumov-Bylnice » Bylnice

Bylnice, část města Brumov-Bylnice

 

Svatební místa Snubní prsteny pro oba Svatební oznámení Snubní prsteny Zlaté šperky

 

Bylnice je částí města Brumov-Bylnice.

Části města Brumov-Bylnice: BrumovBylniceSvatý ŠtěpánSidonie

PSČ a pošta části Bylnice: 763 31 Brumov-Bylnice 1

 

Bylnice na mapě

Mapa Bylnice

 

 

Památky a zajímavosti části města Bylnice

Socha sv. Jana Nepomuckého, kulturní památka, Bylnice
Socha sv. Jana Nepomuckého, kulturní památka, Bylnice

Zdroj: Národní památkový ústav

 

Přírodní zajímavosti na území části města Bylnice

Bílé Karpaty, chráněná krajinná oblast
Hluboče, přírodní památka (zbytek typické bělokarpatské louky s bohatou květenou)
Lazy, přírodní rezervace (jedno z nejlépe zachovaných společenstev karpatských přepásaných luk s výskytem ohrožených druhů rostlin, především orchidejí)
Vlára, evropsky významná lokalita (lokalita sekavčíka horského)
Vlárský průsmyk, evropsky významná lokalita (polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště, petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, bučiny asociace Asperulo-Fagetum, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, lokalita přástevníka kostivalového, tesaříka alpského, střevlíka hrbolatého, stařince dlouholistého moravského)
Tratihušť, bývalá evropsky významná lokalita (lokalita stařince dlouholistého moravského)

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Prosba

Pokud najdete na této stránce chybné či neaktuální údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Bylnice, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Bylnice

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-zlin/bylnice/">Bylnice</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-zlin/bylnice/
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají technické cookies. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.