Fotodoma

Fotodoma » Česká republika » Zlínský kraj » Okres Zlín » Březnice


Vlajka Březnice       Znak Březnice

 

Březnice

 

Obecní úřad Březnice, Březnice 485, 760 01 Zlín 1
Telefon: 577 991 165
E-mail: starosta@breznice-zlin.cz
ID datové schránky: 24passx
www.breznice-zlin.cz

 

Svatební místa Snubní prsteny pro oba Svatební oznámení Snubní prsteny Zlaté šperky

 

Fotogalerie obce Březnice

Fotografie obce Březnice jsou od pana Josefa Hutěčky.

fotka-breznice-01, Březnice fotka-breznice-02, Březnice fotka-breznice-03, Březnice fotka-breznice-04, Březnice fotka-breznice-05, Březnice fotka-breznice-06, Březnice fotka-breznice-07, Březnice fotka-breznice-08, Březnice fotka-breznice-09, Březnice fotka-breznice-10, Březnice fotka-breznice-11, Březnice fotka-breznice-12, Březnice

 

Symbolika obce Březnice

Vlajka obce Březnice

Právo užívat vlajku obci Březnice udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 19.1.1995.  Obci bylo uděleno také právo užívat znak.
Číslo rozhodnutí: 21
Popis vlajky: List tvoří vodorovné pruhy – červený a bílý a žerďové modré pole se žlutou snítkou břízy ze znaku. Modré pole sahá do 3/7 délky listu. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Znak obce Březnice

Právo užívat znak obci Březnice udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 19.1.1995.  Obci bylo uděleno také právo užívat vlajku.
Číslo rozhodnutí: 21
Popis znaku: V modrém štítu na zelené hůrce se zlatou vlnitou patou stříbrné průčelí kostela s věží uprostřed a s červenou střechou. Do věže jsou prolomeny dveře a pět oken (tři a dvě), vše černé. V obou horních rozích štítu je zlatá březová snítka se třemi lístky a dvěma jehnědami.

 

Základní údaje obce Březnice

Kraj: Zlínský
Okres: Zlín
Obec s pověřeným obecním úřadem: Zlín
Obec s rozšířenou působností: Zlín
Historická země: Morava
Statistický kód obce: 538744
IČ: 48471828
DIČ: CZ48471828
Status: obec

Nadmořská výška: 235 m n.m.
Zeměpisná poloha: 49° 11’ 07" s.š., 17° 39’ 28" v.d.
Rozloha: 915 ha

Části obce: Březnice
PSČ a pošta: 760 01 Zlín 1

 

Březnice na mapě

Mapa Březnice

 

Historie obce Březnice

Nejstarší dochovaná zmínka o obci se nachází v Zemských deskách práva olomouckého z roku 1397. Zápis uvádí, že moravský markrabě Jošt Lucemburský prodal městečko a tvrz Zlín s dalšími vesnicemi, mimi jiné i s Březnicí, Zdeňkovi ze Štemberka. Další osudy jsou shodné s historií zlínského panství. Za název osady byl převzat název potoka Březnice (voda tekoucí březovým porostem).

 

Hospodářství

Roku 1670 žilo v Březnici 26 usedlých. V polovině 18. století platila obec majiteli panství 123 zlatých a 10 krejcarů ročního platu, 15 zlatých a 40 krejcarů z pasek. Podle Tereziánského katastru měla obec na počátku druhé poloviny 18. století 44 chalup. Rolníci obhospodařovali 726 měřic orné půdy, zbytek tvořily zahrady a pastviny. Týdenní robota na panských polích byla následujcí: 9 sedláků se dvěma koňmi muselo na robotu 3 dny v týdnu, 3 čtvrtlátníci se dvěma voly, 1 den a 1 pěší. 3 chalupníci byli povinni robotovat 2 dny s jedním pěším.

 

Obyvatelstvo

Matrika byla vedena od roku 1779 v obci, od roku 1964 ve Zlíně. Obyvatelé se živili převážně zemědělstvím. Vceňovací operáty z roku 1844 uvádějí, že ze 180 rodin se 177 zabývá zamědělskou výrobou. Chudí obyvatelé chodili za prací do okolních panských dvorů, ale i do Brna, Bratislavy. Později pracovali ve sladovnách, pivovarech a cukrovarech po celé Moravě a také ve Vídni. V obci byl mlýn, z řemesel jsou zaznamenáni tkalci. V 19. století známečník, obuvníci, zedník, kovář, kožešník, punčochář a krejčí. Obyvatelé Březnice se zúčastnili Valašských povstání v letech 1620 - 1644. Jeden z nich - Adamec - byl po potlačení vzpoury odsouzen k trestu oběšením. Centrem odboje se stala obec i během II. světové války. Do aktivního odporu proti fašistům se mimo členů odbojové skupiny zapojila i celá řada obyvatel vesnice. Celkem se do odboje zapojilo 59 obyvatel obce, z nichž 38 bylo vězněno v nacistických věznicích a koncentracích a 19 bylo popraveno nebo umučeno. V roce 1955 byl na Kříbech vybudován památník odboje, který připomíná tragédii březnických občanů.

 

Památky a zajímavosti obce Březnice

Kostel sv. Bartoloměje, kulturní památka, Březnice
Kostel sv. Bartoloměje s pozdně gotickým jádrem je chráněnou památkou. Je jedním z nejstarších na Moravě a první zmínky o něm jsou už v roce 1437. K roku 1437 se uvádí též farní beneficium a patronátní právo - to znamená, že již tehdy zde stál kostel a fara. Osudy kostela byly značně proměnlivé. Roku 1570 přešel do rukou českých bratří, ale již roku 1619 byl kostelem luteránským. Znovu však přešel do správy katolické církve. V 19. století byl přestavěn.
Původní fara zanikla za třicetileté války, v roce 1779 zde byla zřízena expozitura, až v roce 1858 znovu zřízen farní úřad, který spadal do děkanství napajedelského. Podle sčítání lidu z roku 1921 a 1930 byli občané Březnice převážně římskokatolického vyznání, jen nepatrný počet obyvatel se hlásil k československé církvi, několik občanů uvádělo, že jsou bez vyznání.

Venkovská usedlost č.p. 21, kulturní památka, Březnice

Pomník padlých na Kříbech

Zdroj: Národní památkový ústav

 

Přírodní zajímavosti na území obce Březnice

Březnice u Zlína, evropsky významná lokalita (lokalita vrkoče útlého)

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Prosba

Pokud najdete na této stránce chybné či neaktuální údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Březnice, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Březnice

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-zlin/breznice/">Březnice</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-zlin/breznice/
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají technické cookies. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.