Fotodoma

Fotodoma » Česká republika » Zlínský kraj » Okres Vsetín » Velká Lhota


Vlajka Velká Lhota       Znak Velká Lhota

 

Velká Lhota

 

Obecní úřad Velká Lhota, Velká Lhota 33, 757 01 Valašské Meziříčí 1
Telefon: 571 638 010
E-mail: obec@velkalhota.cz
ID datové schránky: uaaatu2
www.velkalhota.cz

 

Svatební místa Snubní prsteny pro oba Svatební oznámení Snubní prsteny Zlaté šperky

 

Symbolika obce Velká Lhota

Vlajka obce Velká Lhota

Právo užívat vlajku obci Velká Lhota udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 18. 5. 2012.
Číslo rozhodnutí: 33
Popis vlajky: List tvoří tři vodorovné pruhy, bílý, červeno-zeleně polcený a bílý, v poměru 1 : 6 : 1. V polceném pruhu kosmo sekera-širočina šikmo podložená motykou, obojí bílé na žlutých násadách a provázené čtyřmi (1, 2, 1) bílými kříži. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

Znak obce Velká Lhota

Právo užívat znak obci Velká Lhota udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 18. 5. 2012.
Číslo rozhodnutí: 33
Popis znaku: V červeno-zeleně polceném štítě pod stříbrnou hlavou oddělenou trojvrším kosmo položená sekera-širočina šikmo podložená motykou, obojí stříbrné na zlatých násadách a provázené čtyřmi (1, 2, 1) stříbrnými kříži.

 

Základní údaje obce Velká Lhota

Kraj: Zlínský
Okres: Vsetín
Obec s pověřeným obecním úřadem: Valašské Meziříčí
Obec s rozšířenou působností: Valašské Meziříčí
Historická země: Morava
Statistický kód obce: 545147
IČ: 00304409
Status: obec

Nadmořská výška: 540 m n.m.
Zeměpisná poloha: 49° 26’ 19" s.š., 18° 02’ 10" v.d.
Rozloha: 932 ha
První písemná zmínka pochází z roku 1374

Části obce: Malá LhotaVelká Lhota
PSČ a pošta části Velká Lhota: 757 01 Valašské Meziříčí 1, 756 27 Valašská Bystřice

 

Z historie obce Velká Lhota

Poprvé je zmínka o Velké Lhotě v roce 1374 a byla součástí panství Krásno, ale od roku 1411 až do zániku feudalismu náležela k panství rožnovskému. V 15. století se název obce několikráte změnil. Obec se postupně jmenovala Lhota Stachova, Lukáňova, Chmelová, Hrubá a nakonec Velká Lhota. Malá Lhota se vzpomíná se poprvé roku 1411 jako součást rožnovského panství, u něhož zůstala až do zániku feudalismu.

Pečeť Velká Lhota

 

Památky a zajímavosti obce Velká Lhota

Dřevěný evangelický kostel, národní kulturní památka, Velká Lhota
Zvonice, kulturní památka, Malá Lhota

Zdroj: Národní památkový ústav

 

Přírodní zajímavosti na území obce Velká Lhota

Beskydy, chráněná krajinná oblast
Beskydy, evropsky významná lokalita (druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech), petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů, alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou, formace jalovce obecného na vřesovištích nebo vápnitých trávnících, polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, jeskyně nepřístupné veřejnosti, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum, středoevropské subalpínské bučiny s javorem a šťovíkem horským, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, acidofilní smrčiny, lokalita vlka obecného, medvěda hnědého, kuňky žlutobřiché, střevlíka hrbolatého, lesáka rumělkového, vydry říční, rysa ostrovida, netopýra velkého, rýhoce pralesního, čolka karpatského, velevruba tupého, šikoušku zeleného)

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Prosba (především k zastupitelům obce Velká Lhota)

Pokud najdete na této stránce chybné či neaktuální údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Velká Lhota, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Velká Lhota

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/velka-lhota/">Velká Lhota</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/velka-lhota/
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají technické cookies. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.