Fotodoma

Fotodoma » Česká republika » Zlínský kraj » Okres Uherské Hradiště » Korytná


Vlajka Korytná       Znak Korytná

 

Korytná

 

Obecní úřad Korytná, Korytná 297, 687 52 Korytná
Telefon: 572 693 281
E-mail: obec@korytna.cz
ID datové schránky: swsbdja
www.korytna.cz

 

Zlaté šperky Svatební oznámení Korytná Snubní prsteny Korytná

 

Symbolika obce Korytná

Vlajka obce Korytná

Právo užívat vlajku obci Korytná udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 14.6.2000.  Obci bylo uděleno také právo užívat znak.
Číslo rozhodnutí: 62
Popis vlajky: List tvoří pět vodorovných pruhů, červený, bílý, modrý, bílý a červený, v poměru 1:1:5:1:1. V modrém pruhu zkřížené bílé meče hroty nahoru se žlutými záštitami a jílci, převýšené červenou knížecí čepicí se žlutým lemem. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Znak obce Korytná

Právo užívat znak obci Korytná udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 14.6.2000.  Obci bylo uděleno také právo užívat vlajku.
Číslo rozhodnutí: 62
Popis znaku: Dělený štít, nahoře v modrém poli zkřížené stříbrné meče se zlatými jílci a záštitami, převýšené červenou knížecí čepicí se zlatým lemem, dolní polovina červeno-stříbrně polcena, vpravo uťaté stříbrné lekno, vlevo modrá švestka na zeleném prohnutém stonku, obojí přivrácené.

 

Základní údaje obce Korytná

Kraj: Zlínský
Okres: Uherské Hradiště
Obec s pověřeným obecním úřadem: Uherský Brod
Obec s rozšířenou působností: Uherský Brod
Historická země: Morava
Statistický kód obce: 592285
IČ: 00291030
DIČ: CZ00291030
Status: obec

Nadmořská výška: 240 m n.m.
Zeměpisná poloha: 48° 56' 27" s.š., 17° 39' 55" v.d.
Rozloha: 1278 ha
První písemná zmínka pochází z roku 1331

Části obce: Korytná
PSČ a pošta: 687 52 Korytná

 

Z historie obce Korytná

Podle některých pramenů byla pravděpodobně založena v roce 1270, avšak první zmínka o ní pochází až z roku 1331, kdy obec i sousední hospodářství Volenov odkoupilo město Uherský Brod.

 

Památky a zajímavosti obce Korytná

Kostel sv. Václava, kulturní památka, Korytná

Zdroj: Národní památkový ústav

 

Přírodní zajímavosti na území obce Korytná

Hruška Pavlových, památný strom (na pastvině nad západní částí obce)
Bílé Karpaty, evropsky významná lokalita (polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, , význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště, petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, panonské dubohabřiny, eurosibiřské stepní doubravy, tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek, bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, zásaditá slatiniště, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, lokalita přástevníka kostivalového, srpice karbincolisté, bourovce trnkového, hlízovce Leoselova, lesáka rumělkového, modráska bahenního, modráska očkovaného, ohniváčka černočárného, střevíčníku pantoflíčku, střevlíka hrbolatého, vrkoče bažinného, vrkoče útlého, žluťáska barvoměnného)
Bílé Karpaty, chráněná krajinná oblast
Nové louky, přírodní památka (louky s výskytem vzácných teplomilných druhů)

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Prosba

Pokud najdete na této stránce chybné či neaktuální údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Korytná, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Korytná

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-uherske-hradiste/korytna/">Korytná</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-uherske-hradiste/korytna/
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají cookies pro sledování návštěvnosti a odhalení chyb stránek. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.