Fotodoma

Fotodoma » Česká republika » Zlínský kraj » Okres Uherské Hradiště » Slavkov


Vlajka Slavkov       Znak Slavkov

 

Slavkov

 

Obecní úřad Slavkov, Slavkov 114, 687 64 Horní Němčí
Telefon: 572 648 823
E-mail: obec@obecslavkov.cz
ID datové schránky: gpjbixc
www.obecslavkov.cz

 

Zlaté šperky Svatební oznámení Slavkov Snubní prsteny Slavkov

 

Symbolika obce Slavkov

Vlajka obce Slavkov

Právo užívat vlajku obci Slavkov udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 22.11.2001.  Obci bylo uděleno také právo užívat znak.
Číslo rozhodnutí: 97
Popis vlajky: Zelený list se šikmým červeným a žlutým pruhem, každým širokým jednu dvanáctinu délky listu. V horním rohu a dolním cípu bílý květ hvozdíku. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Znak obce Slavkov

Právo užívat znak obci Slavkov udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 22.11.2001.  Obci bylo uděleno také právo užívat vlajku.
Číslo rozhodnutí: 97
Popis znaku: V zeleném štítě pod zlatou hlavou zlatý kůl, v nich červené hrábě. Kůl je provázen dvěma stříbrnými květy hvozdíku.

 

Základní údaje obce Slavkov

Kraj: Zlínský
Okres: Uherské Hradiště
Obec s pověřeným obecním úřadem: Uherský Brod
Obec s rozšířenou působností: Uherský Brod
Historická země: Morava
Statistický kód obce: 592579
IČ: 00291315
Status: obec

Nadmořská výška: 302 m n.m.
Zeměpisná poloha: 48° 56' 49" s.š., 17° 36' 42" v.d.
Rozloha: 1373 ha
První písemná zmínka pochází z roku 1261

Části obce: Slavkov
PSČ a pošta: 687 64 Horní Němčí

 

Z historie obce Slavkov

První písemná zmínka pochází z roku 1261.

 

Památky a zajímavosti obce Slavkov

Pomník padlým ve II. světové válce, kulturní památka, Slavkov

Zdroj: Národní památkový ústav

 

Přírodní zajímavosti na území obce Slavkov

Hruška v Horním poli, památný strom (na mezi na severním okraji obce Horní Němčí na hranici katastrů)
Bílé Karpaty, chráněná krajinná oblast
Bílé Karpaty, evropsky významná lokalita (polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, , význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště, petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, panonské dubohabřiny, eurosibiřské stepní doubravy, tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek, bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, zásaditá slatiniště, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, lokalita přástevníka kostivalového, srpice karbincolisté, bourovce trnkového, hlízovce Leoselova, lesáka rumělkového, modráska bahenního, modráska očkovaného, ohniváčka černočárného, střevíčníku pantoflíčku, střevlíka hrbolatého, vrkoče bažinného, vrkoče útlého, žluťáska barvoměnného )
Dolnoněmčanské louky, přírodní rezervace (zbytek bělokarpatských luk)
Porážky, národní přírodní rezervace (významná bělokarpatská louka, jediné naleziště všivce statného v ČR)
Sviní hnízdo, přírodní památka (smíšený listnatý porost s bohatým podrostem, naleziště motýla jasoně dymnivkového)

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Prosba

Pokud najdete na této stránce chybné či neaktuální údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Slavkov, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Slavkov

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-uherske-hradiste/slavkov/">Slavkov</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-uherske-hradiste/slavkov/
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají cookies pro sledování návštěvnosti a odhalení chyb stránek. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.