Fotodoma

Fotodoma » Česká republika » Zlínský kraj » Okres Uherské Hradiště » Horní Němčí


Vlajka Horní Němčí       Znak Horní Němčí

 

Horní Němčí

 

Obecní úřad Horní Němčí, Horní Němčí 113, 687 64 Horní Němčí
Telefon: 572 648 821
E-mail: obec@horninemci.cz
ID datové schránky: ksdbq3r
www.horninemci.cz

 

Zlaté šperky Svatební oznámení Snubní prsteny Plastová okna a dveře

 

Symbolika obce Horní Němčí

Vlajka obce Horní Němčí

Právo užívat vlajku obci Horní Němčí udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 13.11.2002.  Obci bylo uděleno také právo užívat znak.
Číslo rozhodnutí: 13
Popis vlajky: List tvoří tři svislé pruhy, bílý, oboustranně zubatý modrý a bílý, v poměru 1:2:1. Modrý má po třech obdélníkových zubech, dosahujících do poloviny bílých pruhů, a po čtyřech stejných mezerách. Uprostřed vztyčené hrábě kosmo přeložené gotickým klíčem zuby dolů a k vlajícímu okraji a šikmo podložené mečem hrotem k dolnímu okraji, vše žluté. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Znak obce Horní Němčí

Právo užívat znak obci Horní Němčí udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 13.11.2002.  Obci bylo uděleno také právo užívat vlajku.
Číslo rozhodnutí: 13
Popis znaku: V modrém štítě pod stříbrnou cimbuřovou hlavou vztyčené hrábě kosmo přeložené postaveným gotickým klíčem zuby nahoru a šikmo podložené postaveným mečem, vše zlaté.

 

Základní údaje obce Horní Němčí

Kraj: Zlínský
Okres: Uherské Hradiště
Obec s pověřeným obecním úřadem: Uherský Brod
Obec s rozšířenou působností: Uherský Brod
Historická země: Morava
Statistický kód obce: 592188
IČ: 00290947
DIČ: CZ00290947
Status: obec

Nadmořská výška: 334 m n.m.
Zeměpisná poloha: 48° 55' 59" s.š., 17° 37' 27" v.d.
Rozloha: 1805 ha
První písemná zmínka pochází z roku 1261 (1358?)

Části obce: Horní Němčí
PSČ a pošta: 687 64 Horní Němčí

 

Z historie obce Horní Němčí

První písemnou zmínkou o naší obci je Zakládací listina cisterciáckého kláštera ve Vizovicích z roku 1261, ve které je uvedena jako jedna z hranic darovaných statků Nemtschi potok.

 

Památky a zajímavosti obce Horní Němčí

Kostel sv. Petra a Pavla, kulturní památka, Horní Němčí
Venkovská usedlost č.p. 48, kulturní památka, Horní Němčí
Venkovská usedlost č.p. 84, kulturní památka, Horní Němčí
Venkovská usedlost č.p. 131, kulturní památka, Horní Němčí
Venkovská usedlost č.p. 236, kulturní památka, Horní Němčí
Špýchar u vodního mlýna, kulturní památka, Horní Němčí

Zdroj: Národní památkový ústav

 

Přírodní zajímavosti na území obce Horní Němčí

Hruška v Horním poli, památný strom (na mezi na severním okraji obce Horní Němčí na hranici katastrů)
Bílé Karpaty, evropsky významná lokalita (polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, , význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště, petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, panonské dubohabřiny, eurosibiřské stepní doubravy, tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek, bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, zásaditá slatiniště, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, lokalita přástevníka kostivalového, srpice karbincolisté, bourovce trnkového, hlízovce Leoselova, lesáka rumělkového, modráska bahenního, modráska očkovaného, ohniváčka černočárného, střevíčníku pantoflíčku, střevlíka hrbolatého, vrkoče bažinného, vrkoče útlého, žluťáska barvoměnného)
Bílé Karpaty, chráněná krajinná oblast
Bahulské jamy, přírodní památka (ukázka bělokarpatské květnaté louky)
Uvezené, přírodní památka (ukázka sesuvného území na prameništi, smíšený porost s hojným česnekem medvědím)
Za lesem, přírodní památka (lokalita šafránu bělokvětého. Dříve se vyskytující hořec Kochův vymizel)
Drahy, přírodní rezervace (ukázka bělokarpatských luk a pastvin)

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Prosba

Pokud najdete na této stránce chybné či neaktuální údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Horní Němčí, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Horní Němčí

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-uherske-hradiste/horni-nemci/">Horní Němčí</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-uherske-hradiste/horni-nemci/
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají technické cookies. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.