Fotodoma

Fotodoma » Česká republika » Zlínský kraj » Okres Uherské Hradiště » Nivnice


Vlajka Nivnice       Znak Nivnice

 

Nivnice

 

Obecní úřad Nivnice, Sídliště 1000, 687 51 Nivnice
Telefon: 572 693 126
E-mail: podatelna@ou.nivnice.cz
ID datové schránky: 8k6bsjq
www.nivnice.cz

 

Zlaté šperky Svatební oznámení Nivnice Snubní prsteny Nivnice

 

Symbolika obce Nivnice

Vlajka obce Nivnice

Právo užívat vlajku obci Nivnice udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 19.1.2007.  Obci bylo uděleno také právo užívat znak.
Číslo rozhodnutí: 15
Popis vlajky: List tvoří šest svislých pruhů střídavě černých a bílých, v poměru 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 10. V bílém vlajícím poli kosmo položená červená kniha se žlutou ořízkou a iniciálami J. A. K., šikmo přeložená žlutým husím brkem. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

Znak obce Nivnice

Právo užívat znak obci Nivnice udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 17.5.1994.  Obci bylo uděleno také právo užívat vlajku.
Číslo rozhodnutí: 16
Popis znaku: Ve stříbrném štítu pod třemi vrchními černými pruhy kosmo položená červená kniha se zlatou ořízkou a zlatými inciálami J.A.K., přes ni šikmo zlatý brk.

 

Základní údaje obce Nivnice

Kraj: Zlínský
Okres: Uherské Hradiště
Obec s pověřeným obecním úřadem: Uherský Brod
Obec s rozšířenou působností: Uherský Brod
Historická země: Morava
Statistický kód obce: 592439
IČ: 00291170
DIČ: CZ00291170
Status: obec

Nadmořská výška: 247 m n.m.
Zeměpisná poloha: 48° 58' 29" s.š., 17° 38' 51" v.d.
Rozloha: 2548 ha
První písemná zmínka pochází z roku 1261

Části obce: Nivnice
PSČ a pošta: 687 51 Nivnice

 

Z historie obce Nivnice

První historická zpráva je z roku 1261. Je v kopii darovací listiny, kterou brumovský purkrabě pan Smil ze Střílek daroval obec Nivnici cisterciáckému klášteru ve Vizovicích.

 

Památky a zajímavosti obce Nivnice

Kostel sv. Anděla Strážného, kulturní památka, Nivnice
Kaple Nejsvětější Trojice, Čupy, kulturní památka, Nivnice
Kříž, Podhradí, kulturní památka, Nivnice
Venkovská usedlost č.p. 93, Nivnice
Venkovská usedlost č.p. 379, kulturní památka, Nivnice
Bartkův vodní mlýn č.p. 99, kulturní památka, Nivnice
Rodinný dům č.p. 137, kulturní památka, Nivnice

Zdroj: Národní památkový ústav

 

Přírodní zajímavosti na území obce Nivnice

Bílé Karpaty, chráněná krajinná oblast
Bílé Karpaty, evropsky významná lokalita (polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, , význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště, petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, panonské dubohabřiny, eurosibiřské stepní doubravy, tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek, bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, zásaditá slatiniště, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, lokalita přástevníka kostivalového, srpice karbincolisté, bourovce trnkového, hlízovce Leoselova, lesáka rumělkového, modráska bahenního, modráska očkovaného, ohniváčka černočárného, střevíčníku pantoflíčku, střevlíka hrbolatého, vrkoče bažinného, vrkoče útlého, žluťáska barvoměnného)
Mokřad u Slováckých strojíren, evropsky významná lokalita (lokalita kuňky žlutobřiché)

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Prosba

Pokud najdete na této stránce chybné či neaktuální údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Nivnice, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Nivnice

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-uherske-hradiste/nivnice/">Nivnice</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-uherske-hradiste/nivnice/
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají cookies pro sledování návštěvnosti a odhalení chyb stránek. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.