Fotodoma

Fotodoma » Česká republika » Zlínský kraj » Okres Vsetín » Střítež nad Bečvou


Vlajka Střítež nad Bečvou       Znak Střítež nad Bečvou

 

Střítež nad Bečvou

 

Obecní úřad Střítež nad Bečvou, Střítež nad Bečvou 193, 756 52 Střítež nad Bečvou
Telefon: 571 634 224, 571 115 122
E-mail: stritez@valachnet.cz
ID datové schránky: jqbbyv5
www.striteznb.cz

 

Zlaté šperky Svatební oznámení Snubní prsteny Plastová okna a dveře

 

Symbolika obce Střítež nad Bečvou

Vlajka obce Střítež nad Bečvou

Právo užívat vlajku obci Střítež nad Bečvou udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 28.11.2000. 
Číslo rozhodnutí: 74
Popis vlajky: Modrý list se dvěma vodorovnými bílými vlnitými pruhy, které vycházejí z dvanácté a čtrnácté dvacetiny žerďového a vlajícího okraje. V žerďové a střední části nad pruhy tři oboustranně uťaté žluté stvoly rákosu, oba krajní s jedním listem, pod nimi pod pruhy kosmo bílá radlice ostřím nahoru a hrotem k vlajícímu cípu. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Znak obce Střítež nad Bečvou

Právo užívat znak obci Střítež nad Bečvou udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 28.11.2000. 
Číslo rozhodnutí: 74
Popis znaku: V modrém štítě dvě stříbrná zúžená vlnitá břevna provázená nahoře třemi zlatými oboustranně uťatými stvoly rákosu, oba krajní s jedním listem, dole kosmo poleženou stříbrnou radlicí ostřím doleva.

 

Základní údaje obce Střítež nad Bečvou

Kraj: Zlínský
Okres: Vsetín
Obec s pověřeným obecním úřadem: Valašské Meziříčí
Obec s rozšířenou působností: Valašské Meziříčí
Historická země: Morava
Statistický kód obce: 544922
IČ: 00635839
DIČ: CZ00635839
Status: obec

Nadmořská výška: 334 m n.m.
Zeměpisná poloha: 49° 26’ 55" s.š., 18° 03’ 33" v.d.
Rozloha: 745 ha
První písemná zmínka pochází z roku 1368

Části obce: Střítež nad Bečvou
PSČ a pošta: 756 52 Střítež nad Bečvou

 

Z historie obce Střítež nad Bečvou

Nejstarší zpráva o Stříteži pochází z roku 1368, kdy byla ves majetkem olomouckého biskupství.

Pečeť Střítež nad Bečvou

 

Památky a zajímavosti obce Střítež nad Bečvou

Kostel českobratrské církve evangelické, kulturní památka, uvnitř zrekonstruované barokní varhany z konce 18. století
Socha T. G. Masaryka před kostelem s památníkem obětem 1. světové války
Památník obětem 2. světové války u bývalého kina

Zdroj: Národní památkový ústav, stránky obce

 

Přírodní zajímavosti na území obce Střítež nad Bečvou

Rákosina ve Stříteži nad Bečvou, přírodní památka (okraj údolní nivy Rožnovské Bečvy s mokřadními společenstvy)
Střítežský jasan Na Příčnici, památný strom (na okraji obce poblíž hospodářské budovy)
Beskydy, chráněná krajinná oblast
Beskydy, evropsky významná lokalita (druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech), petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů, alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou, formace jalovce obecného na vřesovištích nebo vápnitých trávnících, polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, jeskyně nepřístupné veřejnosti, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum, středoevropské subalpínské bučiny s javorem a šťovíkem horským, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, acidofilní smrčiny, lokalita vlka obecného, medvěda hnědého, kuňky žlutobřiché, střevlíka hrbolatého, lesáka rumělkového, vydry říční, rysa ostrovida, netopýra velkého, rýhoce pralesního, čolka karpatského, velevruba tupého, šikoušku zeleného)

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Prosba

Pokud najdete na této stránce chybné či neaktuální údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Střítež nad Bečvou, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Střítež nad Bečvou

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/stritez-nad-becvou/">Střítež nad Bečvou</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/stritez-nad-becvou/
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají technické cookies. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.