Fotodoma

Fotodoma » Česká republika » Zlínský kraj » Okres Uherské Hradiště » Strání


Vlajka Strání       Znak Strání

 

Strání

 

Obecní úřad Strání, Na Kopci 321, 687 65 Strání
Telefon: 572 695 210
E-mail: obec@strani.cz
ID datové schránky: 32aba8z
www.strani.cz

 

Zlaté šperky Svatební oznámení Snubní prsteny Plastová okna a dveře

 

Symbolika obce Strání

Vlajka obce Strání

Právo užívat vlajku obci Strání udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 14.1.2000.  Obci bylo uděleno také právo užívat znak.
Číslo rozhodnutí: 47
Popis vlajky: List tvoří tři svislé pruhy, žlutý, zelený a bílý v poměru 1:2:1. V zeleném pruhu vykořeněný strom se žlutou korunou a bílým kmenem kosmo podloženým žlutou sekyrou. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Znak obce Strání

Právo užívat znak obci Strání udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 14.1.2000.  Obci bylo uděleno také právo užívat vlajku.
Číslo rozhodnutí: 47
Popis znaku: V zeleném štítě vykořeněný strom se zlatou korunou a stříbrným kmenem, kosmo podloženým zlatou sekerou.

 

Základní údaje obce Strání

Kraj: Zlínský
Okres: Uherské Hradiště
Obec s pověřeným obecním úřadem: Uherský Brod
Obec s rozšířenou působností: Uherský Brod
Historická země: Morava
Statistický kód obce: 592617
IČ: 00291340
DIČ: CZ00291340
Status: obec

Nadmořská výška: 418 m n.m.
Zeměpisná poloha: 48° 54' 08" s.š., 17° 42' 24" v.d.
Rozloha: 3976 ha
První písemná zmínka pochází z roku 1318

Části obce: KvětnáStrání
PSČ a pošta části Strání: 687 65 Strání

 

Z historie obce Strání

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1318, kdy Jan Lucemburský zastavil tvrz Stenici (později Uherský Ostroh) při vpádu Matúša Čáka Trenčianského kvůli penězům panu Chotěboru ze Strání.

 

Památky a zajímavosti obce Strání

Kostel Povýšení sv. Kříže, kulturní památka, Strání
Socha sv. Jana Křtitele, kulturní památka, Strání
Seník u venkovské usedlosti č.p. 86, kulturní památka, Strání
Seník u venkovské usedlosti č.p. 430, kulturní památka, Strání
Stodola u venkovské usedlosti č.p. 85, kulturní památka, Strání
Stodola u venkovské usedlosti č.p. 116, kulturní památka, Strání
Špýchar u venkovské usedlosti č.p. 108, kulturní památka, Strání
Špýchar u venkovské usedlosti č.p. 117, kulturní památka, Strání
Venkovská usedlost č.p. 216, kulturní památka, Strání
Venkovská usedlost č.p. 327, kulturní památka, Strání
Zámek, kulturní památka, Strání

Zdroj: Národní památkový ústav

 

Přírodní zajímavosti na území obce Strání

Nová hora, přírodní rezervace (louky a pastviny s hojným výskytem vstavačovitých)
Javorina, národní přírodní rezervace (původní listnaté porosty tvořené především květnatými bučinami a suťovými porosty, mající ve své vrcholové části pralesovitý charakter)
Hrnčárky, přírodní památka (květnatá louka a prameniště s bohatou květenou)
Mechnáčky, přírodní památka (květnatá louka, naleziště prstnatce pleťového)
Vápenky, přírodní památka (dubová bučina, reprezentativní porost Bílých Karpat)
Záhumenice, přírodní památka (zachovalé prameniště s typickými vlhkomilnými společenstvy)
Lípy u kapličky, památné stromy (u kapličky na okraji obce; obvod kmenů: 350 cm, 370 cm)
Buk u Zámečku, památný strom (před budovou bývalého zámečku v obci Strání)
Dub u Kamenné búdy, památný strom (u Kamenné boudy při cestě na Velkou Javořinu, asi 3 km od levostranné odbočky silnice Strání-Slavkov)
Bílé Karpaty, chráněná krajinná oblast
Bílé Karpaty, evropsky významná lokalita (polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, , význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště, petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, panonské dubohabřiny, eurosibiřské stepní doubravy, tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek, bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, zásaditá slatiniště, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, lokalita přástevníka kostivalového, srpice karbincolisté, bourovce trnkového, hlízovce Leoselova, lesáka rumělkového, modráska bahenního, modráska očkovaného, ohniváčka černočárného, střevíčníku pantoflíčku, střevlíka hrbolatého, vrkoče bažinného, vrkoče útlého, žluťáska barvoměnného)

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Prosba

Pokud najdete na této stránce chybné či neaktuální údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Strání, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Strání

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-uherske-hradiste/strani/">Strání</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-uherske-hradiste/strani/
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají technické cookies. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.