Fotodoma

Fotodoma » Česká republika » Zlínský kraj » Okres Vsetín » Střítež nad Bečvou


Vlajka Střítež nad Bečvou       Znak Střítež nad Bečvou

 

Střítež nad Bečvou

 

Obecní úřad Střítež nad Bečvou, Střítež nad Bečvou 193, 756 52 Střítež nad Bečvou
Telefon: 571 634 224, 571 115 122
E-mail: stritez@valachnet.cz
ID datové schránky: jqbbyv5
www.striteznb.cz

 

Svatební místa Snubní prsteny pro oba Svatební oznámení Snubní prsteny Zlaté šperky

 

Symbolika obce Střítež nad Bečvou

Vlajka obce Střítež nad Bečvou

Právo užívat vlajku obci Střítež nad Bečvou udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 28.11.2000. 
Číslo rozhodnutí: 74
Popis vlajky: Modrý list se dvěma vodorovnými bílými vlnitými pruhy, které vycházejí z dvanácté a čtrnácté dvacetiny žerďového a vlajícího okraje. V žerďové a střední části nad pruhy tři oboustranně uťaté žluté stvoly rákosu, oba krajní s jedním listem, pod nimi pod pruhy kosmo bílá radlice ostřím nahoru a hrotem k vlajícímu cípu. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Znak obce Střítež nad Bečvou

Právo užívat znak obci Střítež nad Bečvou udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 28.11.2000. 
Číslo rozhodnutí: 74
Popis znaku: V modrém štítě dvě stříbrná zúžená vlnitá břevna provázená nahoře třemi zlatými oboustranně uťatými stvoly rákosu, oba krajní s jedním listem, dole kosmo poleženou stříbrnou radlicí ostřím doleva.

 

Základní údaje obce Střítež nad Bečvou

Kraj: Zlínský
Okres: Vsetín
Obec s pověřeným obecním úřadem: Valašské Meziříčí
Obec s rozšířenou působností: Valašské Meziříčí
Historická země: Morava
Statistický kód obce: 544922
IČ: 00635839
DIČ: CZ00635839
Status: obec

Nadmořská výška: 334 m n.m.
Zeměpisná poloha: 49° 26’ 55" s.š., 18° 03’ 33" v.d.
Rozloha: 745 ha
První písemná zmínka pochází z roku 1368

Části obce: Střítež nad Bečvou
PSČ a pošta: 756 52 Střítež nad Bečvou

 

Z historie obce Střítež nad Bečvou

Nejstarší zpráva o Stříteži pochází z roku 1368, kdy byla ves majetkem olomouckého biskupství.

Pečeť Střítež nad Bečvou

 

Památky a zajímavosti obce Střítež nad Bečvou

Kostel českobratrské církve evangelické, kulturní památka, uvnitř zrekonstruované barokní varhany z konce 18. století
Socha T. G. Masaryka před kostelem s památníkem obětem 1. světové války
Památník obětem 2. světové války u bývalého kina

Zdroj: Národní památkový ústav, stránky obce

 

Přírodní zajímavosti na území obce Střítež nad Bečvou

Rákosina ve Stříteži nad Bečvou, přírodní památka (okraj údolní nivy Rožnovské Bečvy s mokřadními společenstvy)
Střítežský jasan Na Příčnici, památný strom (na okraji obce poblíž hospodářské budovy)
Beskydy, chráněná krajinná oblast
Beskydy, evropsky významná lokalita (druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech), petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů, alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou, formace jalovce obecného na vřesovištích nebo vápnitých trávnících, polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, jeskyně nepřístupné veřejnosti, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum, středoevropské subalpínské bučiny s javorem a šťovíkem horským, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, acidofilní smrčiny, lokalita vlka obecného, medvěda hnědého, kuňky žlutobřiché, střevlíka hrbolatého, lesáka rumělkového, vydry říční, rysa ostrovida, netopýra velkého, rýhoce pralesního, čolka karpatského, velevruba tupého, šikoušku zeleného)

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Prosba

Pokud najdete na této stránce chybné či neaktuální údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Střítež nad Bečvou, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Střítež nad Bečvou

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/stritez-nad-becvou/">Střítež nad Bečvou</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/stritez-nad-becvou/
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají technické cookies. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.