Fotodoma

Fotodoma » Česká republika » Zlínský kraj » Okres Uherské Hradiště » Suchá Loz


Vlajka Suchá Loz       Znak Suchá Loz

 

Suchá Loz

 

Obecní úřad Suchá Loz, Suchá Loz 72, 687 53 Suchá Loz
Telefon: 572 646 074
E-mail: obec@suchaloz.cz
ID datové schránky: p3vba7s
www.suchaloz.cz

 

Svatební místa Snubní prsteny pro oba Svatební oznámení Snubní prsteny Zlaté šperky

 

Symbolika obce Suchá Loz

Vlajka obce Suchá Loz

Právo užívat vlajku obci Suchá Loz udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 14.6:2000.  Obci bylo uděleno také právo užívat znak.
Číslo rozhodnutí: 62
Popis vlajky: Bílý list se zelenou vrbou vyrůstající z černé radlice hrotem žerdi a ostřím dolů, provázenou dvěma červenými růžemi se žlutými semeníky a zelenými kališními lístky. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Znak obce Suchá Loz

Právo užívat znak obci Suchá Loz udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 14.6:2000.  Obci bylo uděleno také právo užívat vlajku.
Číslo rozhodnutí: 62
Popis znaku: Ve stříbrném štítě vyrůstá z položené černé radlice zelená vrba, provázená dvěma červenými růžemi se zlatými semeníky a zelenými kališními lístky.

 

Základní údaje obce Suchá Loz

Kraj: Zlínský
Okres: Uherské Hradiště
Obec s pověřeným obecním úřadem: Uherský Brod
Obec s rozšířenou působností: Uherský Brod
Historická země: Morava
Statistický kód obce: 592641
IČ: 00291374
DIČ: CZ00291374
Status: obec

Nadmořská výška: 304 m n.m.
Zeměpisná poloha: 48° 58' 12" s.š., 17° 42' 38" v.d.
Rozloha: 1702 ha
První písemná zmínka pochází z roku 1261

Části obce: Suchá Loz
PSČ a pošta: 687 53 Suchá Loz

 

Z historie obce Suchá Loz

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1261 z falza zakládající listiny vizovického kláštera.

 

Památky a zajímavosti obce Suchá Loz

Venkovský dům č.p. 21, kulturní památka, Suchá Loz
Venkovský dům č.p. 70, kulturní památka, Suchá Loz
Venkovský dům č.p. 76, kulturní památka, Suchá Loz

Zdroj: Národní památkový ústav

 

Přírodní zajímavosti na území obce Suchá Loz

Topol u Volenova, památný strom (u vodoteče Hradecký járek, 1 km jihozápadně od obce Suchá Loz)
Remízy u Bánova, evropsky významná lokalita (lokalita bourovce trnkového)
Bílé Karpaty, evropsky významná lokalita (polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, , význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště, petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, panonské dubohabřiny, eurosibiřské stepní doubravy, tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek, bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, zásaditá slatiniště, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, lokalita přástevníka kostivalového, srpice karbincolisté, bourovce trnkového, hlízovce Leoselova, lesáka rumělkového, modráska bahenního, modráska očkovaného, ohniváčka černočárného, střevíčníku pantoflíčku, střevlíka hrbolatého, vrkoče bažinného, vrkoče útlého, žluťáska barvoměnného)
Bílé Karpaty, chráněná krajinná oblast
Horní louky, přírodní rezervace (ukázka bělokarpatských luk)

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Prosba

Pokud najdete na této stránce chybné či neaktuální údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Suchá Loz, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Suchá Loz

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-uherske-hradiste/sucha-loz/">Suchá Loz</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-uherske-hradiste/sucha-loz/
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají technické cookies. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.