Fotodoma

Fotodoma » Česká republika » Zlínský kraj » Okres Uherské Hradiště » Vápenice


Vlajka Vápenice       Znak Vápenice

 

Vápenice

 

Obecní úřad Vápenice, Vápenice 75, 687 74 Starý Hrozenkov
Telefon: 572 696 113
E-mail: obec@vapenice.cz
ID datové schránky: js8arh5
www.vapenice.cz

 

Svatební místa Snubní prsteny pro oba Svatební oznámení Snubní prsteny Zlaté šperky

 

Symbolika obce Vápenice

Vlajka obce Vápenice

Právo užívat vlajku obci Vápenice udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 17.4.2009.  Obci bylo uděleno také právo užívat znak.
Číslo rozhodnutí: 46
Popis vlajky: Bílý list se dvěma svěšenými odvrácenými květy lilie zlatohlavé na dvou prohnutých zelených stoncích vyrůstajících z jednoho kořene, dole prostrčených zkříženými modrými motykami na hnědých násadách. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

Znak obce Vápenice

Právo užívat znak obci Vápenice udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 17.4.2009.  Obci bylo uděleno také právo užívat vlajku.
Číslo rozhodnutí: 46
Popis znaku: Ve stříbrném štítě z jednoho kořene dva vyrůstající prohnuté zelené stonky se svěšenými odvrácenými květy lilie zlatohlavé přirozené barvy, dole prostrčené zkříženými modrými motykami s dřevěnými násadami přirozené barvy.

 

Základní údaje obce Vápenice

Kraj: Zlínský
Okres: Uherské Hradiště
Obec s pověřeným obecním úřadem: Uherský Brod
Obec s rozšířenou působností: Uherský Brod
Historická země: Morava
Statistický kód obce: 592773
IČ: 00542334
DIČ: CZ00542334
Status: obec

Nadmořská výška: 460 m n.m.
Zeměpisná poloha: 48° 57' 17" s.š., 17° 49' 39" v.d.
Rozloha: 989 ha
První písemná zmínka pochází z roku 1750

Části obce: Vápenice
PSČ a pošta: 687 74 Starý Hrozenkov

 

Z historie obce Vápenice

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1750.

 

Památky a zajímavosti obce Vápenice

Seník, u venkovské usedlosti č.p. 36, kulturní památka, Vápenice
Seník, u venkovské usedlosti č.p. 43, kulturní památka, Vápenice
Seník, u venkovské usedlosti č.p. 53, kulturní památka, Vápenice
Venkovská usedlost č.p. 53, kulturní památka, Vápenice

Zdroj: Národní památkový ústav

 

Přírodní zajímavosti na území obce Vápenice

Františkův břek, památný strom (u samoty asi 400 m severozápadně od kóty Příslop)
Janův buk, památný strom (u samoty asi 400 m severozápadně od kóty Příslop)
Bílé Karpaty, chráněná krajinná oblast
Bílé Karpaty, evropsky významná lokalita (polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, , význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště, petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, panonské dubohabřiny, eurosibiřské stepní doubravy, tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek, bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, zásaditá slatiniště, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, lokalita přástevníka kostivalového, srpice karbincolisté, bourovce trnkového, hlízovce Leoselova, lesáka rumělkového, modráska bahenního, modráska očkovaného, ohniváčka černočárného, střevíčníku pantoflíčku, střevlíka hrbolatého, vrkoče bažinného, vrkoče útlého, žluťáska barvoměnného)
Mravenčí louka, přírodní památka (zachovalá společenstva vstavačových luk)
V Krátkých, přírodní památka (pastvina s bohatou květenou Bílých Karpat)

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Prosba

Pokud najdete na této stránce chybné či neaktuální údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Vápenice, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Vápenice

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-uherske-hradiste/vapenice/">Vápenice</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-uherske-hradiste/vapenice/
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají technické cookies. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.