Fotodoma

Fotodoma » Česká republika » Zlínský kraj » Okres Uherské Hradiště » Lopeník


Vlajka Lopeník       Znak Lopeník

 

Lopeník

 

Obecní úřad Lopeník, Lopeník 211, 687 67 Březová u Uherského Brodu
Telefon: 572 646 900
E-mail: ou@obec-lopenik.cz, podatelna@obec-lopenik.cz
ID datové schránky: su2bi5u
www.obec-lopenik.cz

 

Zlaté šperky Svatební oznámení Lopeník Snubní prsteny Lopeník

 

Symbolika obce Lopeník

Vlajka obce Lopeník

Právo užívat vlajku obci Lopeník udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 8.10.2001.  Obci bylo uděleno také právo užívat znak.
Číslo rozhodnutí: 92
Popis vlajky: List tvoří pět vodorovných pruhu střídavě žlutých a černých 1:1:6:1:1. Přes pruhy zelený kosočtverec s vrcholy na okraji listu se žlutou svěšenou dubovou větévkou s jedním žaludem mezi dvěma listy. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Znak obce Lopeník

Právo užívat znak obci Lopeník udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 8.10.2001.  Obci bylo uděleno také právo užívat vlajku.
Číslo rozhodnutí: 92
Popis znaku: Ve zlatém štítě zelený od poloviny vydutý hrot se zlatou svěšenou dubovou větévkou s jedním žaludem a dvěma listy, provázený dvěma černými růžemi se zlatými semeníky a zelenými kališními listy.

 

Základní údaje obce Lopeník

Kraj: Zlínský
Okres: Uherské Hradiště
Obec s pověřeným obecním úřadem: Uherský Brod
Obec s rozšířenou působností: Uherský Brod
Historická země: Morava
Statistický kód obce: 592340
IČ: 00542245
Status: obec

Nadmořská výška: 490 m n.m.
Zeměpisná poloha: 48° 56' 44" s.š., 17° 47' 29" v.d.
Rozloha: 1253 ha
První písemná zmínka pochází z roku 1791

Části obce: Lopeník
PSČ a pošta: 687 67 Březová u Uherského Brodu, 687 74 Starý Hrozenkov

 

Památky a zajímavosti obce Lopeník

Zvonice, kulturní památka, Lopeník
Kříž, kulturní památka, Lopeník
Venkovská usedlost č.p. 141, kulturní památka, Lopeník

Zdroj: Národní památkový ústav

 

Přírodní zajímavosti na území obce Lopeník

Bílé Karpaty, chráněná krajinná oblast
Bílé Karpaty, evropsky významná lokalita (polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, , význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště, petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, panonské dubohabřiny, eurosibiřské stepní doubravy, tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek, bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, zásaditá slatiniště, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, lokalita přástevníka kostivalového, srpice karbincolisté, bourovce trnkového, hlízovce Leoselova, lesáka rumělkového, modráska bahenního, modráska očkovaného, ohniváčka černočárného, střevíčníku pantoflíčku, střevlíka hrbolatého, vrkoče bažinného, vrkoče útlého, žluťáska barvoměnného)
Remízy u Bánova, evropsky významná lokalita (lokalita bourovce trnkového)
Valy-Bučník, evropsky významná lokalita (lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum)
Grun, přírodní památka (zamokřená louka s typickou květenou Bílých Karpat)
U zvonice, přírodní památka (pastvina s hojným výskytem vstavačovitých)

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Prosba

Pokud najdete na této stránce chybné či neaktuální údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Lopeník, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Lopeník

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-uherske-hradiste/lopenik/">Lopeník</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-uherske-hradiste/lopenik/
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají cookies pro sledování návštěvnosti a odhalení chyb stránek. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.