Fotodoma

Fotodoma » Česká republika » Zlínský kraj » Okres Vsetín » Krhová


Vlajka Krhová       Znak Krhová

 

Krhová

 

Obecní úřad Krhová, Bří Podmolů 441, 75663 Krhová
Telefon: 730517162
E-mail: obec@krhova.cz
ID datové schránky: 85kpew4
www.krhova.cz

 

Svatební místa Snubní prsteny pro oba Svatební oznámení Snubní prsteny Zlaté šperky

 

Symbolika obce Krhová

Vlajka obce Krhová

Právo užívat vlajku obci Krhová udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 15. 6. 2015.
Číslo rozhodnutí: 35
Popis vlajky: Ve stříbrném štítě zvýšené zelené trojvrší nad modrou patou oddělenou stříbrným vlnitým břevnem, v nich dva vykořeněné listnaté stromy, mezi nimi v patě vztyčená jehličnatá větvička, vše zlaté.

Znak obce Krhová

Právo užívat znak obci Krhová udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 15. 6. 2015.
Číslo rozhodnutí: 35
Popis znaku: List tvoří čtyři vodorovné pruhy, bílý, vlnkovaný zelený s pěti vrcholy, vlnitý bílý s pěti vrcholy a čtyřmi prohlubněmi a zvlněný modrý, v poměru 2 : 4 : 1 : 3. Přes tři dolní pruhy dva žluté vykořeněné listnaté stromy, mezi nimi uprostřed modrého pruhu žlutá vztyčená jehličnatá větvička. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

 

Základní údaje obce Krhová

Kraj: Zlínský
Okres: Vsetín
Obec s pověřeným obecním úřadem: Valašské Meziříčí
Obec s rozšířenou působností: Valašské Meziříčí
Historická země: Morava
Statistický kód obce: 500062
IČ: 01265750
DIČ: CZ01265750
Status: obec

Nadmořská výška: 312 m n.m.
Zeměpisná poloha: 49°29′30″ s. š., 18°0′1″ v. d.
Rozloha: 833 ha
První písemná zmínka pochází z roku 1502

Části obce: Krhová
PSČ a pošta: 75663 Krhová

 

Z historie obce Krhová

Název vsi se objevuje v historických pramenech ve variantách za Krhowu, Krhowa, Krhowa, Krchowa, Krhowa, Krhová, Krhow, Krhov.

 

Památky a zajímavosti obce Krhová

Kříž, kulturní památka, Krhová
Kaple

 

Přírodní zajímavosti na území obce Krhová

Beskydy, chráněná krajinná oblast
Posláním oblasti je ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejích typických znaků i přírodních zdrojů a vytváření vyváženého životního prostředí; k typickým znakům krajiny náleží zejména její povrchové utváření, včetně vodních toků a ploch, její vegetační kryt a volně žijící živočišstvo, rozvržení a využití lesního a zemědělského původního fondu a ve vztahu k ní také rozmístění a urbanistická skladba sídlišť, architektovnické stavby a místní zástavba lidového rázu.

Beskydy, evropsky významná lokalita
Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech), petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů, alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou, formace jalovce obecného na vřesovištích nebo vápnitých trávnících, polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, jeskyně nepřístupné veřejnosti, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum, středoevropské subalpínské bučiny s javorem a šťovíkem horským, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, acidofilní smrčiny, lokalita vlka obecného, medvěda hnědého, kuňky žlutobřiché, střevlíka hrbolatého, lesáka rumělkového vydry říční, rysa ostrovida, netopýra velkého, rýhoce pralesního, čolka karpatského, velevruba tupého, šikoušku zeleného

Dub na Jehličné, památný strom (u restaurace Jehličná pod lesem)

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Externí zdroje

 

 

Prosba

Pokud najdete na této stránce chybné či neaktuální údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Krhová, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Krhová

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/krhova/">Krhová</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/krhova/
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají technické cookies. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.