Fotodoma

Fotodoma » Česká republika » Zlínský kraj » Okres Vsetín » Zašová


Vlajka Zašová       Znak Zašová

 

Zašová

 

Obecní úřad Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová
Telefon: 571 634 041
E-mail: podatelna@zasova.cz
ID datové schránky: fdzbaew
www.zasova.cz

 

Svatební místa Snubní prsteny pro oba Svatební oznámení Snubní prsteny Zlaté šperky

 

Symbolika obce Zašová

Vlajka obce Zašová

Právo užívat vlajku obci Zašová udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 28.11.2000. 
Číslo rozhodnutí: 74
Popis vlajky: List tvoří dva svislé pruhy modrý a červený překryté bílým vodorovným pruhem vycházejícím ze čtvrté pětiny žerďového a vlajícího okraje. Z bílého pruhu vyrůstá černý dvouocasý lev se žlutou korunou, červenou zbrojí a žlutou osmicípou hvězdou v pravé tlapě. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Znak obce Zašová

Právo užívat znak obci Zašová udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 28.11.2000. 
Číslo rozhodnutí: 74
Popis znaku: V modro-červeně polceném štítě vyrůstá ze stříbrného trojvrší černý korunovaný dvouocasý lev s červenou zbrojí, držící v pravé přední tlapě zlatou osmihrotou hvězdu. V trojvrší volné modré břevno přeložené volným červeným kůlem.

 

Základní údaje obce Zašová

Kraj: Zlínský
Okres: Vsetín
Obec s pověřeným obecním úřadem: Valašské Meziříčí
Obec s rozšířenou působností: Valašské Meziříčí
Historická země: Morava
Statistický kód obce: 545236
IČ: 00304476
DIČ: CZ00304476
Status: obec

Nadmořská výška: 338 m n.m.
Zeměpisná poloha: 49° 28’ 50" s. š., 18° 02’ 39" v. d.
Rozloha: 2253 ha
První písemná zmínka pochází z roku 1370

Části obce: VeseláZašová
PSČ a pošta části Zašová: 756 51 Zašová

 

Z historie obce Zašová

Obec Zašová byla založena již v počátku 14. století a patřila k meziříčsko-rožnovskému panství. Od roku 1549 náležela rodu Žerotínů, kteří zde roku 1714 položili základy nového poutního barokního kostela Panny Marie Zašovské. Ten nahradil starý dřevěný kostelík, ve kterém Valaši od nepaměti uctívali památný obraz Panny Marie s Děťátkem.

 

Památky a zajímavosti obce Zašová

Klášter, kulturní památka, z let 1725-1728, ve kterém působili řeholníci řádu trinitářů, u kostela, č.p. 45, Zašová
Farní kostel Navštívení Panny Marie, Zašová
Fojtství, č.p. 111, Zašová
Barokní socha sv. Jana Nepomuckého u kostela z poslední třetiny 18. stol., Zašová
Kamenný kříž u cesty pod kostelem z roku 1805, Zašová

Zdroj: Národní památkový ústav

 

Přírodní zajímavosti na území obce Zašová

Beskydy, chráněná krajinná oblast
Beskydy, evropsky významná lokalita (druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech), petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů, alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou, formace jalovce obecného na vřesovištích nebo vápnitých trávnících, polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, jeskyně nepřístupné veřejnosti, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum, středoevropské subalpínské bučiny s javorem a šťovíkem horským, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, acidofilní smrčiny, lokalita vlka obecného, medvěda hnědého, kuňky žlutobřiché, střevlíka hrbolatého, lesáka rumělkového, vydry říční, rysa ostrovida, netopýra velkého, rýhoce pralesního, čolka karpatského, velevruba tupého, šikoušku zeleného)
Lípa Josefa Pavelky, památný strom (na nezpevněné ploše dvora u č.p. 457)

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Prosba

Pokud najdete na této stránce chybné či neaktuální údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Zašová, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Zašová

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/zasova/">Zašová</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/zasova/
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají technické cookies. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.