Fotodoma

Fotodoma » Česká republika » Zlínský kraj » Okres Uherské Hradiště » Starý Hrozenkov


Vlajka Starý Hrozenkov       Znak Starý Hrozenkov

 

Starý Hrozenkov

 

Obecní úřad Starý Hrozenkov, Starý Hrozenkov 3, 687 74 Starý Hrozenkov
Telefon: 572 696 111
E-mail: urad@staryhrozenkov.cz, podatelna@staryhrozenkov.cz
ID datové schránky: dhnbbc6
www.staryhrozenkov.cz

 

Svatební místa Snubní prsteny pro oba Svatební oznámení Snubní prsteny Zlaté šperky

 

Symbolika obce Starý Hrozenkov

Vlajka obce Starý Hrozenkov

Právo užívat vlajku obci Starý Hrozenkov udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 17.5.1994.  Obci bylo uděleno také právo užívat znak.
Číslo rozhodnutí: 16
Popis vlajky: List praporu tvoří tři vodorovné pruhy – zelený, bílý a modrý v poměru 1:2:1. Na prostředním bílém pruhu je položen na zeleném stonku s listem modrý vinný hrozen z obecního znaku. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Znak obce Starý Hrozenkov

Právo užívat znak obci Starý Hrozenkov udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 17.5.1994.  Obci bylo uděleno také právo užívat vlajku.
Číslo rozhodnutí: 16
Popis znaku: Ve stříbrném štítě na zeleném stonku s listem modrý hrozen.

 

Základní údaje obce Starý Hrozenkov

Kraj: Zlínský
Okres: Uherské Hradiště
Obec s pověřeným obecním úřadem: Uherský Brod
Obec s rozšířenou působností: Uherský Brod
Historická země: Morava
Statistický kód obce: 592609
IČ: 00291331
DIČ: CZ00291331
Status: obec

Nadmořská výška: 378 m n.m.
Zeměpisná poloha: 48° 57' 57" s.š., 17° 51' 47" v.d.
Rozloha: 1084 ha
První písemná zmínka pochází z roku 1261

Části obce: Starý Hrozenkov
PSČ a pošta: 687 74 Starý Hrozenkov

 

Z historie obce Starý Hrozenkov

První přímá písemná zmínka pochází z roku 1261, kdy věnoval Smil ze Střílek část území zvané Vysoká Lhota na potoku Hrozinkově, vizovickému klášteru Smilheim.

 

Památky a zajímavosti obce Starý Hrozenkov

Socha sv. Jana Nepomuckého, kulturní památka, Starý Hrozenkov
Kaplička u koupaliště, kulturní památka, Starý Hrozenkov

Zdroj: Národní památkový ústav

 

Přírodní zajímavosti na území obce Starý Hrozenkov

Bílé Karpaty, chráněná krajinná oblast
Bílé Karpaty, evropsky významná lokalita (polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, , význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště, petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, panonské dubohabřiny, eurosibiřské stepní doubravy, tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek, bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, zásaditá slatiniště, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, lokalita přástevníka kostivalového, srpice karbincolisté, bourovce trnkového, hlízovce Leoselova, lesáka rumělkového, modráska bahenního, modráska očkovaného, ohniváčka černočárného, střevíčníku pantoflíčku, střevlíka hrbolatého, vrkoče bažinného, vrkoče útlého, žluťáska barvoměnného)

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Prosba

Pokud najdete na této stránce chybné či neaktuální údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Starý Hrozenkov, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Starý Hrozenkov

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-uherske-hradiste/stary-hrozenkov/">Starý Hrozenkov</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-uherske-hradiste/stary-hrozenkov/
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají technické cookies. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.