Fotodoma

Fotodoma » Česká republika » Zlínský kraj » Okres Uherské Hradiště » Strání


Vlajka Strání       Znak Strání

 

Strání

 

Obecní úřad Strání, Na Kopci 321, 687 65 Strání
Telefon: 572 695 210
E-mail: obec@strani.cz
ID datové schránky: 32aba8z
www.strani.cz

 

Svatební místa Snubní prsteny pro oba Svatební oznámení Snubní prsteny Zlaté šperky

 

Symbolika obce Strání

Vlajka obce Strání

Právo užívat vlajku obci Strání udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 14.1.2000.  Obci bylo uděleno také právo užívat znak.
Číslo rozhodnutí: 47
Popis vlajky: List tvoří tři svislé pruhy, žlutý, zelený a bílý v poměru 1:2:1. V zeleném pruhu vykořeněný strom se žlutou korunou a bílým kmenem kosmo podloženým žlutou sekyrou. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Znak obce Strání

Právo užívat znak obci Strání udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 14.1.2000.  Obci bylo uděleno také právo užívat vlajku.
Číslo rozhodnutí: 47
Popis znaku: V zeleném štítě vykořeněný strom se zlatou korunou a stříbrným kmenem, kosmo podloženým zlatou sekerou.

 

Základní údaje obce Strání

Kraj: Zlínský
Okres: Uherské Hradiště
Obec s pověřeným obecním úřadem: Uherský Brod
Obec s rozšířenou působností: Uherský Brod
Historická země: Morava
Statistický kód obce: 592617
IČ: 00291340
DIČ: CZ00291340
Status: obec

Nadmořská výška: 418 m n.m.
Zeměpisná poloha: 48° 54' 08" s.š., 17° 42' 24" v.d.
Rozloha: 3976 ha
První písemná zmínka pochází z roku 1318

Části obce: KvětnáStrání
PSČ a pošta části Strání: 687 65 Strání

 

Z historie obce Strání

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1318, kdy Jan Lucemburský zastavil tvrz Stenici (později Uherský Ostroh) při vpádu Matúša Čáka Trenčianského kvůli penězům panu Chotěboru ze Strání.

 

Památky a zajímavosti obce Strání

Kostel Povýšení sv. Kříže, kulturní památka, Strání
Socha sv. Jana Křtitele, kulturní památka, Strání
Seník u venkovské usedlosti č.p. 86, kulturní památka, Strání
Seník u venkovské usedlosti č.p. 430, kulturní památka, Strání
Stodola u venkovské usedlosti č.p. 85, kulturní památka, Strání
Stodola u venkovské usedlosti č.p. 116, kulturní památka, Strání
Špýchar u venkovské usedlosti č.p. 108, kulturní památka, Strání
Špýchar u venkovské usedlosti č.p. 117, kulturní památka, Strání
Venkovská usedlost č.p. 216, kulturní památka, Strání
Venkovská usedlost č.p. 327, kulturní památka, Strání
Zámek, kulturní památka, Strání

Zdroj: Národní památkový ústav

 

Přírodní zajímavosti na území obce Strání

Nová hora, přírodní rezervace (louky a pastviny s hojným výskytem vstavačovitých)
Javorina, národní přírodní rezervace (původní listnaté porosty tvořené především květnatými bučinami a suťovými porosty, mající ve své vrcholové části pralesovitý charakter)
Hrnčárky, přírodní památka (květnatá louka a prameniště s bohatou květenou)
Mechnáčky, přírodní památka (květnatá louka, naleziště prstnatce pleťového)
Vápenky, přírodní památka (dubová bučina, reprezentativní porost Bílých Karpat)
Záhumenice, přírodní památka (zachovalé prameniště s typickými vlhkomilnými společenstvy)
Lípy u kapličky, památné stromy (u kapličky na okraji obce; obvod kmenů: 350 cm, 370 cm)
Buk u Zámečku, památný strom (před budovou bývalého zámečku v obci Strání)
Dub u Kamenné búdy, památný strom (u Kamenné boudy při cestě na Velkou Javořinu, asi 3 km od levostranné odbočky silnice Strání-Slavkov)
Bílé Karpaty, chráněná krajinná oblast
Bílé Karpaty, evropsky významná lokalita (polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, , význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště, petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, panonské dubohabřiny, eurosibiřské stepní doubravy, tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek, bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, zásaditá slatiniště, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, lokalita přástevníka kostivalového, srpice karbincolisté, bourovce trnkového, hlízovce Leoselova, lesáka rumělkového, modráska bahenního, modráska očkovaného, ohniváčka černočárného, střevíčníku pantoflíčku, střevlíka hrbolatého, vrkoče bažinného, vrkoče útlého, žluťáska barvoměnného)

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Prosba

Pokud najdete na této stránce chybné či neaktuální údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Strání, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Strání

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-uherske-hradiste/strani/">Strání</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-uherske-hradiste/strani/
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají technické cookies. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.