Fotodoma

Fotodoma » Česká republika » Zlínský kraj » Okres Uherské Hradiště » Vyškovec


Vlajka Vyškovec       Znak Vyškovec

 

Vyškovec

 

Obecní úřad Vyškovec, Vyškovec 65, 687 74 Starý Hrozenkov
Telefon: 572 696 952
E-mail: obec@vyskovec.cz
ID datové schránky: 5dsarhu
www.vyskovec.cz

 

Zlaté šperky Svatební oznámení Vyškovec Snubní prsteny Vyškovec

 

Symbolika obce Vyškovec

Vlajka obce Vyškovec

Právo užívat vlajku obci Vyškovec udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 17.4.2009.  Obci bylo uděleno také právo užívat znak.
Číslo rozhodnutí: 46
Popis vlajky: List tvoří dva vodorovné pruhy, modrý a zelený, v poměru 4 : 1. Na zeleném pruhu žlutá koruna, z níž do vějíře vyrůstá pět bílých liliovitých květů na stoncích. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

Znak obce Vyškovec

Právo užívat znak obci Vyškovec udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 17.4.2009.  Obci bylo uděleno také právo užívat vlajku.
Číslo rozhodnutí: 46
Popis znaku: V modrém štítě na zeleném návrší zlatá koruna, z níž do vějíře vyrůstá pět stříbrných liliovitých květů na stoncích.

 

Základní údaje obce Vyškovec

Kraj: Zlínský
Okres: Uherské Hradiště
Obec s pověřeným obecním úřadem: Uherský Brod
Obec s rozšířenou působností: Uherský Brod
Historická země: Morava
Statistický kód obce: 592838
IČ: 00542342
DIČ: CZ00542342
Status: obec

Nadmořská výška: 510 m n.m.
Zeměpisná poloha: 48° 56' 13" s.š., 17° 50' 49" v.d.
Rozloha: 1119 ha
První písemná zmínka pochází z roku 1830

Části obce: Vyškovec
PSČ a pošta: 687 74 Starý Hrozenkov

 

Z historie obce Vyškovec

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1830.

 

Památky a zajímavosti obce Vyškovec

Venkovská usedlost č.p. 44, Vlčí, kulturní památka, Vyškovec
Venkovská usedlost č.p. 45, Vlčí, kulturní památka, Vyškovec
Venkovská usedlost č.p. 63, Vlčí, kulturní památka, Vyškovec
Venkovská usedlost č.p. 65, Vlčí, kulturní památka, Vyškovec
Venkovská usedlost č.p. 20, kulturní památka, Vyškovec
Venkovská usedlost č.p. 40, kulturní památka, Vyškovec
Venkovská usedlost č.p. 43, kulturní památka, Vyškovec

Zdroj: Národní památkový ústav

 

Přírodní zajímavosti na území obce Vyškovec

Klen ve Vlčí, památný strom (na okraji remízku na prudším svahu v okrajové části roztroušené zástavby obce Vyškovec)
Lípa u Šamáků, památný strom (na okraji roztroušené zástavby obce Vyškovec)
Mandincova lípa, památný strom (u samoty čp. 15, asi 600 m východně od kóty Vyškovec)
Rapantova lípa, památný strom (asi 100 m severozápadně od samoty čp. 30)
Bílé Karpaty, chráněná krajinná oblast
Ve Vlčí, přírodní rezervace (bohatá lokalita vstavačovitých)
Bílé Karpaty, evropsky významná lokalita (polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, , význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště, petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, panonské dubohabřiny, eurosibiřské stepní doubravy, tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek, bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, zásaditá slatiniště, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, lokalita přástevníka kostivalového, srpice karbincolisté, bourovce trnkového, hlízovce Leoselova, lesáka rumělkového, modráska bahenního, modráska očkovaného, ohniváčka černočárného, střevíčníku pantoflíčku, střevlíka hrbolatého, vrkoče bažinného, vrkoče útlého, žluťáska barvoměnného)
Chmelinec, přírodní památka (bohatá lokalita prstnatce májového a kruštíku bahenního)
Pod Hribovňou, přírodní památka (zbytek bělokarpatských pastvin se vzácnými druhy rostlin; jedna z posledních lokalit hořečku žlutavého)

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Prosba

Pokud najdete na této stránce chybné či neaktuální údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Vyškovec, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Vyškovec

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-uherske-hradiste/vyskovec/">Vyškovec</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-uherske-hradiste/vyskovec/
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají cookies pro sledování návštěvnosti a odhalení chyb stránek. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.